Xeración de solicitudes do Fondo de Acción Social

Aplicación que permite a solicitude do Fondo de Acción Social, publicado no DOG.

Antes de acceder lea a seguinte información:

  • Debe verificar os datos presentes na solicitude certificada que lle entregará Persoal, antes de presentala por rexistro (revise a información de baremo)
    • Debe conservar a solicitude co seu código para poder consultar as listas de admitidos/as e o reparto
    • Se está accedendo dende un centro de educación e non pode ver a páxina, debe contactar coa UAC de Educación no 881 997 701 para que lle habiliten o acceso
    • Se está accedendo dende calquera outro lugar e non pode ver a páxina, debe contactar co CAU de Presidencia no 981 545 288 para que lle habiliten o acceso

No caso de que teña calquera problema técnico de acceso ou de utilización do sistema, pode poñerse en contacto por teléfono, correo electrónico ou fax, indicando a seguinte información: nome completo, NIF, teléfono de contacto e en caso de ter unha conta de correo, o seu enderezo electrónico. Para remitila por fax utilice o formulario de incidencias que pode descargar máis abaixo.

Contactos relacionados

Soporte técnico da aplicación:

Teléfono:

881 999 883 (Ibercom 99883)

UAC de Educación:

Teléfono:

881 997 701

CAU Xunta de Galicia:

Teléfono:

981 545 288