CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Instituto de Estudos do Territorio