Delegados/as de protección de datos

A Xunta de Galicia conta con distintos delegados e delegadas de protección de datos (DPD) nos diferentes ámbitos sectoriais. En concreto, existe un DPD en cada consellería e un DPD na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Tamén se prevé a posibilidade de que, en determinados supostos, se poida nomear un DPD nas entidades instrumentais do sector público autonómico.

Compartir
  • whatsapp

Que é un/unha delegado/a de protección de datos e en que lle pode axudar?

Os/as delegados/as de protección de datos teñen como función informar, asesorar e supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais na Xunta de Galicia.

Para contactar cos diferentes delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia pode empregar o seguinte formulario.

Se a súa comunicación se dirixe a unha entidade instrumental do sector público que non ten DPD propio, correspóndelle o DPD da consellería á que a entidade estea adscrita. Pode consultar  nesta lista cal é a adscrición da entidade en cuestión.