Xunta de Galicia

Consulta dos anuncios de comisións de servizo e adscricións temporais

Este servizo permite consultar e solicitar as comisións de servizo e adscricións temporais vixentes da Administración da Xunta de Galicia.

Contactos relacionados

  • Soporte técnico da aplicación: Soporte Aplicacións RRHH

    Teléfono: 881 999 883 (Ibercom 99883)
    Correo-e: soporte.rrhh@xunta.gal

Pode consultar os anuncios de comisións de servizo (persoal funcionario de carreira) e adscricións temporais (persoal laboral fixo) na ligazón de Consulta dos anuncios.

Se desexa solicitar algunha das comisións de servizo ou adscricións temporais vixentes, pode empregar o formulario axeitado da sección Formularios do pé desta páxina. Unha vez cuberto deberá imprimilo e envialo á unidade de persoal da consellería (Secretaría Xeral en servizos centrais e Xefatura Territorial nas Delegacións provinciais) da que dependa o posto publicado.