Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 18 de outubro de 1996 Páx. 9.232

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 1 de outubro de 1996 pola que se convocan os cursos básico e medio de linguaxe administrativa galega para o cadro de persoal das corporacións locais.

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 202, do 15 de outubro de 1996, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 9.112, no artigo 1.b) a continuación do parágrafo segundo, deberá engadirse o seguinte parágrafo, «Para acceder ó curso de linguaxe administrativa galega de nivel básico é requisito indispensable ter aprobado ou validado o curso de iniciación».

7443