Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Xoves, 28 de decembro de 1995 Páx. 9.687

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 22 de novembro de 1995 pola que se regulan as titulacións equivalentes para efectos de docencia para o acceso ás escalas de profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e se establecen as titulacións necesarias para o desempeño de postos en réxime de interinidade.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no DOG nº 236, do 12 de decembro de 1995, cómpre face-las seguintes rectificacións:

-Nos anexos III e IV (páx. 9.300 e 9.301), tralo título, as distintas columnas deben ir encabezadas do seguinte xeito:

MateriaEspecialidadeTitulación idónea

-Na nota 2 (páx. 9.301), onde di: «Real decreto 1954/1994, do 30 de decembro», debe dicir: «Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro».

95-8455