Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Venres, 19 de xullo de 1996 Páx. 7.014

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 18 de maio de 1996 pola que se determinan os nomes oficiais dos topónimos que se relacionan pertencentes ós concellos de: Ares, Cabanas, A Capela, Ferrol, Mugardos, Muxía, Santa Comba, As Somozas e Val do Dubra (provincia da Coruña), Barreiros, A Fonsagrada e Sober (provincia de Lugo), Lalín, Oia, O Rosal e Tomiño (provincia de Pontevedra).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

De acordo con este mandato, seguindo o procedemento establecido polo Decreto 132/1984, do 6 de setembro, para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na súa sesión plenaria do vinteoito de marzo de mil novecentos noventa e seis, esta consellería dispón:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais dos topónimos que figuran no anexo desta orde.

Disposición adicional

Do establecido na presente orde e do seu anexo daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que cumpran no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 1996.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

ARES

Ares (San Xosé)
AresARES
BesoxoBESOJO
LubreLUBRE
MaiobreMAYOBRE
Outeiro, OOUTEIRO
PedrósPEDROS

Non figuran no nomenclátor:

Alto de Simou, O
Arruxo
Camiño de Pedrós, O
Estacas
Franco, O
Maciñeiras
Poella, A
Pombal, O
Regueiro, O

Caamouco (San Vicente)
BarracidoOUTEIRO DE BARRACIDO
BurreirosBURREIROS
CurmáCURMA
IxobreIXOBRE
Lousada, ALOUSADA
Malata, AMALATA
MazaídoMAZAIDO
Outeiro de Barracido, OOUTEIRO DE BARRACIDO
Pezoas, AsPEZOAS
Raso, ORASO
RedesREDES
RíosCURMA CARRETERA
RodelasRODELAS
Rúa de Barracido, ARUA
SeselleSESELLE
Solaina, ASOLAINA

Non figuran no nomenclátor:

Carballás

Castro, O
Curro
Lameira, A
Liñares
Pallizo, O
Regueira, A

Cervás (San Pedro)
AgarríosAGARRIOS
Barra, ABARRA
Bugallón, OBUGALLON
Cachenos, OsCACHENOS
CarballoCARBALLO
ChanteiroCHANTEIRO
CervásIGLESIA
LeiroLEIRO
Louseira, ALOUSEIRA
Monte, OMONTE
MontefaroMONTEFARO
Pena, APENA
Pereira FeraPEREIRA-FERA
Queira, AQUEIRA
SandesSANDES
Teixeiro, OTEIXEIRO
Torre, ATORRE

Non figuran no nomenclátor:

Campelo, O
Cancelas, As
Chousa, A

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Cucheiro, O
Curro, O
Foca
Fonte do Cal, A
Galgos, Os
Monteiro, O
Outeiro, O
Pedrachá
Penas, As
Penedo, O
Pirú, O
Pomouro, O
Porta do Río, A
Redondo, O
Rega, A
Trasno, O
Vigo
Viña Nova, A

CABANAS

Cabanas (Santo André)
CabanasCABANAS

Non figuran no nomenclátor:

Areal, O
Campo do Oito, O
Fontao
Lousido
Pena de Cabanas, A
Penso, O

Irís (Santo Estevo)
BalvísBALBIS
Caneta, ACANETA
Currás, OsCURRAS
FormarísFORMARIZ
Igrexa, AIGLESIA (LA)
Pedra do Couto, APEDRA DO COUTO
Pena de Irís, APENA (LA)
Salto de Baixo, OSALTO DE ABAJO
Salto de Riba, OSALTO DE ARRIBA
TraseirasTRASEIRAS

Laraxe (San Mamede)
Barreiras, AsBARREIRAS
Feal, OFEAL
Fontenova, AFONTENOVA
PedreirasPEDREGAL
Peón, OPEON
Pereiro, OPEREIRO
RelousadaRELOUSADA
Torre, ATORRE (LA)

Non figuran no nomenclátor:

Anidos, Os
Currás, Os

Regoela (San Vicente)
BarciaBARCIA
HortaHORTA
Lousada, ALOUSADA
Monte, OMONTE
Pazo, OPAZO
San MarcosSAN MARCOS
Someiro, OSOMEIRO

Non figura no nomenclátor:

Xicos, Os

San Martiño de Porto (San Martiño)
Batán, OBATAN
CardeitaCARDEITA
Chao, OCARRETERA PUENTES-MUGARDOS
Chao da Aldea, OCHAO DA ALDEA
Costa, ACOSTA
Lousada, ACARRETERA PUENTES-MUGARDOS
Modias, AsMODIAS
Piñeiro, OCARRETERA PUENTES-MUGARDOS

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Pudrical, OPUDRICAL
Rego, OCARRETERA PUENTES-MUGARDOS
Sobre da RibaSOBOR DARRIBA
Torre, ATORRE (LA)
Val, OVAL
Vinteún, OHILARIO RUIZ

Santa Cruz do Salto (Santa Cruz)
Barqueiro, OBARQUEIRO
Cotiño, OCOTIÑO
ManxarínMANXARIN
Martices, OsMARTICES
Piñeiros, OsPIÑEIROS
PorcarPORCAR
Ribas, OsRIVAS
ValedosoVALEDOSO

Non figuran no nomenclátor:

Alto, O
Bouces, Os
Feal, O

Soaserra (Santa Olaia)
Ameneiros, OsAMENEIROS
CerdeirasCERDEIRAS
Durás, OsDURAS
Igrexario, OIGLESIA (LA)
Lagoa, ALAGOA
Lamas, OsLAMAS
LavandeiraLAVANDEIRA
Rúa, ARUA
Sardiñas, OsSARDIÑAS
XabarizXAVARIZ

A CAPELA

Caaveiro (San Boulo)
Ameneiro, OAMENEIRO
Bidueiro, OVIDUEIRO
Braña, ABRAÑA
Calzados, OsCALZADOS
Campos, OsCAMPOS
CenzoiCENZOI
Corveira, ACORBEIRA
Graña, AGRAÑA
Igrexa, AIGLESIA (LA)
Enxertados, OsINXERTADOS
PaizásPAIZAS
Pazo, OPAZO
Porta, APORTA
Porto do Corgo, OPORTO DO CORGO
Xesteira, AXESTEIRA

Non figuran no nomenclátor:
Cruceiro, O
Fonte, A

Cabalar (Santa María)
Barreiro, OBARREIRO
Bouza, ABOUZA
Buíña, ABUIÑA
Cadaval, OCADABAL
Carballás, OsCARBALLAS
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
Coto, OCOTO
FiúnteFIUNTE
FormarizFORMARIZ
FornelosFORNELOS
Grúa, AGRUA
GuillurfeGUILLURFE
Igrexa, AIGLESIA (LA)
Enxertados, OsINXERTADOS
Machuco, OMACHUCO
MartínMARTIN
Penedo, OPENEDO
Pouso, OPOUSO
Roxedoiros, OsROXEDOIROS (OS)
Teixo, OTEIXO
Vilar de MourosVILAR DE MOUROS

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

A Capela (Santiago)
Augas RoibasAGUAS ROIBAS
ArnosoARNOSO
Barbela, ABARBELA
BertoñaBERTOÑA
Brea, ABREA
CabodantoiCABODANTOY
Calzados, OsCALZADOS
Campos VerdesCAMPOS VERDES
Carboeiro, OCARBOEIRO
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
Covos, OsCOBOS
Coto, OCOTO
Estoxa, AESTOXA
Felgueiras, AsFILGUEIRAS
GuitirizGUITIRIZ
GunxelGUNXEL
Lagoa, ALAGOA
Lombo, OLOMBO
MendeMENDE
Neves, AsNEVES (AS) (CAPITAL)
Outeiro, OOUTEIRO
Paces, OsPACES
Pazo, OPAZO
Pena Grande, APENA GRANDE
Pereiro, OPEREIRO
Picos, OsPICOS (OS)
Piñeiro, OPIÑEIRO
Poboado, OPOBLADO DEL EUME
PorcarPORCAR
Pousadoiro, OPOUSADOIRO
Ribeira, ARIVEIRA
Sabugueiro, OSABUGUEIRO
SandeSANDE
Seixo, OSEIXO
Serra, ASERRA
Sillabreu, OSILLABREO (O)
Teixeira, ATEIXEIRA
TeixidoTEIXIDO
Veiga, AVEIGA
Vilar, OVILAR
VilariñoVILARIÑO
VilarónVILARON
VilasusoVILASUSO
Xasén de BaixoXASEN DE ABAIXO
Xasén de RibaXASEN DE ARRIBA

Non figuran no nomenclátor:

Abelleira, A
Chaos, Os
Cruz da Moa, A
Mourente
Oría
Pena, A
Penela, A
Poulo, O
Suapena
Vilariños, Os

FERROL

Brión (Santa María)
BriónBRION
MartínMARTIN
San CristovoSAN CRISTOBAL
San FelipeSAN FELIPE

Non figura no nomenclátor:

Liñares

Cabana, A (Santo Antonio)
Barca de Arriba, A BARCA DE ARRIBA
Cabana, ACABANA (LA)
Cruce, OCARRETERA DEL CRUCE
MontecurutoMONTECORUTO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Santo AntonioSAN ANTONIO

Non figura no nomenclátor:

Cabreira, A

Covas (San Martiño)
Aldea, AALDEA
CovarradeirasCOBARRADEIRAS
Pedreira, APEDREIRA
RagónRAJON

Non figuran no nomenclátor:
Campotes
Fonte da Tella
Porto, O
Pozas, As
Prioiro, O
Vilar, O

Doniños (San Román)
CariñoCARIÑO
Confurco, OCONFURCO
Chousa, ACHOUXA
DoniñosDONIÑOS
FontáFONTA
MougáMOUGA
Pieiro, OPIEIRO
ValónBALON
Valón VelloBALON VELLO
VilarVILAR

Esmelle (San Xoán)
CastiñeiraCASTIÑEIRA
Chá da MariñaCHA
EsmelleESMELLE
LodeiroLODEIRO
MougáMOUGA

Ferrol

Graña, A (Santo Rosa de Viterbo)
Graña, A GRAÑA (LA)

Leixa (San Pedro)
San Pedro de LeixaSAN PEDRO

Mandiá (Santa Uxía)
BusteloBUSTELO
Confurco, O CONFURCO
CháCHA
FontelaFONTELA
RiloRILO
TaboadaTABOADA
VilelaVILELA

