A Xunta anuncia as datas de exames para seleccionar 396 prazas de categorías administrativas e de emprego social

As probas celebraranse os vindeiros 20 e 21 de marzo para nove categorías diferentes

Realizaranse simultaneamente en dúas sedes distintas: o recinto feiral de Silleda e o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo

Os aspirantes poderán consultar no portal corporativo da Xunta o día e hora de celebración dos exercicios, a sede e o pavillón

As autoridades sanitarias avalan o protocolo covid-19 para a realización das probas con seguridade e conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021.- A Xunta vén de anunciar as datas de exames para 396 prazas de categorías administrativas e de emprego social logo de que as autoridades sanitarias autorizaran a súa celebración seguindo protocolos que garanten a súa realización con seguridade e conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade.

As probas celebraranse os vindeiros 20 e 21 de marzo para nove categorías diferentes e terán lugar simultaneamente en dúas sedes: o recinto da Feira internacional de Silleda e o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, toda vez que a pandemia do coronavirus e as restricións establecidas para controlar a súa evolución obriga a adaptar as formas e secuencias de celebración das probas para garantir a súa realización coa maior seguridade posible.

O sábado 20 pola mañá realizarase en Silleda e en Lugo o exame para 63 prazas do grupo A1 de Psicoloxía//I Psicólogo para o que están convocados 1.253 aspirantes; e pola tarde terán lugar tamén en ambas sedes, as probas para 89 prazas do grupo A2 Traballador social//II Asistente social nas que están chamadas a participar 1.284 persoas.

A continuación, o domingo 21 pola mañá celebrarase en Silleda e en Lugo o exame para 174 prazas do grupo A1 do Corpo superior/I Titulado superior ao que están convocados 1.601 aspirantes; e xa pola tarde realizaranse en Silleda as probas para 39 prazas do grupo A1 Medicina/I Médico con 95 aspirantes convocados; e para 31 do grupo A1 Bioloxía con 666 persoas convocadas.

Probas con garantías sanitarias

As probas realizaranse con todas as garantías sanitarias no recinto feiral de Silleda con capacidade para 13.600 persoas e no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo con capacidade para case 1.800, unha vez que as autoridades sanitarias avalan o protocolo elaborado para a súa celebración.

Só se permitirá o acceso aos edificios aos opositores que realicen os exercicios e ao persoal implicado no seu desenvolvemento polo que as persoas aspirantes deben acudir soas (salvo que precisen asistencia).

Terán que presentarse á hora indicada na convocatoria, non con antelación; e gardar en todo momento a distancia de seguridade; será obrigatorio o uso de máscara durante todo o proceso e o emprego de xel hidroalcohólico para entrar nos pavillóns. Os seus obxectos persoais serán os mínimos imprescindibles e non se poderá compartir material.

En cada unha das portas onde se desenvolvan as probas sinalaranse claramente os accesos correspondentes, o que permitirá a súa visualización desde o exterior co fin de axilizar a identificación do acceso que corresponda a cada aspirante.

Ademais, ventilaranse os pavillóns e manteranse as portas abertas durante a realización dos exercicios, sempre e cando non se provoque unha situación inconfortable polas correntes de aire ou derivada do ruído.

Os aspirantes que concorran a estes procesos selectivos poderán consultar toda a información relativa ás probas (día e hora de celebración dos exercicios, sede, pavillón) e ás medidas de seguridade no portal corporativo.

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 22/02/2021