Xeración de solicitudes de participación e elección de postos

Todas as fases están soportadas por aplicacións informáticas, que xeran de modo totalmente autónomo e automático a asignación final da adxudicación de prazas.

No caso de dúbidas xerais ou técnicas pode poñerse en contacto nos teléfonos indicados ou remitir un correo electrónico.

Recuperación do código de solicitude de participación

A través deste aplicativo enviarase o código da solicitude de participación nun concurso activo de traslados de acordo co NIF/NIE indicado. Deberá achegar o número de teléfono móbil ou a dirección de correo electrónico que se lle requira e que deberá figurar na última solicitude presentada.

Contactos relacionados

Dúbidas de xestión:

Teléfono:

881 999 007 / 881 999 389 / 981 545 770 / 981 545 868

Soporte técnico da aplicación: Soporte Aplicacións RRHH

Teléfono:

881 999 883 (Ibercom 99883)