Normativa
Compartir
  • whatsapp

Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Modificacións do Decreto 37/2006

Resolucións de apertura e peche

Acordos da Comisión Permanente

 

Contactos relacionados
  • Dúbidas de xestión
    Teléfono: 012 (981 900 643)
    Correo-e: 012@xunta.gal
    Horario: de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas