Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Mércores, 20 de novembro de 1996 Páx. 10.430

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA E COMUNICACIÓN SOCIAL

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 354/1996, do 19 de setembro, polo que se modifica o Decreto 307/1995, do 13 de xullo, polo que se crea o Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia e se establece a súa composición e o seu réxime de funcionamento.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no DOG nº 189, do xoves 26 de setembro de 1996, cómpre face-las seguintes correccións:

-Na páxina 8.667, no apartado 2 do artigo terceiro, omitiuse o seguinte texto que será intercalado a continuación do apartado 2. En representación da Administración local: «Un representante por cada unha das deputacións provinciais galegas, designados polo presidente do Consello Asesor, por proposta de cada deputación».

-Na páxina 8.667, no punto 3 do artigo terceiro e nos dous primeiros parágrafos, exprésanse os membros do consello que representarán ás tres universidades de Galicia como especialistas en temas de telecomunicación e en temas de audiovisual.

Ámbolos dous parágrafos substitúense polo seguinte texto:

«Un representante por cada unha das tres universidades de Galicia, especialistas en temas de telecomunicación e audiovisual, designados polo presidente do Consello Asesor, por proposta de cada un dos respectivos rectores».

-Na páxina 8.667, no cuarto parágrafo do apartado 9 do artigo terceiro, onde di: «Un representante por cada unha das cadeas privadas de frecuencia modulada da nosa Comunidade, designado polo presidente do Consello Asesor, por proposta destas» debe dicir: «Un representante por cada unha das cadeas privadas de onda media ou de frecuencia modulada da nosa comunidade, designado polo presidente do Consello Asesor, por proposta destas».

-Na páxina 8.668, no apartado 11 do artigo terceiro, entre os dous parágrafos que comprenden este apartado, ten que incluírse o seguinte texto: «Un representante das asociacións de telespectadores e radioíntes, designado polo presidente do Consello Asesor, por proposta conxunta de todas elas».

-Na páxina 8.668, no artigo 4º, que modifica o artigo 8º do Decreto 307/1995, do 13 de xullo, que se refire á composición da Comisión Permanente, onde di: «-Un do apartado 6, do artigo terceiro», debe dicir: «-Un do apartado 5 e 6, do artigo terceiro».

-Na páxina 8.668, no artigo 4º, que modifica o artigo 8º do Decreto 307/1995, do 13 de xullo, que se refire á composición da Comisión Permanente, onde di: «-Un do apartado 7, do artigo terceiro», debe dicir: «-Dous do apartado 7, do artigo terceiro».

-Na páxina 8.668, no artigo 4º, que modifica o artigo 8º do Decreto 307/1995, do 13 de xullo, que se refire á composición da Comisión Permanente, debe incluírse no penúltimo lugar da relación dos vocais o seguinte membro: «Un do apartado 12, do artigo terceiro».