Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Martes, 22 de outubro de 1996 Páx. 9.379

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 1996, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de necesidade e urxente ocupación e imposición da servidume de paso de enerxía eléctrica para a execución do proxecto con expediente 398/1995 A.T.

En cumprimento do disposto no artigo 31 do Regulamento da Lei 10/1996, do 18 de marzo, sobre expropiación forzosa e sancións en materia de instalacións eléctricas, aprobado polo Decreto 2619/1996, do 20 de outubro, sométese a información pública a solicitude da empresa Eléctrica de Moscoso, S.L., con domicilio na r/ José Antonio, 21, 36830, A Lama, a delcaración da necesidade e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados, así como a imposición da servidume de paso de enerxía eléctrica, segundo o dispsoto no parágrafo 1 do artigo 14 do citado regulamento.

Transcríbese de seguido a relación concreta e individualizada dos interesados coa descrición dos bens e dereitos que se considera necesario expropiar para a execución do seguinte proxecto:

Liña eléctrica de 66 kV de subestación de Ponte-Caldelas á Lama, autorizada a declarada de utilidade pública por resolución da Delegación Provincial de Industria do 6 de marzo de 1996 (expediente 398/1995 A.T.).

Para os efectos do disposto no nº 3 do artigo 16 do regulamento mencionado, calqura persoa, dentro dos quince días seguinte ó da última publicación deste anuncio, que terá lugar no BOP, no Diario Oficial de Galicia e nun diario local dos de maior circulación, así como ós interesados en igual prazo, ós que se lles enviará notificación individual, poderán achegar por escrito e por triplicado, os datos oportuno para corrixir posibles erros na relación indicada, así como formula-las alegacións procedentes por razón do disposto nos artigos 25 e 26 do devandito regulamento; para este efecto estará exposto o expediente, con proxecto da instalación, nesta dependencia, sita en Vigo, r/ Gran Via, 76 en horas de oficina.

En todo caso os propietarios afectados podrán instar, a través desta delegación provincial, que o peticionairo lles facilite os demais datos que consideren precisos para a identificación dos seus bens.

Vigo, 20 de setembro de 1996.

Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Vigo

Relación de propietarios, biens e dereitos afectados

Expediente nº: 398/1995 A.T.Provincia: Pontevedra

Líña A.T. Sub. de Ponte Caldelas-A Lama Concello: Ponte-Caldelas

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

ApoioVoo

NºLugarCultivoNome e apelidosDomicilionºmmlm

1CepoMonte altoComunal de TaboadeloPte. José Lorenzo Reguera.

Taboadelo. Ponte-Caldelas, 36828

1, 2, 37566213165

4CepoMonte altoOtilia Amoedo BaqueiroTaboadelo nº 59.

Ponte-Caldelas, 36828

90

4aCepoMonte altoDesconocido80160

39CousosMonte altoPastora Amoedo GarridoFonte Maceira. Insua.

Ponte-Caldelas, 36828

10200

45G. TaboasMonte altoJosé Santoro AsperaFonte Maceira 33. Insua.

Ponte-Caldelas, 36828

210

46G. TaboasMonte altoAdelina Rivas SollaAvda. Castelao, 87.

Portal K1º Esqda.

Vigo, 36209

80

50G. TaboasMonte altoManuel Vidal EstévezSilvoso d'abaixo

Ponte-Caldelas, 36828

820

53aG. TaboasMonte altoHerdeiros Arturo Orge VidalRúa de madeira. Oporto. Portugal8247

59G. TaboaMonte altoCarlos Vaqueiro GarridoAvda. Xosé Solla A Calle, 85

Arcade. Sotomaior, 36690

30

59aG. TaboaMonte altoCarlos Vaqueiro GarridoAvda. Xosé Solla A Calle, 85

Arcade. Soutomaior, 36690

100

62G. TaboasMonte altoElena Bouzas VidalEidos de Arriba, 174. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

27540

73G. TaboasMonte altoDescoñecido60

76G. TaboasMonte altoDescoñecido20240

77G. TaboasMonte altoDescoñecido30450

78G. TaboasMonte altoDescoñecido27405

79G. TaboasMonte altoDescoñecido60900

82RañadoiroMonte altoIsabel, Muiños Lopoc/ Conde Torrecedeira, 6.

Vigo 36202

34680

83RañadoiroMonte altoHros. Manuel Garrido ParadaCostiña, nº 53. Insua.

Ponte-Caldelas, 36828

17330

84RañadoiroMonte altoIsabel Muiños Lopoc/ Conde Torrecedeira, 6.

Vigo, 36202

9126

85RañadoiroMonte altoHermida AmoedoBahía-Brasil. Descoñecida24480

90CorrobedoMonte altoAurora Vidal MiguezFreixo. Insua, nº 70

Ponte-Caldelas, 3682

35700

90aCorrobedoMonte altoFrancisco, García Fernándezc/ Poeta Pondal, nº 18, B.

Vigo, 36204

15300

91CorrobedoMonte altoFrancisco, García Fernándezc/ Poeta Pondal, nº 18, B.

Vigo, 36204

20400

92CorrobedoMonte altoJulian, Simón FerreiraEido de arriba, 174. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

20400

94CorrobedoMonte altoDigna, Sousa BarrosOuteiro. Insual. Eido D'arriba nº 174

Ponte-Caldelas, 36828

20360

96Val TouceiraMonte altoOtilia, Orge AmoedoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

8130

97Val TouceiraMonte altoJesusa, Orege AmoedoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

456

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

ApoioVoo

NºLugarCultivoNome e apelidosDomicilionºmmlm

99Val TouceiraMonte altoHdos. Pilar Hermida AmoedoBahía-Brasil. Descoñecida50

100Val TouceiraMonte altoJesusa, Orge AmoedoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

16300

100aVal TouceiraMonte altoPerfecto, Vilariño PachecoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

54

102Val TouceiraMonte altoJesusa, Orge AmoedoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

13195

106Val TouceiraMonte altoMª Elena, Orge AmoedoPedra. Picada. Insua

Ponte-Caldelas, 36828

20200

113GorgillónMonte altoComunal de CaritelPte. Eliseo Lopo González. Caritel

Ponte-Caldelas, 36828

651200

114aGorgillónMonte altoComunal de CaritelPte. Eliseo Lopo González. Caritel

Ponte-Caldelas, 36828

3651903795

146MourasMonte altoDescoñecido110

147MourasMonte altoDescoñecido10

9607415