Non figura no nomenclátor:

Espiñeira, A

Marmancón (San Pedro)
MarmancónMARMANCON

Non figura no nomenclátor:
Papoi

Santa Cecilia de Trasancos (Santa Cecilia)
BeleicónBELEICON
CalvarioCALVARIO
CastroCASTRO
EspiñoESPIÑO
Pallota, APALLOTA (LA)
Pega, APEGA (A)
Rega, AREGA (A)
Souto de San Pedro, OSOTO DE SAN PEDRO
VinculeiroVINCULEIRO

Non figura no nomenclátor:

Fonteiroa

San Xurxo da Mariña (San Xurxo)
Vila da AreaVILA DA AREA
Vila da EirexaVILA DA IGLESIA

Serantes (San Salvador)
AneirosANEIROS
Avenida do 19 de febreiroAVENIDA DEL 19 DE FEBRERO
BosqueBOSQUE

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

CataboisCARRETERA DE CATABOIS
Corrás, OsCORRALES (LOS)
Coto, OCOTO (O)
Malata, AMALATA (LA)
PazosPAZOS
SerantellosSERANTELLOS
ViladónigaVILADONIGA

Non figura no nomenclátor:

Vilasanche

MUGARDOS

Franza (Santiago)
FranzaFRANZA
Monte, OMONTE
Seixo, OSEIJO (EL)
SeselleSESELLE
Vilar, OVILAR

Non figuran no nomenclátor:

Amora, A
Arrueiro, O
Barcias, As
Boado
Campo do Río, O
Cancela, A
Cantarrá
Casal, O
Chousa, A
Curuto, O
Escadas, As
Fraga, A
Marnela, A
Mexote, O
Morteirado, O
Penela, A
Penso, O
Redondo, O
Regueira, A
Xuncedo

Meá (San Vicente)
Pedreira, APEDREIRA (LA)
RiloRILO
Seaña, ASEAÑA

Non figuran no nomenclátor:

Areosa, A
Bailón, O
Barca, A
Capricho, O
Castro, O
Casás, Os
Catro Camiños
Cañota, A
Chantelos
Corzás, Os
Cristo de Meá, O
Cruz de Meá, A
Feal, O
Fieiteiras, As
Galiñeiro, O
Novás
Penedo, O
Penela, A
Souto da Cana, O

Mugardos (San Xulián)
Baño, OBAÑO (EL)
MugardosMUGARDOS
Redonda, AREDONDA (LA)
Roibeiras, AsROIBEIRAS
SimouSIMOU

Non figuran no nomenclátor:

Apelón, O
Areosa, A

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Casas Novas
Cristo, O
Esteiro, O
Fraga, A
Lagoas, As
Mariocos
Peteiro, O
Viñas, As

Piñeiro (San Xoán)
Camiño Grande, OCAMINO GRANDE
Gallada de Piñeiro, AGALLADA DE PIÑEIRO

Non figuran no nomenclátor:

Abeleira, A
Chao do Monte, O
Chousa, A
Estación, A
Fonte, A
Igrexa, A
Lodairo, O
Pumido
Teupoeira, A

MUXÍA

Bardullas (San Xoán)
BaldomarBALDOMAR
BardullasBARDULLAS
Grixa, AGRIXA
Toxeira, ATOXEIRA
VilarvelloVILARBELLO

Non figura no nomenclátor:

Braña, A

Caberta (San Fins)
CabertaCABERTA
MintiránsMINTIRANS
SinagogaSINAGOGA

Non figura no nomenclátor:

Foxo, O

Coucieiro (San Pedro)
AgarAGAR
Aveeira, AAVIEIRA
Castro, OCASTRO
CoucieiroCOUCIEIRO
Farrapiña, AFARRAPIÑA
MontesiñosMONTESIÑOS
MorpeguiteMORPEGUITE
Pasantes, OsPASANTES
Santa MariñaSANTA MARIÑA
SornaSORNA
TrasufreTRASUFE
Vilar de OuteiroVILARDOUTEIRO
VilarmideVILLARMID

Non figuran no nomenclátor:

Crabeiras, As
Lañas

Frixe (Santa Locaia)
Casa do Monte, ACASA DO MONTE
CastroCASTRO
FrixeFRIXE
Grixa, AGRIXA
LoaloLOALO
VaosilveiroBAOSILVEIRO

Leis de Nemancos (San Pedro)
Leis de NemancosLEIS

Moraime (San Xulián)
AlbergueríaALBERGUERIA
AñobresAÑOBRES
ArmearARMEAR
Baiúca, ABAYUCA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

BergantiñosBERGANTIÑOS
BouzasBOUZAS
CartelCARTEL
Casas Novas, AsCASASNOVAS
Castelos, OsCASTELOS
ChorenteCHORENTE
Figueiras de AbaixoFIGUEIRAS DE ABAIXO
Figueiras de ArribaFIGUEIRAS DARRIBA
LabexoLABEXO
LouridoLOURIDO
MoraimeMORAIME
Muíños, OsMUIÑOS (OS)
OruxoORUXO
RibasRIBAS
RisamondeRISAMONDE
SerantesSERANTES
VilamaiorVILAMAYOR
Vilariño, OVILARIÑO
XanzónSANSON
XurarantesXURARANTES

Non figura no nomenclátor:

Condomiña, A

Morquintián (Santa María)
AboiABOY
CuñoCUÑO
FigueiroaFIGUEIROA
GuisamondeGUISAMONDE
MartinetoMARTINETO
MorquintiánMORQUINTIAN
PradoPRADO
VilachánVILACHAN
Vilela de MorquintiánVILELA
ViseoVISEO

Muxía (Santa María)
MuxíaMUXIA

Nemiña (San Cristovo)
NemiñaNEMIÑA
QueirosoQUEIROSO
TalónTALON
Vilela de NemiñaVILELA

Nosa Señora da O (Santa María)
On, AO
PardiñasPARDIÑAS
RiotortoRIOTORTO
SendónSENDON

San Martiño de Ozón (San Martiño)
AgranzónAGRANZON
Casa do Monte, ACASA DO MONTE
CasteloCASTELO
CebránsCEBRANS
FumiñeoFUMIÑEO
Gatarante, AGATARANTE
MerexoMEREXO
OzónOZON
PeropomboPEROPOMBO
QuintánsQUINTANS
Raposa, AFONTE RAPOSA
San MartiñoSAN MARTIÑO
SuxoSUXO
Vilar de SobremonteVILAR DE SOBREMONTE
VilelaVILELA

Non figuran no nomenclátor:

Álvaro
Castiñeiro
Pedreira, A
Señores
Vilarvello, O

Santiso de Vuiturón (San Tirso)
Campelo, OCAMPELO
SambadeSAMBAD
SantisoSAN TIRSO
VuiturónBUITURON

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Touriñán (San Martiño)
CamposCAMPOS
MoreiraMOREIRA
TouriñánTOURIÑAN

Vilastose (San Cibrán)
AgrodosíoAGRODOSIO
BaltarBALTAR
CaloCALO
Casanova, ACASANOVA
CibránCIBRAN
Grixa, AGRIXA
Penela, APENELA
SenandeSENANDE
VilastoseVILLASTOSE

SANTA COMBA

Alón (Santa María)
Alón de AbaixoALON DE ABAIXO
Alón de ArribaALON DE ARRIBA
AlvarínALBARIN
Cataduiro, OCATADUIRO (O)
Couto, OCOUTO (O)
Cruzana, ACRUZANA (A)
EsmerodeESMORODE

Arantón (San Vicente)
Antes, AsANTES (AS)
AránARAN
ArantónARANTON
Cabreira, ACABREIRA (A)
Cova, ACOVA (A)
Ponte de Abaixo, APONTE DO BAIXO (A)
RieiroRIEIRO
Valiño, OVALIÑO (O)
VilarnovoVILARNOVO
Xesteira, AXESTEIRA (A)

Bazar (San Mamede)
BazarBAZAR
Carballal, OCARBALLAL (O)
Castiñeira, ACASTIÑEIRA (A)
Figueiras, AsFIGUEIRAS (AS)
SabacedaSABACEDA
TurnesTURNES

Non figura no nomenclátor:

Toxa, A

Cícere (San Pedro)
BuxánBUXAN
CícereCICERE
EspasandínESPASANDIN
MallónMALLON
Mato, OMATO (O)
Pardiñeira, APARDIÑEIRA (A)
RebordelosREBORDELOS
RubínRUBIN
Vilariño, OVILARIÑO (O)

Fontecada (San Martiño)
AlmozaraALMOZARA
BarbeiraBARBEIRA
Campelo, OCAMPELO (O)
CodesedoCODESEDO
Corna, ACORNA (A)
Choupana, ACHOUPANA (A)
FontecadaFONTECADA
Guardados, OsGUARDADOS
Loureiro, OLOUREIRO (O)
Pallota, APALLOTA (A)
ParadaPARADA
San MartiñoSAN MARTIÑO

Freixeiro (San Fins)
Abeleiras, AsABELEIRAS (AS)
Amenzóns, AsAMENZONS

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

CarboeiroCARBOEIRO
Castro, OCASTRO (O)
Castropombo, OCASTRO-POMBO (O)
FafiaFAFIA
FreixeiroFREIXEIRO
Illa, AILLA (A)
Pombal, OPOMBAL (O)
PortocarreiroPORTOCARREIRO
PortochánPORTOCHAN
Tarroal, OTARROAL (O)
VilarnovoVILARNOVO

Non figuran no nomenclátor:

Faílde, O
Portomadeiro

Grixoa (San Xoán)
ArmánARMAN
Gris, AAGRIS (A)
GrixoaGRIXOA
Paía, APAIA (A)
Vilar de CéltigosVILAR DE CELTIGOS

Grixoa de Esternande (Santa María)
Cotoleira, ACOTOLEIRA
EsternandeESTERNANDE

Mallón (San Cristovo)
Arosa, AAROSA (A)
Cusaduira, ACUSADUIRA
LabradasLABRADAS
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Ribeiro, ORIVEIRO (O)
San CristovoSAN CRISTOBO
TapiaTAPIA
TruebeTRUEBE

Montouto (Santa María)
AmarelleAMARELLE
Bouza, ABOUZA (A)
BusteloBUSTELO
Castro do Porto, OCASTRO (O)
Cotón, OCOTON (O)
MontoutoMONTOUTO
MourelleMOURELLE
Porto, OPORTO (O)

