En Galicia estímase que unhas 600.000 persoas se abastecen mediante sistemas de traída propios, xa sexan veciñais ou individuais

A Xunta publica hoxe no DOG unha nova convocatoria de axudas para a mellora do servizo e da calidade da auga das traídas veciñais cun investimento de 500.000 euros

Serán subvencionables os investimentos realizados desde o 1 de xaneiro deste ano destinados á mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento nas traídas xestionadas polas comunidades de usuarios

Os incentivos cubrirán o 80% do financiamento das actuacións que resulten elixidas, ata un máximo de 15.000 euros por proxecto

O 40% do importe da convocatoria, 200.000 euros, destinaranse ao financiamento de actuacións que presenten comunidades de usuarios de ata 50 membros e os 300.000 euros restantes, o 60%, ás comunidades de usuarios con máis membros

Os interesados poden solicitar as axudas desde mañá e contan cun prazo dun mes para presentar as súas solicitudes

O departamento que preside Ethel Vázquez lanzou o pasado ano a primeira convocatoria destas axudas, en apoio ao importante papel das traídas veciñais no ámbito rural, en moitas ocasións, a solución máis eficiente para abastecer ás poboacións máis afastadas

Santiago de Compostela,19 de xullo de 2021

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha nova convocatoria de axudas para a mellora da calidade da auga das traídas veciñais, por importe de 500.000 euros, para os exercicios 2021 e 2022.

Esta liña de axudas vai destinada a impulsar actuacións que melloren a prestación do servizo de abastecemento de auga para consumo humano e a calidade de auga xestionadas por comunidades de usuarios, fomentando o emprego eficiente dos recursos hídricos. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse toda a información: https://xurl.es/fobq4

Serán subvencionables os investimentos realizados desde o 1 de xaneiro de 2021 destinados á mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento nas traídas xestionadas polas comunidades de usuarios.

As axudas cubrirán o 80% do financiamento das actuacións que resulten elixidas, segundo a criterios obxectivos, ata un máximo de 15.000 euros por proxecto. O 20% do financiamento restante deberá ser achegado pola propia comunidade de usuarios que resulte beneficiaria da subvención, sendo compatible con outras subvencións ou axudas.

O 40% do importe da convocatoria, é dicir, 200.000 euros, destinarase ao financiamento de proxectos de comunidades de usuarios de ata 50 membros. Os outros 300.000 euros, o 60% restante, estará dirixido ás actuacións de comunidades de usuarios con máis membros.

Para poder optar a estes incentivos, as comunidades de usuarios deberán estar constituídas legalmente, sendo compatibles con outras que, para a mesma finalidade, concedan outras administracións públicas.

As comunidades de usuarios poden solicitar as axudas desde mañá e contan cun prazo dun mes para presentar as súas peticións.

O departamento que preside Ethel Vázquez lanzou o pasado ano a primeira convocatoria destas axudas, en apoio do importante papel das traídas veciñais no ámbito rural ao ser, en moitas ocasións a solución máis eficiente para abastecer a poboacións que se atopan máis afastadas. Deste xeito, a lexislación estatal de augas bríndalles xa un marco lexislativo especial, outorgándolle carácter de corporacións de dereito público adscritas e tuteladas polo organismo de conca.

Cómpre lembrar que, no caso de Galicia, as especiais características poboacionais, cunha forte dispersión, fai que se teña recorrido de xeito habitual a solucións autónomas para abastecerse de auga potable. De feito, estímase que unhas 600.000 persoas en Galicia utilizan pequenos sistemas de abastecemento propios, xa sexan veciñais ou individuais.

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 19/07/2021