PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL
Xubilación do persoal funcionario
Compartir
  • whatsapp

Prodúcese cando o/a funcionario/a cesa na situación de servizo activo.

Clasificación

Hai dous tipos de réximes:

  • Réxime Xeral da Seguridade Social.
  • Réxime de Clases Pasivas do Estado.

En ambos réximes existen tres tipos de xubilacións:

  • Forzosa.
  • Voluntaria.
  • Por Incapacidade.