Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2000 Páx. 1.011

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 7/2000, do 7 de xaneiro, polo que se determinan os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos de Aranga, Arzúa, Bergondo, Carnota, Cedeira, Cerdido, Coirós, Culleredo, Fisterra, Muros, A Pobra do Caramiñal, Vilarmaior e Vimianzo (provincia da Coruña).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. O mesmo artigo establece no seu número 2 que lle corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia.

Tendo en conta o Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a

fixación ou recuperación da toponimia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na súa reunión do día 17 de decembro de 1999, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día sete de xaneiro de dous mil,

DISPOÑO:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos que figuran no anexo deste decreto.

Disposición adicional

Do establecido neste decreto daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que sexan necesarios no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, sete de xaneiro de dous mil.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

ARANGA
Aranga (San Paio)ARANGA (SAN PELAYO)
Cambás (San Pedro)CAMBAS (SAN PEDRO)
Feás (San Pedro)FEAS (SAN PEDRO)
Muniferral (San Cristovo)MUNIFERRAL (SAN CRISTOBAL)
San Vicente de Fervenzas (San Vicente)FERVENZAS (SAN VICENTE)
Vilarraso (San Lourenzo)VILLARRASO (SAN LORENZO)

ARZÚA
Arzúa (Santiago)ARZUA (SANTIAGO)
Boente (Santiago)BOENTE (SANTIAGO)
Brandeso (San Lourenzo)BRANDESO (SAN LORENZO)
Branzá (Santa Locaia)BRANZA (SANTA LEOCADIA)
Burres (San Vicenzo)BURRES (SAN VICENTE)
Campo (Santo Estevo)CAMPO (SAN ESTEBAN)
Castañeda, A (Santa María)CASTAÑEDA (SANTA MARIA)
Dodro (Santa María)DODRO (SANTA MARIA)
Dombodán (San Cristovo)DOMBODAN (SAN CRISTOBAL)
Figueiroa (San Paio)FIGUEROA (SAN PAIO)
Lema (San Pedro)LEMA (SAN PEDRO)
Maroxo (Santa María)MAROXO (SANTA MARIA)
Mella, A (San Pedro)MELLA (SAN PEDRO)
Oíns (San Cosme)OINES (SAN COSME)
Pantiñobre (Santo Estevo)PANTIÑOBRE (SAN ESTEBAN)
Rendal (Santa María)RENDAL (SANTA MARIA)
San Martiño de Calvos de Sobrecamiño (San Martiño)CALVOS DE SOBRECAMINO (SAN MARTIN)
Santa María de Arzúa (Santa María)ARZUA (SANTA MARIA)
Tronceda (Santa María)TRONCEDA (SANTA MARIA)
Viladavil (Santa María)VILLADAVIL (SANTA MARIA)
Vilantime (San Pedro)VILLANTIME (SAN PEDRO)
Viñós (San Pedro)VIÑOS (SAN PEDRO)

BERGONDO
Bergondo (San Salvador)BERGONDO (SAN SALVADOR)
Cortiñán (Santa María)CORTIÑAN (SANTA MARIA)
Guísamo (Santa María)GUISAMO (SANTA MARIA)
Lubre (San Xoán)LUBRE (SAN JUAN)
Moruxo (San Vicente)MORUXO (SAN VICENTE)
Ouces (San Xoán)OUCES (SAN JUAN)
Rois (Santa Mariña)ROIS (SANTA MARINA)
Santa Marta de Babío (Santa Marta)BABIO (SANTA MARTA)
Vixoi (San Fiz)VIXOI (SAN FELIX)

CARNOTA
Lariño (San Martiño)LARIÑO (SAN MARTIN)
Lira (Santa María)LIRA (SANTA MARIA)
Pindo, O (San Clemente)PINDO (O) (SAN CLEMENTE)
San Mamede de Carnota (San Mamede)CARNOTA (SAN MAMED)
Santa Comba de Carnota (Santa Comba)CARNOTA (SANTA COLUMBA)

CEDEIRA
Cedeira (Santa María do Mar)CEDEIRA (SANTA MARÍA DEL MAR)
Cervo (Santalla)CERVO (SANTALLA)
Esteiro (San Fiz)ESTEIRO (SAN FELIX)
Montoxo (San Xulián)MONTOXO (SAN XULIAN)
Piñeiro (San Cosme)PIÑEIRO (SAN COSME)
Régoa (Santa María)REGOA (SANTA MARIA)
San Román de Montoxo (San Román)MONTOXO (SAN ROMAN)
Teixido (Santo André)SAN ANDRES DE TEIXIDO

