Carreira administrativa para o persoal funcionario e complemento de desempeño do posto para o persoal laboral

Desde esta sección o persoal funcionario ou persoal laboral do V convenio colectivo único da Xunta de Galicia atopará toda a información e servizos necesarios para o acceso ao sistema transitorio extraordinario de acceso aos graos I e II da carreira administrativa para o persoal funcionario ou do complemento de desempeño do posto para o persoal laboral.

Compartir
 • whatsapp

Solicitude de persoal funcionario ou persoal laboral de recoñecemento de grao I ou II do sistema de carreira administrativa para o persoal funcionario ou complemento de desempeño do posto para o persoal laboral. 

 ver máisO procedemento de solicitude de carreira abrirase na data establecida na convocatoria

Actas da comisión de seguimento

 • Actas da comisión de seguimento do acordo de carreira administrativa para o persoal funcionario:
 • Actas da comisión de seguimento do acordo de complemento de desempeño para o persoal laboral:

Normativa

Procedemento 

Solicitude e presentación

 1. Persoal laboral e funcionario: acceso ao sistema.
  • Se accede desde dentro da rede corporativa terá habilitado o acceso mediante usuario e clave ou certificado dixital. 
  • Se accede desde fóra da rede corporativa poderá acceder con Chave365 ou certificado dixital. 
 2. Pode consultar a listaxe de certificados electrónicos admitidos na propia páxina de entrada no sistema. 

  Para a presentación electrónica das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

 3. Casos excepcionais establecidos na convocatoria. Ver axuda específica. 

Por favor, comprobe os requisitos na convocatoria e/ou consulte o documento de axuda.  

Documentación e información de axuda

 

Contactos relacionados
 • Para calquera incidencia técnica póñase en contacto coa súa unidade ou centro de atención a persoas usuarias (CAU) de referencia