Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Xeración de solicitudes do Fondo de Acción Social

Aplicación que permite a solicitude do Fondo de Acción Social, publicado no DOG.

Contactos relacionados

 • Soporte técnico da aplicación:

  Teléfono: 881 999 883 (Ibercom 99883)
  Correo-e: soporte.rrhh@xunta.gal

 • UAC de Educación:

  Teléfono: 902 905 445

 • CAU Xunta de Galicia:

  Teléfono: 981 545 288

Antes de acceder lea a seguinte información:

 • Debe verificar os datos presentes na solicitude certificada que lle entregará Persoal, antes de presentala por rexistro (revise a información de baremo)
  • Debe conservar a solicitude co seu código para poder consultar as listas de admitidos/as e o reparto
  • Se está accedendo dende un centro de educación e non pode ver a páxina, debe contactar coa UAC de Educación no 902 905 445 para que lle habiliten o acceso
  • Se está accedendo dende calquera outro lugar e non pode ver a páxina, debe contactar co CAU de Presidencia no 981 545 288 para que lle habiliten o acceso

No caso de que teña calquera problema técnico de acceso ou de utilización do sistema, pode poñerse en contacto por teléfono, correo electrónico ou fax, indicando a seguinte información: nome completo, NIF, teléfono de contacto e en caso de ter unha conta de correo, o seu enderezo electrónico. Para remitila por fax utilice o formulario de incidencias que pode descargar máis abaixo.