Non figuran no nomenclátor:
Bouzas
Cruceiro, O
Ventorrillo

Pereira, A (Santo André)
Castiñeira, ACASTIÑEIRA (A)
Pereiriña, APEREIRIÑA
PragaisPRAGAIS
VilaboaVILABOA
Vilar de AbaixoVILAR DE ABAIXO
Vilar de ArribaVILAR DE ARRIBA

Non figura no nomenclátor:

Ponte Pereira

San Salvador de Padreiro (San Salvador)
AlvarínALBARIN
San SalvadorSAN SALVADOR
VilardanteVILARDANTE
VilartideVILARTIDE

Santa Comba (San Pedro)
Aldea, AALDEA (A)
Caselas, AsCASELAS (AS)
Cerdeiras, AsCERDEIRAS (AS)
Combarro, OCOMBARRO (O)
Covelo, OCUBELO (O)
Fariñas, AsFARIÑAS (AS)
GontánGONTAN
GuisandeGUISANDE
Ponte de Arriba, APONTE DE ARRIBA (A)
Randufe de AbaixoRANDUFE

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Randufe de ArribaRANDUFE
Santa Cataliña de ArmadaSANTA CATALIÑA DE AR
Santa CombaSANTA COMBA
Torre, ATORRE (A)
VentosaVENTOSA

Non figuran no nomenclátor:

Campo da Feira, O
Costa do Papamoscas, A
Papamoscas, O
Rueiro, O

Santa Sabiña (San Xulián)
Busto, OBUSTO (O)
Carballeira, ACARBALLEIRA (A)
Castro, OCASTRO (O)
Fornos, OsFORNOS (OS)
GuldrísGULDRIZ
Mato, OMATO (O)
Picotos, OsPICOTOS (OS)
Santa SabiñaSANTA SABIÑA
Travesas, AsTRAVESAS (AS)
VarilongoVARILONGO
VilarqueimadoVILARQUEIMADO

Ser (San Pedro)
AbuínABUIN
Cruz de Santos, ACRUZ DE SANTOS (A)
SalgueiroasSALGUEIROAS
SerSER

Vilamaior (Santa María)
Carballal, OCARBALLAL (O)
NegreiraNEGREIRA
PereiraPEREIRA
PortovilarPORTOVILAR
RecareiRECAREI
VilamaiorVILAMAIOR

Non figuran no nomenclátor:

Covas, As
Fial, O

Xallas de Castriz (San Pedro)
Boaña de AbaixoBOAÑA DE ABAIXO
Boaña de ArribaBOAÑA DE ARRIBA
BoimenteBOIMENTE
CastrizCASTRIZ
Choupana, ACHOUPANA (A)
EscanandeESCANANDE
EstévezESTEVEZ
FrieiroFRIEIRO
Hospital, OHOSPITAL (O)
Mostaza, AMOSTAZA (A)
Outeiro, OOUTEIRO (O)
PadreiroPADREIRO
TrabaTRABA
VentoVENTO
XallasXALLAS
Xesto, OXESTO (O)

Non figuran no nomenclátor:

Bravo, O
Carballo dos Pinos, O
Cataliño, O
Furoca, A
Mens, O
Sisto, O
Tras da Agra
Travesos, Os

AS SOMOZAS

As Enchousas (San Pedro)
Areás, OsAREAS
Biduído, OVIDUIDO
BieiteiroVIEITEIRO
Bordos, OsBORDOS
CabalarCABALAR

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Cabana, ACABANA
CamposCAMPOS
CardexoCARDEJO
CaxigueiraCAXIGUEIRA
Couce, OCOUCE
Cruz, ACRUZ
Enchousas, AsENCHOUSAS
Enxertados, OsENJERTADOS
Lueiras, AsLUEIRAS
Queiroga, AQUEIROGA
Rabo de GatoRABO DE GATO
Rodeiro, ORODEIRO
Rúa, ARUA
Silvao, OSILVAO
Tellado, OTELLADO
VilarVILAR

Recemel (Santa María)
Bacelar de Abaixo, OBACELAR
Bacelar de Arriba, O
CabanelaCABANELA
Cabaza, ACABAZA
Calvelas, AsCALVELAS
Casás, OsCASAS
Condado, OCONDADO
Corisco, OCORISCO
Cortella, ACORTELLA
Coto, OCOTO
Couce do BañoCOUCEDOBAÑO
CoucevilarCOUCEVILAR
Espariza, AESPARIZA
Espiga, AESPIGA
EsteveESTEVE
Freixeiro, OFREIJEIRO
Igrexa, AIGLESIA
Lameira, ALAMEIRA
Leirón, OLEIRON
Machuco, OMACHUCOVELLO
MoniñosMONIÑOS
Outeiro, OOUTEIRO
Painceiras, AsPAINCEIRAS
Paleira Nova, APALEIRA
Paleira Vella, A
Pena de EirizPENADEIRIZ
PenadradePENAEDRADE
Perillón de AbaixoPERILLON
Perillón de Arriba
PorláPORLA
PorteloPORTELO
Porto dos BoisPORTODOSBOIS
Pumar de Abaixo, OPUMAR
Pumar de Arriba, O
PumariñoPUMARIÑO
Retorta, ARETORTA
Rodela, ARODELA
San PedroSAN PEDRO
Santa CristinaSANTA CRISTINA
Santo EstevoSAN ESTEBAN
Seixas, AsSEIJAS
Souto, OSOUTO
SuínlleSUINLLE
Tafornelos, OsTAFORNELOS
Teixeiro, OTEIJEIRO
Tembrás, OsTEMBRAS
Toca, ATOCA
Veiga, AVEIGA
Vila, AVILA
Vilar, OVILAR
VilastrizVILASTRIZ
ViñasVIÑAS

Non figura no nomenclátor:

Fonte, A

Seixas (Santa María)SEIJAS (SANTA MARIA)
Abeleiral, OABELEIRAL
Airavella, AAIRAVELLA
Argana, AARGANA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Asadoira, AASADOIRA
BatefaBATEFA
BustabadeBUSTABAD
Cabalares, AsCABALARES
Cal da OrtigaCALDAORTIGA
CamparadoCAMPARADO
Canteira, ACANTEIRA
Capela, ACAPILLA
Carrilnovo, OCARRILNOVO
CernamouraCERNAMOURA
Corredoiras, AsCORREDOIRA
Costa, ACOSTA
Doces, OsDOCES
Esfarrapa, AESFARRAPA
GandarrozadaGANDARARROZADA
Latas, AsLATAS
María de AmidoMARIA DE AMIDO
MarvánMARBAN
MoradoMORADO
Panda, APANDA
Pena do PazoPENADOPAZO
Ramallal, ORAMALLAL
RamisquidoRAMISQUIDO
Rego, OREGO
RequeixoREQUEIJO
Ribeira, ARIBEIRA
SeixasSEIJAS
Serra, ASERRA
SoutochánSOUTOCHAN
Vilar da FragaVILARDAFRAGA
Xunco, OJUNCO

Non figuran no nomenclátor:

Cheiván
Fronzal, O

Somozas, As (Santiago Seré)SOMOZAS (SANTIAGO SERE)
AbeledoABELEDO
AgraAGRA
Agraxoiba, AGRAJOIBA
Avosendos, OsABOSENDOS
Baiúca, ABAYUCA
Barreira, ABARREIRA
Campo, OCAMPO
CarballeiraCARBALLEIRA
Cardeira de MeroiCERDEIRA DE MEROY
CargasCARGAS
Casanova, ACASANOVA
CasteloCASTELO
Cerdeira de CabalarCERDEIRA DE CABALAR
Cortiñas, AsCORTIÑAS
Coto de SalasCOTO DE SALAS
Coto, OCOTO
CoucixosoCOUCIJOSO
Chao de AbaixoCHAO
Chao de Arriba
EscaloESCALO
Ferraría, AFERRARIA
FonteloFONTELO
Foxo, OFOJO
Fraga, AFRAGA
Garita, AGARITA
GradaílleGRADAILLE
GradoiGRADOY
GuntilleGUNTILLE
Igrexa, AIGLESIA (CAPITAL)
LoureirosLOUREIROS
Machuco, OMACHUCO
MartingaMARTINGA
MeroiMEROY
MoimentoMOIMENTO
MontecalvoMONTECALVO
Nogueira, ANOGUEIRA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Novás, OsNOVAS
Pallota, APALLOTA
ParañoiPARAÑOY
PastorizaPASTORIZA
PenelaPENELA
Pereiro, OPEREIRO
PoellePOELLE
Pradanova, APRADANOVA
Pradavella, APRADAVELLA
Queira, AQUEIRA
Ramisqueira, ARAMISQUEIRA
Rego, OREGO
San RoqueSAN ROQUE
Santo EstevoSAN ESTEBAN
Seixidal, OSEIJIDAL
SuarribaSUARRIBA
SueirasSUEIRAS
TeixeiroTEIJEIRO
TiquiónTIQUION
Torre, ATORRE
TrigalTRIGAL
VilachaveVILACHAVE
XibaridoJIBARIDO

Non figuran no nomenclátor:

Fonticova
Sansidro

VAL DO DUBRA

Arabexo (Santa María)
AlbagueiraALBAXEIRA
Burgo, OBURGO
Campo do Río, OCAMPO DO RIO
Cancela, ACANCELA
Casal, OCASAL
Caseiros, OsCASEIROS
CastrillónCASTRILLON
Cerdeiras, AsCERDEIRAS
Fonte, AFONTE
Irexa, AIGREXA (A)
Monte, OMONTE
Outeiro, OOUTEIRO
OutrocantoOUTROCANTO
Pino, OPINO
RebordelosREBORDELOS
Vilar, OVILAR

Non figura no nomenclátor:

Xariñas

Bembibre (San Salvador)
BembibreBEMBIBRE (CAPITAL)
Graciosa, AGRACIOSA (A)
Mexerica, AMEXERICA (A)
Pazo, OPAZO (O)

Non figuran no nomenclátor:

Arcai
Campo da Feira, O
Casal, O
Corredoira, A
Socortes
Taboada, A

Buxán (Santiago)
Cañotas, AsCAÑOTAS
CarralCARRAL
CasaisCASAIS
Coruña, ACORUÑA
Cruce, OCRUCE
Igrexa, AIGREXA (A)
MontemaiorMONTEMAIOR
PadrónPADRON
QuintánQUINTAN
Quintáns, AsQUINTANS
Reboredo de AbaixoREBOREDO DE ABAIXO
Reboredo de ArribaREBOREDO DE ARRIBA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Reboredo do MedioREBOREDO DO MEDIO
VilarVILAR
VilasusoVILASUSO

