Normativa

Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.
Modificacións do Decreto 37/2006

Resolucións de apertura e peche

Acordos da Comisión Permanente

 

Contactos relacionados

Dúbidas de xestión

Teléfono:

012 (981 900 643)

Correo-e:

012@xunta.gal

Horario:

de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas