Consultas e novidades dos procesos selectivos

Desde esta aplicación poderá consultar a través do ano, grupo e escala ou categoría en concreto. Se quere coñecer información sobre as súas solicitudes cubra o NIF.

Taboleiro de noticias

Todas as novas recentes de procesos convocados 

Consulte toda a información relativa aos procesos selectivos convocados. Dispón de información filtrando mediante grupo e ano: 

  • Información xeral da convocatoria
  • Anuncios publicados polos tribunais
  • Resolucións publicadas no DOG
  • Listaxes de persoas admitidas e excluídas
  • Modelos de corrección dos exercicios tipo test
  • Baremo da fase de concurso
  • Puntuacións dos diversos exercicios
  • Aspirantes que superan o proceso selectivo

Acceso vía NIF á información de exames e notas 

Consulte datos históricos de convocatorias anteriores ao 01/12/2004 de exames e notas.   

 

Consulta da fase de concurso de procesos selectivos 

  • Consulte os datos da fase de concurso dos distintos procesos introducindo DNI, código e ano
  • Poderá facer un seguimento do estado da convocatoria de cada un dos concursos accedendo ás novas

Subscrición por correo 

Dispón dun servizo de subscrición para recibir no seu correo electrónico, no que poderá escoller o/s corpo/s do/s que desexa recibir información.

Pode subscribirse de forma individual ou conxunta á información de xerais de oposicións ou de corpos e categorías específicos do seu interese.

Recibirá un correo de informatica.dxfp@xunta.gal

Lembre confirmar a súa subscrición.

Contactos relacionados

Soporte técnico da aplicación: Soporte Aplicacións RRHH

Teléfono:

881 999 883 (Ibercom 99883)