Coucieiro (San Martiño)
BascuasBASCUAS
GontarGONTAR
Igrexa, AIGREXA (A)
LalLALE
MaxaisMAXAIS
Porto, OPORTO
PortomedalPORTOMEDAL
VilalbaVILLALBA
VilarVILAR

Erviñou (San Cristovo)
AbelendaABELENDA
ErviñouERVIÑOU
San CristovoSAN CRISTOBO

Niveiro (San Vicente)
Algaria, AALGARIA
Barral, OBARRAL
Igrexa, AIGREXA (A)
NariñoNARIÑO
Niveiro do MedioNIVEIRO DO MEDIO
Pedregosa, APEDRAGOSA
Rocha, AROCHA
Seixal, OXEIXAL
Torre Branca, ATORREBRANCA

Non figura no nomenclátor:

Campana Arriba

Paramos (Santa María)
CarballosaCARBALLOSA
Cavada, ACABADA
ParamosIGREXA (A)
QuintánsQUINTANS

Non figura no nomenclátor:

Pombal, O

Portomeiro (San Cosme)
CerradeloCERRADELO
PortomeiroIGREXA (A)
VilardoaVILARDOA

Portomouro (San Cristovo)
CernadasCERNADAS
NovaisNOVAIS
Portomouro de AbaixoPORTOMOURO
Portomouro de ArribaIGREXA (A)
XermánXERMAN

Rial (San Vicente)
ArnexoARNEXO
BuiroBOIRO
Campo de Carlexo, OCAMPO DE CARLEXO
Campo de Rial, OCAMPO DE RIAL
Campo dos Cochos, OCAMPO DOS COCHOS
CarlexoCARLEXO
Carral, OCARRAL
Castro, OCASTRO
CostenlaCONSTENLA
Foxo, OFOXO
LoureiroLOUREIRO
MalvaresMALVARES
PousadaPOUSADA
Rieiro, ORIEIRO
Santo EstevoSAN ESTEBO
SoutiñoSOUTIÑO
Viso, OVISO

San Román (Santa Mariña)
CarreiraCARREIRA
CebeiCEBEY
EstebandeESTEBANDE
InsuaINSUA
LestaLESTA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

NovexildeNOVEXILDE
San RománIGREXA (A)
VilarVILAR
XermilXERMIL

Vilariño (San Pedro)
CornesCORNES
Igrexa, AIGREXA (A)
Picaraña, APICARAÑA
VilariñoVILARIÑO

PROVINCIA DE LUGO

BARREIROS

Cabarcos (San Xulián)
Couto, OCOUTO
FixoucosFIXOUCOS
GondánGONDAN
Insua, AINSUA
MatomaiorMATOMAYOR
Pedreira, APEDREIRA
Rilleira, ARILLEIRA
SeoaneSEOANE
Teixo, OTEIXO
Vilamartín GrandeVILLAMARTIN GRANDE

Celeiro de Mariñaos (Santa Cristina)
Barral, OBARRAL
Carballo Branco, OCARBALLO BLANCO
RexaREXA
Saíñas, AsSAIÑAS
Xunto á IgrexaXUNTO A LA IGLESIA

Reinante (Santiago)
Barreiro, OBARREIRO
Barrosa, ABARROSA
Cruz, ACRUZ
Foro, OFORO
Proída, APROIDA
Torre, ATORRE
Vista AlegreVISTA ALEGRE

San Cosme de Barreiros (San Cosme)
Anea, AANEA
Áspera, AASPERA
Cruz Pequena, ACRUZ PEQUENA
Eiras, AsEIRAS
Espiñeira, AESPIÑEIRA
RemiorREMIOR
San BartoloSAN BARTOLO
San CosmeSAN COSME (CAPITAL)
ViladaídeVILADAIDE
VilarVILAR

Non figuran no nomenclátor:

Altar
Anguieira, A
Cruz do Lobo, A
Feás de Moreda, Os
Pallares
Pozo Mouro, O
Rego do Lopo, O

San Miguel de Reinante (San Miguel)
Áspera, AASPERA
Barranca, ABARRANCA
Campos, OsCAMPOS
Curro, OCURRO
EntrerríosENTRERRIOS
Ferrería, AFERRERIA
Granda, AGRANDA
Martices, OsMARTICES
NogueiredoNOGUEIREDO
Obra Pía, AOBRA PIA
Outeiro, OOUTEIRO
Pasadas, AsPOSADAS
PumarínPUMARIN
PumarrubínPUMARRUBIN

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

SarxendeSARGENDEZ
Souto, OSOUTO
Telleira, ATILLEIRA
TrianaTRIANA
Valgas, AsBALGAS

Non figura no nomenclátor:

Casaldeite

San Pedro de Benquerencia (San Pedro)
Abadía, AABADIA
Abelleira, AABELLEIRA
Agolada, AAGOLADA
ArmiloARMILO
Canteiro, OCANTEIRO
Cortiñas, AsCORTIÑAS
Estrada, ACARRETERA
Pedregás, OsPEDREGAS
Pena, APENA
Picota, APICOTA
Rego de MolidoREGO DO MOLIDO
SarxendeSANGENDEZ
SuigrexaSUAIGLESIA

Non figuran no nomenclátor:

Abalea, A
Barrio Novo, O
Bouzas, As
Brañas, As
Cabanas, As
Cancela Vella, A
Cañoto, O
Coto
Escanlar, O
Fontela
Grandas, As
Lóngara
Pena da Salsa, A
Roda
Sindín
Veiga de San Pedro, A
Feal da Paula, O

San Xusto de Cabarcos (San Xusto)
Aldea, AALDEA
Corveiro, OCURVEIRO
IbiaIBIA
Igrexa, AIGLESIA
LadridoLADRIDO
Morteiro, OMORTEIRO
NovásNOVAS
PedridoPEDRIDO
Regueira, ARIGUEIRA
San PaioSAMPAIO
Val do Caínzo, OVAL DO CAINZO
VilamarVILLAMAR

Non figuran no nomenclátor:

Calzada, A
Fachas, As
Fixoucos
Seixo da Veiga, O
Volta da Insua, A

Vilamartín Pequeno (San Xoán Degolado)
Aguá, AAGUA
Aldea de Baixo, AALDEA DE ABAJO
Aldea de Riba, AALDEA DE ARRIBA
Cabana da Vella, ACABANA DA VELLA
Cabanas, AsCABANAS
Regueira, AREGUEIRA

A FONSAGRADA

Allonca, A (Santa María)
Allonca, AALLONCA
Allonquiña, AALLONQUIÑA
Braña, ABRAÑA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Ferraría, AFERRARIA
FrontalFRONTAL
Muíña, AMUIÑA
PántarasPANTARAS
QuintelaQUINTELA
Relaio, ORELAIO
Travesa, ATRAVESA
Trousa, ATROUSA
VilarelloVILARELLO

Bastida, A (San Miguel)
Bastida, ABASTIDA
BrañelaBRAÑELA
LidínLIDIN
PereiraPEREIRA
QueixoiroQUEIXOIRO
Xestoso de RibaXESTOSO

Bruicedo (Santiago)
BruicedoBRUICEDO
Carrís, OsCARRIS (OS)
PastorizaPASTORIZA
PinPIN
RieiroRIEIRO
SoutoSOUTO

Carballido (Santa María)
Burela, ABURELA
CarballidoCARBALLIDO
Graña, AGRAÑA
GromazGROMAZ
LentomilLENTOMIL
LlacínLLACIN
Pedreira, APEDREIRA
Rebordela, AREBORDELA
Río de SabugoRIO DE SABUGO
SequeiroSEQUEIRO
Torre, ATORRE
TorvisoTORVISO
TrevínTREVIN
Valiña das Ovellas, AVALIÑA DAS OVELLAS
Veiga dos Binteiros, AVEIGA DOS VINTEIROS
Vilar de Carballido, OVILAR
Vilar de CalvosVILAR DE CALVOS
VilalbaVILLALBA

Cereixido (Santiago)
CereixidoCEREIXIDO
Pando, OPANDO
Santa XuiáSANTA XULIA
SantisoSANTISO
SoutoSOUTO
Taboeiro, OTABUEIRO
Touceiro, OTOUCEIRO
Vao, OBAO
Vilarón, OVILARON

Cuíñas (San Cristovo)
AldománALDOMAN
Arqueira, AARQUEIRA
CastroCASTRO
CuíñasCUIÑAS
Fito, OFITO (O)
FumaiorFUMAIOR
LladairoLLADAIRO
Pando de Cuíñas, OPANDO
Pasada Seca, APASADASECA
Porteliña, APORTELIÑA
San CristovoSAN CRISTOBO
ValesVALES

Fonfría (Santa María Madanela)
BarbeitosBARBEITOS
Castro, OCASTRO
FerreirousFERREIROUS
FonfríaFONFRIA

A Fonsagrada (Santa María)
A FonsagradaFONSAGRADA (A)

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Freixo (San Xulián)
Airexa, AAIREXA
Arco, OARCO
Barreiro, OBARREIRO
CarballoguidínCARBALLOGUIDIN
CasteloCASTELO
EscameladaESCAMELADA
Ferreira de AbaixoFERREIRA DE ABAIXO
Ferreira de ArribaFERREIRA DE ARRIBA
FoncubertaFONCUBERTA
FreixoFREIXO
Pedra, APEDRA
Pereirúa, APEREIRUA
SerraSERRA
TravesasTRAVESAS
TroncosTRONCOS
VilanovaVILANOVA

Lamas de Campos (San Roque)
CamposCAMPOS
FongateFONGATE
Lamas de CamposLAMAS DE CAMPOS
OrtigosoORTIGOSO
PumedaPUMEDA
VilarchaoVILARCHAO
VilarmeánVILARMEAN

Non figuran no nomenclátor::

