Procedementos aplicables ao persoal funcionario e/ou laboral