Envío de código de impresión do Fondo de Acción Social

A través desta aplicación enviarase o código dunha solicitude do último FAS segundo o NIF/NIE indicado.

Compartir
  • whatsapp

Lembre que deberá achegar o número de teléfono móbil ou a dirección de correo electrónico segundo se demande e que deberá estar presente nalgunha das solicitudes que presentou.

Contactos relacionados
  • Soporte técnico da aplicación: Soporte Aplicacións RRHH
    Teléfono: 881 999 883 (Ibercom 99883)
    Correo-e: soporte.rrhh@xunta.gal