Tronceda
Xipro, O

Lamas de Moreira (Santa María)
AldobrénALDOBREN
BarcelaBARCELA
CabanaCABANA
Coto de LamasCOTO LAMAS
Coto de XunqueiraCOTO XUNQUEIRA
Fornigueiro, OFORMIGUEIRO
Gamalleira, AGAMALLEIRA
Lamas de MoreiraLAMAS DE MOREIRA
LouxasLOUXAS
MoreiraMOREIRA
ParadiñasPARADIÑAS
RibónRIBON
San BreixoSAMBREIXO
SeoaneSEOANE
Tumbiadoira, ATUMBIADOIRA
ValiñosVALIÑOS
Veigas, AsVEIGAS
Vilabol de AbaixoVILABOL DE ABAIXO
Vilabol de ArribaVILABOL DE ARRIBA
ViladrizVILADRIZ
VilanovaVILANOVA
Vilarín do PontónVILARIN DO PONTON
XunqueiraXUNQUEIRA

Non figuran no nomenclátor:

Castro de Lamas
Susán

Maderne (San Pedro)
CastañosoCASTAÑOSO
Liñares de MaderneLIÑARES
MaderneMADERNE
MuriasMURIAS
SilvacháSILVACHA

Monteseiro (San Bartolo)
Acevo, OACEBO
Armilda, AARMILDA
CabreiraCABREIRA
CovaCOVA
Chao de LeiraCHAO DE LEIRA
Ludeiro, OLUDEIRO
MonteseiroMONTESEIRO
Navallo, ONAVALLO
PalmeánPALMEAN
Panda, APANDA
Pucariña, APUCARIÑA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Pacios (Santa María)
BrañasBRAÑAS
FerreirolaFERREIROLA
LeituegoLEITUEGO
MouriscoMOURISCO
PaciosPACIOS
TeixeiraTEIXEIRA

O Padrón (San Xoán)
CarracedoCARRACEDO
InvernalINVERNAL
MontoutoMONTOUTO
Padrón, OPADRON
VilardongoVILARDONGO

Paradavella (San Xoán)
Calzada, ACALZADA
ChaínCHAIN
ParadavellaPARADAVELLA
Retiro, ORETIRO

Piñeira (Santa María)
Airexa, AAIREXA
Boucisca, ABOUCISCA
CastañosínCASTAÑOSIN
CentigosaCENTIGOSA
EscouridoESCOURIDO
EstremeiroESTREMEIRO
GoxeGOXE
GulpilleirasGULPILLEIRAS
Mido, OMIDO
MonteagudoMONTEAGUDO
PiñeiraPIÑEIRA
SilvadrosaSILVADROSA
TeixeiraTEIXEIRA
Veigas, AsVEIGAS

Proba de Burón, A (Santa María Madanela)
Proba de Burón, APOBOA DE BURON

Non figuran no nomenclátor:

Chao, O
Cruz Nova, A
Milladoiro
Trambasaugas

San Martín de Arroxo (San Martiño)
AbadeABADE
BrancioBRANCIO
Caleiro, OCALEIRO
CandelosCANDELOS
Castro de ArroxoCASTRO DE ARROXO
ErvellaisERBELLAIS
NovíoNOVIO
Río de BangosRIO DE BANGOS
Río de ToxosRIO DE TOXOS
San MartínSAN MARTIN
Veiga de ArroxoVEIGA
VilamaiorVILAMAIOR

San Martín de Suarna (San Martiño)
Fornos da Cal, OsFORNOS DA CAL
LlenciasLLENCIAS
ParadanovaPARADANOVA
PenamaiorPENAMAIOR
RozabragadaROZABRAGADA
San Martín de SuarnaSAN MARTIN DE SUARNA
SilvelaSILVELA
Vieiro, OVIEIRO
VilagocendeVILAGOCENDE
Vilarín de BaxoVILARIN DE ABAIXO
Vilarín de RibaVILARIN DE ARRIBA

San Pedro de Neiro (San Pedro)
CandaídoCANDAIDO
LagúasLEGUAS
LlancelaLLANCELA
MazaedaMAZAEDA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Mazo, OMAZO
PeizaisPEIZAIS
Piñeiro, OPIÑEIRO
PradairoPRADAIRO
RiotortoRIOTORTO
San PedroSAN PEDRO
VilarelloVILARELLO
Xestoso de BaxoXESTOSO DE LOS CALVOS

Non aparece no nomenclátor:

San Pedro de Riba

San Pedro de Río (San Pedro)
AguiarAGUIAR
BuisánBUISAN
CastonsaCASTONSA
CrecenciaCRECENCIA
EscurideESCOURIDE
FerreirosFERREIROS
Mazo, OMAZO
MonterríoMONTERRIO
RedrollánREDROLLAN
San PedroSAN PEDRO
SanguñedoSANGUÑEDO
SudrosSUDROS

Santo André de Logares (Santo André)
BiduedoVIDUEDO
CabanasCABANAS
Cancelas, AsCANCELAS
CerdeiraCERDEIRA
CospeitoCOSPEITO
Graña de Chao de Fornos, AGRAÑA DE CHAO DE FORNOS
Lamelas, AsLAMELAS
LodosLODOS
LogaresLOGARES
Pandela, APANDELA
Santo AndréSAN ANDRES
Sendiña, ASENDIÑA

A Trapa (San Cibrán)
Couso, OCOUSO
Labiada, ALABEADA
Mesón Novo, OMESON NOVO
Mesón Vello, OMESON VELLO
OutonaisOUTONAIS
PenamaríaPENAMARIA
Pruída do Vale, APROIDA DO VALE
San CibránSAN CIBRAN
Trapa, ATRAPA
VilalbaVILLALBA

O Trobo (Santa María)
ArquideARQUIDE
CastañeiraCASTAÑEIRA
Chousa, ACHOUSA
Mazo, OMAZO
NocedaNOCEDA
Pozas, AsPOZAS
ReboiraREBOIRA
TrasouturoTRASOUTURO
Trobo, OTROBO
VilaframilVILAFRAMIL
VilamaiorVILAMAIOR
Vilar de VelaVILAR DE VELA
Vilarín do CasteloVILARIN DO CASTELO
VilarxubínVILARXUBIN

A Veiga de Logares (Santa María)
BrañaBRAÑA
DradasDRADAS
Liñares de VilafuradaLIÑARES DE VILAFURADA
LouteiroLOUTEIRO
LlanLLAN
RobledoROBLEDO
RomeánROMEAN
San Martín de RobledoSAN MARTIN DE ROBLEDO
Veiga de Logares, AVEIGA DE LOGARES

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Ventorrillo, OVENTORRILLO
VilagudelVILAGUDEL
VilardíazVILARDIAZ
VilarfruxildeVILARFRUXILDE

Vieiro (Santo Antonio)
AcevedoACEVEDO
CerredoCERREDO
Fontecova, AFONTECOVA
Pacios do RebolínPACIOS DE REBOLIN
PedrafitelasPEDRAFITELAS
PedrouzosPEDROUZOS
Rebolín, OREBOLIN
San MamedeSAN MAMEDE
VieiroVIEIRO
VilafrimeVILAFRIME
Vilar de SucarralVILAR DE SUCARRAL

Vilabol de Suarna (Santa María)
AirixínEIRIXIN
EstoupeloESTOUPELO
MirallosMIRALLOS
NaraxaNARAXA
Retorta, ARETORTA
SancedoSANCEDO
VilabolVILABOL
XegundeXEGUNDE

O Vilar da Cuíña (Santa Bárbara)
ArexoAREXO
Barreira, ABARREIRA
Castro de Espiñeira, OCASTRO DE ESPIÑEIRA
Ferraría da Cuíña, AFERRARIA DA CUIÑA
Fornaza, AFORNAZA
Liñares de BidulLIÑARES DE BIDUL
MiñideMIÑIDE
RestrumeiroRESTRUMEIRO
Vilar da Cuíña, OVILAR DA CUIÑA

SOBER

Amandi (Santa María)
AlbarALBAR
Aldea de ArribaALDEA DE ARRIBA
AmandiAMANDI
Cal, ACAL (A)
CantónCANTON
Cortiñas, AsCORTIÑAS
Forcadas, AsFORCADAS
Lama, ALAMA
Lameiro, OLAMEIRO
Moreiras, AsMOREIRAS
Nogueira, ANOGUEIRA
Pacio, OPACIO
Pozas, AsPOZAS
San PedroSAN PEDRO
Santo TirsoSAN TIRSO
ViloudrizVILOUDRIZ

Non figuran no nomenclátor:

Ribeira, A
Santa Locaia
Travesa, A
Vigo

Anllo (Santo Estevo)
Arroxó, OARROXO
Burdalla, ABURDALLA
Cabarco, OCABARCO
Campo de Anllo, OCAMPO DE ANLLO
CastinandeCASTINANDI
Cegoñeira, ACIGUÑEIRA
Cuñas de AbaixoCUÑAS
HortásHORTAS
Mogueira, AMOGUEIRA
NogueiraNOGUEIRA
Pacios de AnlloPACIOS
PortizóPORTIZO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Pousa, APOUSA
RegueiroREGUEIRO
Souto NovoSOUTONOVO
Xuncal, OXUNCAL

Non figuran no nomenclátor:

Barca, A
Bouzas
Cuñas de Arriba

Arroxo (San Martiño)
BizcaiaVIZCAYA
San MartiñoSAN MARTIÑO
SoberSOBER
VilelaVILELA

Barantes (San Xoán)
Barantes de AbaixoBARANTES DE ABAIXO
Barantes de ArribaBARANTES DE ARRIBA
Cal, ACAL (A)
Lobio, OLOBIO
Riba, AARRIBA
Santa MartaSANTA MARTA

Non figura no nomenclátor:

Regueira, A

Bolmente (Santa María)
BolmenteBOLMENTE
CacedoCACEDO
CamiloCAMILO
CasanovaCASANOVA
CimadevilaCIMADEVILA
Chouselas, AsCHOUSELAS
FerrónFERRON
Pacio, OPACIO
PaciosPACIOS
Pía, APIA
Piñeiro, OPIÑEIRO
SuairexaIGLESIA
Taro, OTARO
VilorizVILORIZ

Non figuran no nomenclátor:

Cruz, A
Outeiro, O
Piñeiro de Baixo, O

Brosmos (Santa Cruz)
CasaniñoCASANIÑO
CimadevilaCIMADEVILA
FreixendeFREIXENDE
GandarelaGANDARELA
Lama do PradoPRADO
OuteiriñoOUTEIRIÑO
OuteiroOUTEIRO
Pereira Torta, APEREIRATORTA
PiantesPIANTES
PumaresPUMARES
SanmilSANMIL
SanxísSANXIS
Tellada, ATELLADA

Bulso (San Pedro)
Campo, OCAMPO
Lamas de AbaixoLAMAS DE ABAIXO
Lamas de ArribaLAMAS DE ARRIBA
Pacio, OPACIO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Pipín de AbaixoPIPIN
Sante de AbaixoSANTE
Torre, ATORRE
VilameáVILAMEA

Non figuran no nomenclátor:

Pipín de Arriba
Sante de Arriba

Canaval (San Pedro)
CanavalCANABAL
Cha, ACHA
Estación, AESTACION

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Fábrica, AFABRICA
MoradelaMORADELA
Ponte, APUENTE
San PedroSAN PEDRO
Santa BaiaSANTABALLA
Sistín do MatoSISTINDOMATO

Doade (San Martiño)
Bidual, OVIDUAL
CastroCASTRO
CecedaCECEDA
DoadeDOADE
FrancosFRANCOS
Lampaza, ALAMPAZA
MourentánMOURENTAN
VilacháVILACHA
Vilar de MourosVILAR DE MOUROS

Figueiroá (San Salvador)
SuairexaSUIGLESIA
Barrio, OBARRIO
Carqueixa, ACARQUEIXA
CimadevilaCIMADEVILA
LiñaresLIÑARES
PradosPRADOS
Taro, OTARO
VeleigazVELEIGAZ
VilabaldeVILABALDE
XanimolXANIMOL

Gundivós (Santiago)
Airexa, AIGLESIA
Campo VerdeCAMPOVERDE
Cancelos, OsCANCELOS
Carboeira, ACARBOEIRA
CarboeiroCARBOEIRO
Castro, OCASTRO
DonelleDONELLE
Fondón, OFONDON
Gundivós o VelloGUNDIBOS O VELLO
Lama, ALAMA
LamelasLAMELAS
NabánNAVAN
OusilleOUXILLE
Pena, APENA
PenelasPENELAS
RecimilRECIMIL
Santa MariñaSANTA MARIÑA
SasSAAS
SeoaneSEOANE
Sobreira, ASOBREIRA
VilanovaVILANOVA
VilapedreVILAPEDRE

Non figuran no nomenclátor:

Minas, As
Momelle
Moutarelle
Santadriao

Liñarán (San Martiño)
CimadevilaCIMADEVILA
Pacio, OPACIOS
Pousa, APOUSA
Quintas, AsQUINTAS

Lobios (San Xillao)
AbananteABANANTE
Airexa, AIGLESIA
CarballedaCARBALLEDA
Casar de CimaCASARDECIMA
Cima da Lama, OCIMA DA LAMA
Cortes, AsCORTES
Fonte MaiorFONTEMAIOR
Lamas de BrosmosLAMA DE BROSMOS
LobiosLOBIOS

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

PrógoloPROGOLO
Rodeiro, ORUDEIRO
San MartiñoSAN MARTIÑO
SurgaSURGA
TabouzosTABOUZOS
Viladime de AbaixoVILADIME DE ABAIXO
Viladime de ArribaVILADIME DE ARRIBA

Non figuran no nomenclátor:

Bispo, O
Carabuñeiro, O
Fondo da Lama, O
Piantiña, A

Millán (San Nicolao)
Abelairas, AsABELAIRAS
Adegas, AsADEGAS
Campo da Vila, OCAMPO DA VILA
Campo do Bacelo, OCAMPO DO BACELO
CasaresCASARES
Casas Grandes, AsCASAS GRANDES
Ferreiros, OsFERREIROS
Lumieiras, AsLUMIEIRAS
SuairexaIGLESIA

Neiras (San Salvador)
CastroseirosCASTROSEIROS
Costa, ACOSTA
Devesa, ADEVESA
Escouredo, OESCOUREDO
GuntísGUNTIS
QueiroedoQUEIROEDO
SuairexaSUIGLESIA
Vacariza, AVACARIZA
Venta, AVENTA
Vilar, OVILAR

Non figuran no nomenclátor:

Mollón, O
Roxo, O
Ventorrillo, O

Pinol (San Vicente)
Campo, OCAMPO
CimadevilaCIMADEVILA
ChaviánCHAVIAN
Chousas, AsCHOUSAS
Gándaras, AsGANDARAS
Outeiro, OOUTEIRO
Pacio, OPACIOS
PortabrosmosPORTABROSMOS
SampilSAMPIL
San PaioSAN PAIO
VilariñoVILARIÑO

Proendos (Santa María)
Carqueixa, ACARQUEIXA
CastaxúaCASTAXUA
Francos de ProendosFRANCOS
FroxánFROXAN
Laxas, AsLAXES
MerMER
OuteiroOUTEIRO
Pacios, OsPACIOS
Pena de Proendos, APENA
ProendosPROENDOS
San XillaoSANXILLAO
Sober o VelloSOBER O VELLO
Vilastrille de AbaixoVILLASTRILLE

Non figuran no nomenclátor:

Campo, O
Corvelle
Vilastrille de Arriba

Refoxo (Santo Estevo)
Campo RairoCAMPORRAIRO
Pousada, APOUSADA
TelleirosTELLEIROS

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

VilamaiorVILAMAIOR
ViloudrizVILOUDRIZ

Rosende (San Miguel)
Airexa, AIGLESIA
AlbaránALBARAN
AreasAREAS
Ferreiros, OsFERREIROS
Lama do Sobrado, ALAMA DO SOBRADO
Lama dos Campos, ALAMA DOS CAMPOS
Naz de AbaixoNAZ DE ABAIXO
OuteiroOUTEIRO
RibasRIBAS
RosendeROSENDE
Viñal, OVIÑAL

Non figuran no nomenclátor:

Areeiro, O
Calvos
Campo de Naz, O
Cavadiña, A
Celeirón, O
Cotorulo, O
Fondo de Vila
Lama do Outeiro, A
Pesqueiras

San Martiño de Anllo (San Martiño)
ArxemilARXEMIL
Barreal, OBARREAL
Barreira, ABARREIRA
Boca, ABOCA
Bertonía, ABRETONIA
Couto, OCOUTO
FerroñosFERROÑOS
FervenzaFERVENZA
MatamáMATAMA
Nabás, OsNAVAS
Naz de ArribaNAZ
Pena, APENA
San MartiñoSAN MARTIÑO
San PaioSAMPAIO
Toxedo, OTOXEDO
VixildeVIXILDE

Non figuran no nomenclátor:

Ferreiros, Os

Santiorxo (San Xurxo)
Algueira, AALGUEIRA
BarreirosBARREIROS
Casas, AsCASAS
Hortos, OsHORTOS
Lama, ALAMA
Noguedo, ONOGUEDO
ParadelaPARADELA
Pinol de AbaixoPINOL DE ABAIXO
SantiorxoSANTIORXO
Somoza, ASOMOZA
VeliñosVELIÑOS
VilarVILAR
Vilerma, AVILLERMA

Non figuran no nomenclátor:

Cruz, A
Fonte, A

Vilaescura (Santa María)
Condes, OsCONDES
MoredaMOREDA
Pena de MiroPENA DE MIRO
VazBAZ
VilaescuraVILAOSCURA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

LALÍN

Albarellos (Santa María)
AlbarellosALBARELLOS

Non figura no nomenclátor:

Pontiña

Alemparte (Santa María)
AlemparteALEMPARTE

Anseán (Santiago)
AlénALEN
AnseánANSEAN
SoutulloSOUTULLO
VilelaVILELA

Anzo (San Xoán)
AgrazánAGRAZAN
BarrioBARRIO
Castro de AnzoCASTRO
Costa, ACOSTA
Cruceiro, OCRUCEIRO
EirixeEIREXA (A)
Nogueiras, AsNOGUEIRAS
Outeiro, OOUTEIRO
ReibóREIBO
SistoSISTO
VilacrespoVILACRESPO

Non figura no nomenclátor:

Carradela

Barcia (Santo Estevo)
AfonsínALFONSIN
AmboadeAMBOADE
BarciaBARCIA
MidónMIDON
Outeiro, OOUTEIRO
RibelaRIBELA
XarXAR

Non figura no nomenclátor:

Eirexe

Bendoiro (San Miguel)
Bendoiro de AbaixoBENDOIRO
CampoCAMPO
CastroCASTRO
Empedrada, AEMPEDRADA
Igrexa, AIGREXA (A)
Laxe, ALAXE
PedrouzosPEDROUZOS
Vilar do RíoVILAR DO RIO
VilasoaVILASOA
Xubín, OXUBIN

Bermés (Santa María)
BermésBERMES
Bermés do FondoBERMES DO FONDO
Campo de BermésCAMPO
LamelaLAMELA
Oís grandeOIS GRANDE
Oís pequenoOIS PEQUENO
OrxásORXAS
Regado, OREGADO
RiádigosRIADIGOS
Vento, OVENTO

Non figura no nomenclátor:

Camiño Real

Botos (San Xoán)
AteánATEAN
BarreiroBARREIRO
BaxánBAXAN
BotosBOTOS
Bouza, ABOUZA
Estación, AESTACION
FontaoFONTAO
PadrónPADRON

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Porto, OPORTO
ReguengoREGUENGO
Ribeira, ARIBEIRA
SesteloSESTELO
SomozaSOMOZA
VilamaiorVILAMAIOR
VilarVILAR

Busto (San Facundo)
AlemparteALEMPARTE
CaxideCAXIDE
Sestos, OsSESTOS
Souto, OSOUTO

Non figuran no nomenclátor:

Agriño, O
Cima de Alemparte
Corredoira, A

Cadrón (Santo Estevo)
CadrónCADRON
Castelo, OCASTELO
LamasLAMAS

Camposancos (San Cristovo)
CamposancosCAMPOSANCOS
Chares de OuteiroCHARES DE OUTEIRO
Goleta, AGOLETA

Cangas (Santa Mariña)
CancelasCANCELAS
CangasCANGAS
MontrigoMONTRIGO

Castro de Cabras (San Pedro)
CastroCASTRO DE CABRAS
EirexeIGREXA (A)
FroxánFROXAN
Tecedeiras, AsTECEDEIRAS

Catasós (Santiago)
AntuínANTUIN
BarrioBARRIO
BelelleBELELLE
CabreiraCABREIRA
Casas VellasCASAS VELLAS
CatasósCATASOS
CelemínCELEMIN
CerredoCERREDO
CovásCOBAS
DonfreánDONFREAN
PuxallosPUXALLOS
QuintelaQUINTELA
TorguedoTORGUEDO

Non figura no nomenclátor:

Gate

Cello, O (San Martiño)
Cello, OCELLO
CornadoCORNADO
PazosPAZOS

Cercio (Santiago)
Cercio de AbaixoCERCIO
Cercio de ArribaCERCIO
CharesCHARES
LoucenzoLOUCENZO
MatoMATO
SantabaiaSANTABAIA
XirónXIRON

Non figura no nomenclátor:

Pallotas, As

Cristimil (San Xurxo)
Barreira, ABARREIRA
CristimilCRISTIMIL
GondufeGONDUFE
MatoMATO
Outraldea, AOUTRALDEA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

QuintáQUINTA
SanxurdoSAN XORXE

Doade (San Pedro)
CodesedoCODESEDO
DoadeDOADE
Lama, ALAMA
NogueiraNOGUEIRA
Penedo, OPENEDO
PenelasPENELAS
San MartiñoSAN MARTIÑO
San PedroSAN PEDRO
TaínTAIN

Non figura no nomenclátor:

Campo, O

Donramiro (Santa María)
AgruchaveAGRUCHAVE
DonramiroDONRAMIRO
FilgueiroaFILGUEIROA
Penela, APENELA
Regueiriño, OREGUEIRIÑO
TrascastroTRASCASTRO

Non figuran no nomenclátor:

Empalme, O
Monserrat, O

Donsión (Santa Baia)
BergazosBERGAZOS
Campo, OCAMPO
CarballudeCARBALLUDE
Eirixe, AEIRIXE
EstivelleESTIVELLE
FondevilaFONDEVILA
Pena, APENA

Filgueira (Santa María)
CardexíaCARDEXIA
Cima do Alle, ACIMA DO ALLE
Ermida, AHERMIDA
Espiño, OESPIÑO
FilgueiraFILGUEIRA
Fondo do Alle, OFONDO DO ALLE
OuteiroOUTEIRO
Porto do Alle, OPORTO DO ALLE
Ribas AltasRIBAS ALTAS
VilarVILAR

Non figura no nomenclátor:

Agriño, O
Queimadas, As
Senra, A

Galegos (San Miguel)
GalegosGALEGOS
PenasPENAS
ToimilTOIMIL

Goiás (San Miguel)
BailásBAILAS
CácemeCACEME
CasaresCASARES
Casas Novas, AsCASAS NOVAS
CotareloCOTARELO
DelaparteDELAPARTE
Igrexa, AIGREXA (A)
PalmazPALMAZ
PareizoPAREIZO
Porcallos, OsPORCALLOS

Non figura no nomenclátor:

Toxo, O

Gresande (Santiago)
InsuaINSUA
PorreirosPORREIROS
RamilRAMIL
Souto, OSOUTO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

ValesVALES

Non figura no nomenclátor:

Campo, O

Lalín (Santa María das Dores)
AlfonselleALFONSELLE
Carragoso de AbaixoCARRAGOSO DE ABAIXO
Corredoira, ACORREDOIRA
FeásFEAS
García SánchezGARCIA SANCHEZ
LagazósLAGAZOS
Lalín de ArribaLALIN DE ARRIBA
Outeiro, OOUTEIRO
Vila FloresVILLA FLORES

Lebozán (Santiago)
BusteloBUSTELO
CarrofeitoCARROFEITO
Castiñeira, AASTIÑEIRA
Ermida, AHERMIDA
Espiño, OESPIÑO
LebozánLEBOZAN
SamprizónSAMPRIZON

Lodeiro (San Paio)
Castro de AbaixoCASTRO DE BAIXO
San PaioSAMPAIO

Losón (Santa Baia)
Alle, OALLE
Brenzos de AbaixoBRENZOS DE ABAIXO
Brenzos de ribaBRENZOS DE ARRIBA
Corpiño, OCORPIÑO
Devesa de Abaixo, ADEBESA DE ABAIXO
Devesa de Riba, ADEBESA DE ARRIBA
Lameiro, OLAMEIRO
LosónLOSON
MilleirósMILLEIROS
MontoutoMONTOUTO
Outeiro, OOUTEIRO
Porto do CarrioPORTO DO CARRIO
RibasRIVAS
San MartiñoSAMARTIÑO
SenínSENIN
SoutoSOUTO

Non figuran no nomenclátor:

Abeleira, A
Senra, A

Maceira (San Martiño)
MaceiraMACEIRA
PardesoaPARDESOA
RodelasRODELAS

Madriñán (Santo Adrao)
AnzuxaoANDUXAO
Goleta, AGOLETA
Grela, AGRELA
MadriñánMADRIÑAN
MartínMARTIN
Pazo, OPAZO
Piñeiro, OPIÑEIRO
PortosPORTOS
SantradaoIGREXA (A)
Torre, ATORRE

Méixome (Santiago)
Castiñeiro, OCASTIÑEIRO
Castro, OCASTRO
MatoMATO
MéixomeMEIXOME
RequeixoREQUEIXO

Moimenta (San Lourenzo)
MeixomínMEIXOMIN
MoimentaMUIMENTA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Non figuran no nomenclátor:

Camiño Novo, O
Carqueixal, O
Lamas, As
Torre, A

Moneixas (Santo Adrao)
Campiño, OCAMPIÑO
Coto, OCOTO
EnxameENXAME
MoneixiñasMONEIXIÑAS
Outeiro, OOUTEIRO
Pedrouzo, OPEDROUZO
QuintáUINTA
RegoufeREGOUFE

Non figuran no nomenclátor:

Cancelo
Cruceiro, O

Noceda (Sta María)
EirixeIGREXA (A)
GolmarGOLMAR
LamasLAMAS
Noceda de AbaixoNOCEDA DE ABAIXO
Toxiña, ATOXIÑA
Vilar do XestalVILAR DE XESTAL
XonxilSONXIL

Palmou (San Xoán)
Erbo de AbaixoERBO DE ABAIXO
PalmouPALMOU
PazosPAZOS
Pedreira, APEDREIRA
QuintáQUINTA
RegufeREGUFE
RieloRIELO

Non figuran no nomenclátor:

Barreirón, O
Campo da Estrada, O
Cima de Rielo, A
Couto, O
Erbo de Arriba
Estrada, A
Tabernas, As

Parada (Santa María)
AlperizALPERIZ
Eirixe, AIGREXA (A)
ParadaPARADA

Prado (San Martiño)
Borralla, ABORRALLA
Eirexe, AIGREXA (A)
LiñaresLIÑARES
OuteiroOUTEIRO
PadruxaoPRADUXAO

Non figuran no nomenclátor:

Alto da Pena, O
Carballeira, A

Rodís (San Xiao)
Rodís da IgrexaIGREXA (A)
Rodís do MedioRODIS

Non figuran no nomenclátor:

Chaos, Os
Muíño, O
Palio de Abaixo
Palio de Arriba
Raña
Rodís do Cabo

Santiso (San Román)
Cruz, ACRUZ (A)
EirexeIGREXA (A)
PorralPORRAL
Riba, ARIBA
Santiso do FondoSANTISO DO FONDO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Seixo, OSEIXO
VilaVILA
VilariñoVILARIÑO

Sello (Santiago)
Barreiro, OBARREIRO
BarrioBARRIO
Burgo, OBURGO
Cima de SelloCIMA DE SELLO
CorvillónCORBILLON
FontecabalosFONTECABALOS
HortaHORTA
SelloSELLO
ValadoBALADO
VilameáVILAMEA
VilasanchoVILASANCHO
XesteiraXESTEIRA

Non figuran no nomenclátor:

Casariño, O
Penas das Valiñas, As

Soutolongo (Santa María)
CarracedoCARRACEDO
DesDES
EirexeIGREXA (A)
LudeiroLUDEIRO
Pazo, OPAZO
Soutolongo de AbaixoSOUTOLONGO DE ABAIXO
VilarVILAR
ViñoaVIÑOA
Vista AlegreVISTALEGRE

Non figuran no nomenclátor:

Monte, O
Tarreo, O

Val do Carrio (Santo André)
AbonxoABONXO
Carrio, OCARRIO
ValVAL

A Veiga (San Ramón)
CarballedaCARBALLEDA
Ponte da Veiga, APONTE
Santón, OSANTON
Veiga, AVEIGA

Vilanova (San Xoán)
Abeleda, AABELEDA
Barreiro, OBARREIRO
Canda, ACANDA
CorrigatosCORRIGATOS
CostoiaCOSTOIA
Cruceiro, OIGREXA (A)
MouriscadeMOURISCADE
Muíños, OsMUIÑOS
San ToméSANTOME
VilanovaVILANOVA
Vilar de MontesVILAR

Non figuran no nomenclátor:

Arriero, O
Carreiras, As

Vilatuxe (San Lourenzo)
AfonsínALFONSIN
Balagosa, ABALAGOSA
BarcielaBARCIELA
BustelosBUSTELOS
Carballiños, OsCARBALLIÑOS
Castro de ArribaCASTRO
Gondoriz GrandeGONDORIZ GRANDE
Gondoriz PequenoGONDORIZ PEQUENO
LodeirónLODEIRON
MoaMOA
Outeiro, OOUTEIRO
PiñoiPIÑOI
Saborida, ASABORIDA

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

San LourenzoSAN LORENZO
Torre, ATORRE
Varela, AVARELA
VilatuxeVILATUXE

Xaxán (Santa María da Saleta)
Carragoso de ArribaCARRAGOSO DE ARRIBA
Souto, OSOUTO
XaxánXAXAN

Non figura no nomenclátor:

Pena, A

A Xesta (San Fiz)
CarrásCARRAS
Fervenza, AFERUENZA
MedeloMEDELO
Navallo, ONAVALLO
PontenoufePONTENOUFE
San FizSAN FIZ
SanteSANTE
Vila, AVILA
Xesta, AXESTA

Non figura no nomenclátor:

Carreiras
Fondo da Xesta
Foxiño, O
Pazo, O

Zobra (Santa Mariña)
AcevedoACEBEDO
AmeixedoAMEIXEDO
CabanaCABANA
ChedasCHEDAS
LiñeirasLIÑEIRAS
PortelaPORTELA
Porto MartínPORTOMARTIN
Trigueira, ATRIGUEIRA
ZobraZOBRA

Non figuran no nomenclátor:

Cantiño, O
Regouza, A

OIA

Burgueira (San Pedro)
Aldea, AALDEA
BonavalBONAVAL
Campo, OCAMPO
Mouta de Arriba, AMOUTA
Portela, APORTELA (A)
TorroñaTORROÑA
VilariñoVILARIÑO
Viso, OVISO

