PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL

Concursos de traslados

Instrucións relativas á relación de concellos xeograficamente limítrofes para os efectos dos concursos de traslados

Instrucións relativas á consideración das localidades distantes ata 30 quilómetros para os efectos da aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia