Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 07 de agosto de 1996 Páx. 7.540

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, pola que se fan públicas as adxudicacións definitivas de varios contratos administrativos de asistencia técnica.

O secretario xeral, actuando en nome do conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, por delegación de atribucións segundo a Orde do 23 de decembro de 1993, resolveu adxudica-los seguintes traballos:

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de acondicionamento da estrada AC-432. Treito: Vimianzo-Camariñas.

Adxudicatario: G.O.C.

Orzamento: 6.590.637 ptas.

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de acondicionamento da estrada PO-233. Treito: Pontevedra-Campolameiro.

Adxudicatario: Estudio Técnico Gallego, S.A.

Orzamento: 6.294.624 ptas.

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de acondicionamento da estrada PO-262. Treito: Vilasobroso-Mondariz.

Adxudicatario: Geotop, S.A.

Orzamento: 2.225.000 ptas.

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de alargamento e mellora da PO-400. Treito: Arbo-Crecente.

Adxudicatario: Desherca Ingenieros, S.A.

Orzamento: 4.100.064 ptas.

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de acondicionamento da estrada PO-233. Treito: Pontevedra-Cotobade.

Adxudicatario: Estudios del Noroeste, S.A.

Orzamento: 3.751.927 ptas.

Asistencia técnica redacción do proxecto de acondicionamento da estrada PO-200. Treito: Laro-Acibeiro.

Adxudicatario: Ciisa.

Orzamento: 9.559.270 ptas.

Asistencia técnica redacción do proxecto de acondicionamento da estrada PO-200. Treito: Acibeiro-Cachafeiro.

Adxudicatario: Iceacsa.

Orzamento: 8.082.604 ptas.

Asistencia técnica ás expropiacións da obra de acondicionamento da estrada PO-244. Treito: Arcade-Ponte-Caldelas.

Adxudicatario: Topogray, S.L.

Orzamento: 6.590.637 ptas.

Asistencia técnica redacción do estudio informativo, cartografía e impacto ambiental da nova estrada de enlace OU-101, C-536 e N-120.

Adxudicatario: Ciesa.

Orzamento: 9.556.509 ptas.

En cumprimento do previsto no artigo 58 da vixente Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro de 1992, notifícase, advertíndose que esta resolución, en canto pon fin á vía administrativa, é susceptible de recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nun prazo de 2 meses contados desde o día seguinte ó da notificación da presente resolución, de conformidade co artigo 58 da Lei reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

O que se fai público para os efectos do previsto no artigo 94 de la Lei de contratos das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 1996.

P.D. (Orde 13-12-1993)

José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda

9605714