CONSELLERÍA DE SANIDADE
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten delegadas

A Consellería de Sanidade, en base as directrices determinadas pola política sanitaria de Galicia, desenvolve as estratexias e accións necesarias para acadar os seus fins:

  • Intervencións que supoñan exercicio de autoridade necesarias para garantir a tutela xeral da saúde pública.
  • Ordenación das relacións coas persoas que gozan do dereito ás prestacións sanitarias de cobertura pública.
  • Fixación de obxectivos de mellora da saúde.
  • Delimitación do dispositivo de medios de titularidade pública ou adscritos ao sistema, segundo as necesidades de saúde da poboación.
  • Fixación dos criterios de actuación do Servizo Galego de Saúde.

 Consellería de Sanidade

 Servizo Galego de Saúde

Áreas sanitarias e distritos sanitarios

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde