CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Estrutura orgánica e funcional

Consellería do Medio Rural

 Fondo Galego de Garantía Agraria

 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Axencia Galega da Calidade Alimentaria