CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Axencia Galega de Innovación

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Instituto Enerxético de Galicia

Instituto Galego de Promoción Económica