PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL
Situacións administrativas do persoal laboral
Compartir
  • whatsapp

Os/as traballadores/as poden estar nalgunha das seguintes situacións:

  1. Excedencia para o coidado de fillos/as menores de tres anos.
  2. Excedencia para o coidado de familiares.
  3. Excedencia voluntaria.
  4. Excedencia forzosa.
  5. Excedencia voluntaria por incompatibilidade.
  6. Excedencia por razón de violencia sobre a muller.