CERDIDO
Barqueira, A (Santo Antonio)BARQUERA (LA) (SAN ANTONIO)
Casás, Os (San Xoán)CASARES (SAN JUAN)
Cerdido (San Martiño)CERDIDO (SAN MARTIN)

COIRÓS
Armea (San Vicente)ARMEA (SAN VICENTE)
Coirós (San Xulián)COIROS (SAN JULIAN)
Colantres (San Salvador)COLLANTRES (SAN SALVADOR)
Santa María de Ois (Santa María)OIS (SANTA MARIA)
Santa Mariña de Lesa (Santa Mariña)LESA (SANTA MARINA)
Santiago de Ois (Santiago)OIS (SANTIAGO)

CULLEREDO
Almeiras (San Xián)ALMEIRAS (SAN JULIAN)
Burgo, O (Santiago)BURGO, O (SANTIAGO)
Castelo (Santiago)CASTELO (SANTIAGO)
Celas (Santa María)CELAS (SANTA MARIA)
Culleredo (Santo Estevo)CULLEREDO (SAN ESTEBAN)
Ledoño (San Pedro)LEDOÑO (SAN PEDRO)
Orro (San Salvador)ORRO (SAN SALVADOR)
Rutis (Santa María)RUTIS (SANTA MARIA)
Sésamo (San Martiño)SESAMO (SAN MARTIN)
Sueiro (Santo Estevo)SUEIRO (SAN ESTEBAN)
Veiga (San Silvestre)VEIGA (SAN SILVESTRE)

FISTERRA
Duio (San Vicenzo)DUYO (SAN VICENTE)
Fisterra (Santa María)FISTERRA (SANTA MARIA)
San Martiño de Duio (San Martiño)DUYO (SAN MARTIN)
Sardiñeiro (San Xoán)SARDIÑEIRO (SAN JUAN)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

MUROS
Abelleira (Santo Estevo)ABELLEIRA (SAN ESTEBAN)
Esteiro (Santa Mariña)ESTEIRO (SANTA MARIA)
Louro (Santiago)LOURO (SANTIAGO)
Muros (San Pedro)MUROS (SAN PEDRO)
Serres (San Xoán)SERRES (SAN JUAN)
Sestaio (San Miguel)SESTAIO (SAN MIGUEL)
Tal (Santiago)TAL (SANTIAGO)
Torea (San Xián)TOREA (SAN JULIAN)

A POBRA DO CARAMIÑAL
Caramiñal, O (Santa María a Antiga)CARAMIÑAL (SANTA MARIA A ANTIGA)
Lesón (Santa Cruz)LESON (SANTA CRUZ)
Posmarcos (Santo Isidro)POSTMARCOS (SAN ISIDORO)
Santiago do Deán ou Castelo, O (Santiago)
Xobre, O ou Maño, O (Santa María)JOBRE (SANTA MARIA)

VILARMAIOR
Doroña (Santa María)DOROÑA (SANTA MARIA)
Goimil (San Cristovo)GUIMIL (SAN CRISTOBAL)
Grandal (San Pedro)GRANDAL (SAN PEDRO)
Torres (San Xorxe)TORRES (SAN JORGE)
Vilamateo (Santiago)VILLAMATEO (SANTIAGO)
Vilarmaior (San Pedro)VILARMAIOR (SAN PEDRO)

VIMIANZO
Baíñas (Santo Antoíño)BAIÑAS (SAN ANTOLIN)
Bamiro (San Amedio)BAMIRO (SAN MAMED)
Berdoias (San Pedro)BERDOYAS (SAN PEDRO)
Calo (San Xoán)CALO (SAN JUAN)
Cambeda (San Xoán)CAMBEDA (SAN JUAN)
Carantoña (San Martiño)CARANTOÑA (SAN MARTIN)
Carnés (San Cristovo)CARNES (SAN CRISTOBAL)
Castrelo (San Martiño)CASTRELO (SAN MARTIN)
Cereixo (Santiago)CEREIJO (SANTIAGO)
Salto (Santa María)SALTO (SANTA MARIA)
Serramo (San Sebastián)SERRAMO (SAN SEBASTIAN)
Tines (Santa Baia)TINES (SANTA EULALIA)
Treos (San Miguel)TREOS (SAN MIGUEL)
Vimianzo (San Vicenzo)VIMIANZO (SAN VICENTE)