Xunta de Galicia

Medallas de Galicia

Medallas de Galicia

 • Medallas Galicia 1984
 • Medallas Galicia 1985
 • Medallas Galicia 1986
 • Medallas Galicia 1993
 • Medallas Galicia 1995
 • Medallas Galicia 1996
 • Medallas Galicia 1998
 • Medallas Galicia 1998
 • Medallas Galicia 1999
 • Medallas Galicia 2006
 • Medallas Galicia 2007
 • Medallas Galicia 2008
 • Medallas Galicia 2009
 • Medallas Galicia 2009
 • Medallas Galicia 2009
 • Medallas Galicia 2009
 • Medallas Galicia 2010
 • Medallas Galicia 2010
 • Medallas Galicia 2011
 • Medallas Galicia 2011
 • Medallas Galicia 2013
 • Medallas Galicia 2013
 • Medallas Galicia 2014

A Medalla de Galicia é a máxima distinción de honra que concede a Xunta de Galicia a persoas ou institucións que polos seus méritos ao servizo de Galicia en calquera aspecto da súa realidade social, cultural ou económica, sexan dignas de obter o recoñecemento do pobo galego.

Cómprelles ás sociedades que teñen conciencia do seu ser e da súa presenza histórica, recoñecer e honrar as persoas e institucións que lles prestasen relevantes e meritorios servizos dignos de agradecemento público.

Créase con tal fin a Medalla de Galicia, para distinguir e recompensar aos que, dentro ou fóra da nosa terra, puxesen como razón das súas actividades, e mesmo da súa existencia, o quefacer diario de Galicia, ou aos que son merecentes da gratitude ou da homenaxe que lles cómpre facer.

A Medalla de Ouro de Galicia é unha xoia octogonal, alongada, de 50 milímetros no seu eixo maior e de 42 milímetros no menor. No anverso, sobre fondo de ouro, figura o escudo de Galicia, coas súas cores, baixo o escudo corre en letras de ouro, sobre fondo azul, a lenda: «Ós bos e xenerosos». No reverso figura gravada a data de concesión, a lenda “Xunta de Galicia” e o nome do condecorado.