Non figuran no nomenclátor:

Cheira, A
Eidos de Abaixo, Os
Eidos de Arriba, Os
Mouta de Abaixo, A
Xiguente

Loureza (San Mamede)
AcevedoACEVEDO
Barrio Novo, OBARRIONOVO
LourezaLOUREZA
MabiaMABIA
RefoxosREFOXOS
Santa CombaSANTA COMBA

Non figuran no nomenclátor:

Barrio de Vilas, O
Cascalleira, A
Castañal, O
Castelo, O
Morán, O

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Mougás (Santa Uxía)
BragadelaBRAGADELA
Granxa, AGRANXA
Igrexa, AIGLESIA
LameiroPedra Rubia-Lameiro
Mariñas, AsMARIÑAS (AS)
MougásMOUGAS
Outeiro, OOUTEIRO
Porto, OPORTO (O)
Pedra RubiaPedra Rubia-Lameiro

Non figuran no nomenclátor:

Barcelos
Cabezo, O
Cova, A
Ermida, A
Laxes
Mises, Os
Riodosos
Toiberde

Oia (Santa María)
Arrabal, OARRABAL
Campo da Ventana, OCAMPO DA VENTANA, O
ChavellaCHAVELLA
Ovellariza, AABELLARIZA
Riña, ARIÑA
Río Covo, ORIO COBO, O

Non figuran no nomenclátor:

Barreiro, O
Cabrariza, A
Cruceiro, O
Laxes
Mariñas, As
Merouciño, O
Picota, A
Recantiño, O
Redondeliño

Pedornes (San Mamede)
Mato Vello, OMATOVELLO (O)
PedornesPEDORNES
VilarVILAR

Non figuran no nomenclátor:

Cardorrío
Piniño, O
Sobreiro

Viladesuso (San Miguel)
Barroca, ABARROCA (A)
Loureiros, OsLOUREIROS (OS)
Mogollón, OMOGOLLON
Pérez, OsPEREZ (OS)
Preáns, OsPREANS
Serra Seca, ASERRASECA
Serrallo, OSERRALLO (O)
Sobral, OSOBRAL

Non figuran no nomenclátor:

Enguido, O
Paxariños
Portosanín
Volta das Orelludas, A

O ROSAL

As Eiras (San Bartolomeu)
CarrilCARRIL
Igrexa, AIGREXA
Monte Real, OMONTERREAL (O)
Picóns de Abaixo, OsPICONS
Picóns de Arriba, Os

O Rosal (Santa Mariña)
Cachada, ACACHADA
Calvario, OCALVARIO
Casal, OCASAL

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

CaselasCASELAS
CouseloCOUSELO
Couso, OCOUSO
Cruces, AsCRUCES (AS)
Cumieira de Abaixo, ACUMIEIRA DE BAIXO
Cumieira de Arriba, ACUMIEIRA DE RIBA
Cunchada, ACUNCHADA
Fecha, AFECHA
FornelosFORNELOS
Lagos, OsLAGOS
Lomba, ALOMBA (A)
MartínMARTIN
MarzánMARZAN
Medas, AsMEDAS
MiranxeIRANXE
PancenteoPANCENTEO
ParadaPARADA
Picón, OPICON (O)
PorteceloPORTECELO
Rotea, AROTEA (A)
San XiánSAN XIAN
SandiánSANDIAN
Urgal, OURGAL
ValdemiñotosVALDEMIÑOTOS
Videira, AVIDEIRA
Viso dos EidosVISO DOS EIDOS

Non figuran no nomenclátor:

Barrio Novo, O
Barrosa, A
Campaneira, A
Castañón
Formás
Mata, A
Mo, A
Morraceira, A
Novás
Outeiro Pito, O
Ponte de Carros
Pousa, A
Priorato, O
Rego, O
San Xosé
Senín

San Miguel de Tabagón (San Miguel)
Calvario, OCALVARIO (O)
Carrascal, OCARRASCAL (O)
Cotro, OCOTRO (O)
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
Cumieira, ACUMIEIRA (A)
Morán, OMORAN (O)
Outón, OOUTON (O)
PíasPIAS
Ponte da Tamuxe, APONTE DA TAMUXA (A)

Non figuran no nomenclátor:

Barbeira, A
Barxe, A
Bornidos
Corredoira, A
Devesa, A
Eira Grande, A
Esteiro, O
Granxa, A
Porto Vello, O
San Gregorio
Valdraspa
Veiga, A

Tabagón (San Xoán)
Paradela, APARADELA
Portela, APORTELA
Rúa da Cal, ARUA DA CAL
Rúa de Abaixo, ARUA DA BAIXO

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Non figuran no nomenclátor:

Mina, A
Río, O
Xisco, O

TOMIÑO

Amorín (San Xoán)
Arrotea, AARROTEA
BaceiroBACEIRO
Carregal de AbaixoCARREGAL DE ABAIXO
Carregal de ArribaCARREGAL DE ARRIBA
Outeiro, OOUTEIRO (O)

Barrantes (San Vicente)
CristelosCRISTELOS
Freixoal, OFREIXOAL (O)
Gándara, AGANDARA
LunedaLUNEDA
Mosteiro,OMOSTEIRO (O)
Pazo, OPAZO (O)
SolvadoSOLVADO
Vilachán do MonteVILACHAN DO MONTE

Non figuran no nomenclátor:
Cerca, A
Sardiñeira, A

Currás (San Martiño)
Barral, OBARRAL
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
Estrada, AESTRADA (A)
Monte, OMONTE
Tapel, OTAPEL

Estás (Santiago)
Aldea, AALDEA
Bravos, OsBRAVOS
Gándara, AGANDARA
Gandariña, AGANDARIÑA
Granxola, AGRANXOLA
Igrexa, AIGREXA
Medos, OsMEDOS
OuteiriñoOUTEIRIÑO
Outeiro, OOUTEIRO (O)
San SebastiánSAN SEBASTIAN
Tarrasteira, ATARRASTEIRA
VidancelleVIDANCELLE

Figueiró (San Martiño)
Centinela, ACENTINELA
EspiñeiroESPIÑEIRO
Fonte, AFONTE (A)
Igrexa, AIGREXA
Lago, OLAGO
Liñares, OsLIÑARES
Muños, OsMOUIÑOS
Regueiriña, AREGUEIRIÑA
Tomada, ATOMADA

Non figura no nomenclátor:

Roque, O

Forcadela (San Pedro)
Aldea, AALDEA
BacelosBACELO
Cova, ACOVA
Cruceiros, OsCRUCEIRO
Eidos de Abaixo, OsEIDOS DE ABAIXO
Ferreiro, OFERREIRO
GabínGABIN
Muños, OsMUIÑOS
Pedregal, OPEDREGAL
Ponte, APONTE (A)
Ramo, ORAMO
SolaveigaSOBRE A VEIGA
Solleiro, OSOLLEIRO
Vilar de MatosVILARDEMATOS

Non figura no nomenclátor:

Garroas, As

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Goián (San Cristovo)
Avenida de Ordóñez,AAVENIDA ORDOÑEZ
Avenida do Brasil, AAVENIDA BRASIL
Calle, ACALLE (A)
Centinela, ACENTINELA
Couto, OCOUTO (O)
FontelaFONTENLA
Gándara, AGANDARA
San LourenzoSAN LORENZO
SouteloSOUTELO
TolloTOLLO

Non figuran no nomenclátor:

Barrio de Triana, O
Barrio Novo, O
Pazo, O

Pinzás (Santa María)
Alpuxarras, AsALPUXARRA
Igrexa, AIGREXA
Muros, OsMUROS

Non figura no nomenclátor:

Veigas, As

Piñeiro (San Salvador)
Bouzada, ABOUZADA
Bouzón, OBOUZON
RiásRIAS
TabordelaTABORDELA

San Salvador de Tebra (San Salvador)
Bouzafría, ABOUZAFRIA
Casal, OCASAL
FriánsFRIANS
LubiánLUBIAN
PazarreiraPASAREIRA
Souto, OSOUTO (O)

Non figura no nomenclátor:

Aral, O

Sobrada (San Salvador)
Aldea, AALDEA
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
Escampados, OsESCAMPADOS
Gándara, AGANDARA
Gandariña, AGANDARIÑA
Monte, OMONTE
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Portela, APORTELA (A)
TorrónTORRON

Non figuran no nomenclátor:

Carrasqueira, A
Eiras, As
Lagoa, A

Taborda (San Miguel)
Aldea, AALDEA
Chan, AACHAN
Pazo, OPAZO
Ponte, APONTE (A)
Tomada, ATOMADA

Non figura no nomenclátor:

Trogal, O

Tebra (Santa María)
Carballal, OCARBALLAL (O)
CimadevilaCIMADEVILA
Igrexa, AIGREXA
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Pedreira, APEDREIRA (A)
Ponteciña, APONTECIÑA (A)
SamuelleSAMUELLE

Non figuran no nomenclátor:

Bandeira, A
Folón, O

Nome oficial Nome que figuraba

no nomenclátor

Tomiño (Santa María)
Arrotea, AARROTEA
Barro, OBARRO (O)
Camiño Novo, OCAMIÑO NOVO (O)
Costa, ACOSTA (A)
Cotro, OCOTRO
Gándara, AGANDARA
Hospital, OHOSPITAL (O)
LameiraLAMEIRA
Mosteiro, OMOSTEIRO (O)
ParedesPAREDES
PazosPAZOS
Pedra, APEDRA (A)
Pedra do Couto, APEDRA DO COUTO
PedrafitaPEDRAFITA
PousadelaPOUSADELA
Rexidouro, OREXIDOIRO
Rocha, AROCHA (A)
Salgosa, ASALGOSA
San BieitoSAN BENTO
SanomedioSANOMEDIO
Santa RosaSANTA ROSA
Seixo, OSEIJO
Solleiro, OSOLLEIRO
Souto, OSOUTO (O)
Torneiro, OTORNEIRO
Val, OVAL (O)
VilachánVILACHAN
Vilar VILAR
Vilar de MatosVILARDEMATO
Xibao, OXIBAO

Vilameán (San Bieito)
Arrotea, AARROTEA
Castro, OCASTRO
Granxa, AGRANXA (A)
Porto, OPORTO (O)
Ral, ORAL
Silvosa, ASILVOSA
VilameánVILAMEAN

5431