Xunta de Galicia

Avisos

Filtrar

Ten dispoñibles para consulta 47 avisos

Inclusión nas listas de contratación 2017

Listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

  • Contratación temporal

Publicación da apertura de listas IV-033 e V-014

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de decembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente a determinados grupos e categoría.

  • Contratación temporal

Inclusión nas listas de contratación - 2017

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 13 de novembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

  • Contratación temporal

Nota informativa sobre o horario de verán 2017

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive).

  • Organización do traballo

Publicación das listas definitivas da actualización de méritos

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

  • Contratación temporal

Publicación das listas definitivas de admitidos e excluídos: Grupo III-categoría 014 e Grupo V-categoría 001

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 19 de setembro, para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías.

  • Contratación temporal

Resultados das probas físicas e visuais - ano 2017

No portal web da Consellería do Medio Rural pódense consultar os resultados das probas físicas e de agudeza visual dos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga, convocadas pola Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 64 do 31 de marzo de 2017).

  • Contratación temporal

Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2017

O DOG do 31 de marzo de 2017 recolle a Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

  • Contratación temporal

Convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2017

No portal web da Consellería do Medio Rural pódense consultar as datas nas que está prevista a realización das probas físicas e de agudeza visual dos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

  • Contratación temporal

Inclusión nas listas de contratación - solicitudes presentadas entre o 1 e o 8 de novembro de 2016

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 9 de marzo de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 19 de setembro, para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías.

  • Contratación temporal