Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Xoves, 23 de xullo de 1998 Páx. 8.349

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de xuño de 1998 pola que se establece o procedemento para a obtención das tarxetas de identidade profesional náutico-pesqueira.

Advertidos erros na devandita orde publicada no Diario Oficial de Galicia nº 119, do 23 de xuño de 1998, procédese a efectua-las seguintes correcions:

Na páxina 6.998, artigo 9, punto tres, onde di: «Fotocopia da 1ª folla da libreta de inscrición marí

tima», debe dicir: «Focopia compulsada da 1ª folla da libreta de inscrición marítima».

Na páxina 6.999, artigo 10, punto cinco, onde di: «Da libreta de inscrición marítima, fotocopias da:1ª folla, da sección de titulación e da sección de recoñecemento médico», debe dicir: «Da libreta de inscrición marítima, fotocopias compulsadas da: 1ª folla, da sección de titulación e da sección de recoñecemento médico».

Na páxina 6.999, artigo 11, punto tres, onde di: «Da libreta de inscrición marítima, fotocopias da:1ª folla, da sección de titulación e da sección de recoñecemento médico», debe dicir: «Da libreta de ins

crición marítima, fotocopias compulsadas da:1ª folla, da sección de titulación e da sección de recoñecemento médico».

Así mesmo, debe inserirse o final do anexo I, o modelo de tarxeta de identidade náutico-pesqueira.

Na páxina 7.000, anexo II, apartado «Documentación que se presenta» epígrafe «Documentación común», onde di: «dúas fotografías» debe dicir: «unha fotografía».

Na páxina 7.000, anexo II, apartado «Documentación que se presenta» epígrafe «Duplicado», onde di: «Fotocopia das follas da libreta onde apareza a titulación e o recoñecemento médico», debe dicir: «Fotocopia compulsada das follas da libreta onde apareza a titulación e o recoñecemento médico».

6064