A Xunta adxudica a redacción do proxecto construtivo de mellora do sistema de abastecemento no concello de Coristanco

Este contrato, cun investimento de máis de 18.000 euros, dispón dun prazo de execución de 6 meses

Definiranse as actuacións precisas para a reforma da estación de tratamento de auga potable municipal coa fin de solucionar as deficiencias detectadas, que provocan interrupcións e restan calidade no consumo da auga aos veciños

Desenvolverase ata un nivel de proxecto construtivo a mellora dos procesos da planta de tratamento e adecuarase a capacidade do bombeo en alta

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mantén a súa vontade de cooperar cos concellos para a mellor prestación dos servizos municipais de abastecemento e de saneamento de auga á poboación, que son de competencia local
 

Santiago de Compostela, 1 de maio de 2021

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar a redacción do proxecto construtivo de mellora do sistema de abastecemento no concello de Coristanco.

Este contrato, cun investimento autonómico de máis de 18.000 euros, foi adxudicado á empresa Cuartazona Ingeniería, S.L. Os traballos contan cun prazo de execución estimado de 6 meses.

Trátase de deseñar as actuación precisas para a reforma da estación de tratamento de auga potable municipal, en funcionamento desde hai preto de 34 anos, que presenta deficiencias e precisa adaptar o seu funcionamento para o cumprimento dos estándares actuais.

Con este contrato, Augas de Galicia quere dar resposta á solicitude de colaboración do Concello para solucionar as deficiencias das instalación, que está xerando interrupcións e outros inconvenientes que restan calidade ao servizo de auga para o consumo dos veciños.
Cómpre lembrar que en xaneiro de 2020 entrou en vigor a Lei de medidas de garantía do abastecemento ante episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, na que se obriga garantir o servizo axeitado de abastecemento á poboación en episodios de seca, algo a ter en conta para atopar a solución máis adecuada para garantir o abastecemento de auga en Coristanco ao longo de todo o ano.

Deste xeito, Augas de Galicia considera necesario redactar un proxecto onde se analicen as necesidades de mellora da explotación deste sistema de abastecemento, definindo unha solución técnica que permita a mellora do proceso de tratamento de auga potable, así como dos seus equipos e instalacións.


Descrición dos traballos

A estación de tratamento de auga potable sitúase no lugar de Carrizal no termo municipal de Coristanco.

O traballo que deberá realizar o adxudicatario do presente contrato é desenvolver ata un nivel de proxecto construtivo a mellora dos procesos da planta de tratamento de auga potable municipal, así como adecuar a capacidade do bombeo en alta.

Para isto será necesaria unha análise primeira da problemática a resolver, a obtención dos datos previos e a proposta de mellor solución.

O seguinte paso centrarase no estudo de alternativas valorando desde un punto de vista técnico, económico, ambiental e social as distintas opcións, así como o desenvolvemento da proposta seleccionada, de forma xustificada como mellor solución.

O adxudicatario procederá ao desenvolvemento do anteproxecto que, unha vez aprobado tecnicamente, concluirá os traballos coa redacción do proxecto construtivo das obras necesarias para a mellora das instalacións municipais de abastecemento.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mantén a súa vontade de cooperar cos concellos para a mellor prestación dos servizos municipais de abastecemento e de saneamento de auga á poboación, que son de competencia local.
 

Data de actualización: 01/05/2021