CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Axencia Galega de Infraestruturas

Xurado de Expropiación de Galicia