CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Consello Galego de Relacións Laborais

Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero