Preguntas máis frecuentes

Compartir
  • whatsapp

Que fago se teño algunha dúbida coa normativa ou cos pasos a seguir para levar a cabo correctamente a solicitude do FAS?

No caso de que teña algunha dúbida sobre as bases, a normativa ou os pasos a seguir no FAS pode porse en contacto connosco nos seguintes teléfonos:

  • Información sobre as axudas: documentación necesaria, tramitación e información xeral: 981 545 234 e 881 999 368.
Que fago se teño algún problema coa aplicación informática?

No caso de que teña calquera problema técnico de acceso ou de utilización do sistema, pode chamar ao seguinte teléfono: 

  • Consulta de dúbidas técnicas sobre a aplicación informática: 881 999 883

Tamén pode enviarnos a súa consulta ao seguinte enderezo de correo electrónico: soporte.rrhh@xunta.gal. Neste correo deberá incluír a súa consulta xunto coa seguinte información: nome completo, NIF, teléfono de contacto e, no caso de ter unha conta de correo, o seu enderezo electrónico.

Esta mesma información deberá enviala, se desexa empregar o fax como medio de contacto, ao número 981 545 225, utilizando o formulario de incidencias.