PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL
Xubilación do persoal laboral
Compartir
  • whatsapp

A xubilación é unha situación regulada no artigo 34 do IV Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que contempla a posibilidade dos seguintes tipos de xubilación:

  • Xubilación forzosa
  • Xubilación voluntaria
  • Xubilación parcial