Solicitudes normalizadas
Compartir
  • whatsapp

Solicitudes de procesos de xestión de persoal

Graos, xubilacións, excedencias, reingresos, servizos especiais, servizos noutras administracións...

Procesos selectivos

Listas de contratación temporal

Concursos de traslados

Fondo de acción social

Reclamacións aos procesos da Función Pública

Compatibilidade

Comisións de servizo

Modelo normalizado de declaración de altos cargos