Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2000 Páx. 1.012

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 17 de xaneiro de 2000 pola que se determinan os nomes oficiais dos topónimos que se relacionan, pertencentes ós concellos de Aranga, Arzúa, Bergondo, Carnota, Cedeira, Cerdido, Coirós, Culleredo, Fisterra, Muros, A Pobra do Caramiñal, Vilarmaior e Vimianzo (provincia da Coruña).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

De acordo con este mandato, seguindo o procedemento establecido polo Decreto 132/1984, do 6 de setembro, para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na sesión do 17 de decembro de 1999, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais dos topónimos que figuran no anexo desta orde.

Disposición adicional

Do establecido nesta orde e do seu anexo daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que cumpran no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2000.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración

Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

ARANGA

Aranga (San Paio)
Apeadeiro, OAPEADERO
Barbudas, AsBARBUDAS
Barreiro, OBARREIRO
Bragaña, ABRAGAÑA
Cal, OCAL
Carballal, OCARBALLAL
CongostroCONGOSTRO
Cubas, AsCUBAS
Follanzá, AFOLLANZA
Fraga, AFRAGA
GomilGOMIL
Igrexa, AIGLESIA
Irixe, AIRIJE
ManideMANIDE
MaquesMAQUES
MontemeáMONTEMEA
OuteiroOUTEIRO
PasarínPASARIN
PedramaiorPEDRAMAYOR
PenelasPENELAS
PereiraPEREIRA
Ponte ArangaPUENTE-ARANGA (CAPITAL)
Pousadoiro, OPOUSADOIRO
Reborica, AREBORICA
RoibosROIBOS
Santo EstevoSAN ESTEBAN
SeoaneSEOANE
SoutulloSOUTULLO
Veiga, AVEIGA
VilaresVILARES
VilaúxeVILLAUJE

Cambás (San Pedro)
BaltarBALTAR
BoadeBOADE
BrixeuBRIJEO
Cabo de AldeaCABODALDEA
Caínzos, OsCAINZOS
CasacamiñoCASACAMIÑO
Casanova, ACASANOVA
Castro, OCASTRO
Costeiras, AsCOSTEIRAS
Couce, OCOUCE
Edreiros, OsEDREIROS
Ermida, AHERMIDA
Espiñeira, AESPIÑEIRA
Fontela, AFONTELA
Foxo, OFOJO
Fraga Chá, AFRAGACHA
Gallado, OGALLADO
Graña do Vilar, AGRAÑA DE VILAR
Leiras, AsLEIRAS
Lousa, ALOUSA
Maía, AMAHIA
Martín MouroMARTINMOURO
MontoutoMONTOUTO
NegrelleNEGRELLE
Pena, APENA
PortomazásPORTOMAZAS
PortocavadoPORTOCABADO
Rilleira, ARILLEIRA
SopazoSOPAZO
SusarrónSUSARRON
Tolda, ATOLDA
Toxiño, OTOJIÑO
TralorregueiroTRALORREGUEIRO
Ucheiras, AsUCHEIRAS
Vide, AVIDE
Vila de Cambás, AVILA
Vilar, OVILAR
XocínJOACIN

Feás (San Pedro)
Anta, AANTA
Aturela, AATURELA
Caropa, ACAROPA
CazuínCAZUIN
Couto, OCOUTO
FloresFLORES
Fonte, AFONTE
Fontelo, OFONTELO
FramonceFRAMONCE
Lagoa, ALAGOA
RibadevilaRIVADEVILA
Torre, ATORRE
Torreiro, OTORREIRO

San Vicente de Fervenzas (San Vicente)
Aldea de Arriba, AALDEA DE ARRIBA
AtáTA
BoqueixónBOQUEIJON
Carballeira, ACARBALLEIRA
Casarellos, OsCASARELLOS
Fervencedo, OFERVENCEDO
FongarandónFUNGARANDON
Fonte Vella, AFONTEVELLA
Igrexa, AIGLESIA (LA)
Mato, OMATO
MendeMENDE
MilreuMILREO
MurosMUROS
Painzal, OPAINZAL
Paraños, OsPARAÑOS
Penas do PortoPENAS DO PORTO
PortoscalvosPORTOSCALVOS
Río de BexoRIO DE BEXO
SilvarredondaSILVARREDONDA
Sisto, OSIXTO
Torre Lavandeira, ATORRELAVANDEIRA
Tragallía, ATRAGALLIA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

ValloVALLO
Valló, OVALLO

Muniferral (San Cristovo)
BenadeBENADE
Canedo, OCANEDO
CastelosCASTELOS
CastromilCASTROMIL
CerdeloCERDELO
Costa, ACOSTA
CurraCURRA
Falgarosa, AFALGAROSA
Figueira, AFIGUEIRA
Fontelas, AsFONTELAS
MontesalgueiroMONTESALGUEIRO
Nogueiras, AsNOGUEIRAS
OrracasORRACAS
Pardiñas de AbaixoPARDIÑAS DE ABAJO
Pardiñas de ArribaPARDIÑAS DE ARRIBA
Posta, APOSTA
Regueiral, OREGUEIRAL
SisaldeSISALDE
Sudreira, ASODREIRA
Taberna, ATABERNA
Vila, AVILA
VilelaVILELA
VilidónVILIDON

Vilarraso (San Lourenzo)
Apeadeiro de Orosa, OAPEADERO
Carballeira, ACARBALLEIRA
Carballo TortoCARBALLOTORTO
Carneiros, OsCARNEIROS
Castellana, ACASTELLANA
CastrobóCASTROBO
Ferreiros, OsFERREIROS
OrosaOROSA
SantisoSANTISO
VilarrasoVILLARRASO
VilourísVILLORIZ

ARZÚA

Arzúa (Santiago)
ArzúaARZUA
Non figuran no nomenclátor:
Barrosas, As
Laverco, O
Río Vello, O
Teiraboa

Boente (Santiago)
Boente de AbaixoBOENTE DE ABAIXO
Boente de ArribaBOENTE DE ARRIBA
MartuloMARTULO
OuteiroOUTEIRO
Pazos, OsPAZOS
Peroxa, APEROXA

Brandeso (San Lourenzo)
BusteloBUSTELO
Campos, OsCAMPOS
Casal de Abaixo, OCASAL DE ABAIXO
Casal de Arriba, OCASAL DE ARRIBA
CimadevilaCIMADEVILA
Covelo, OCUBELO
Garmalla, AGARMALLA
Igrexa, AIGLESIA
Monteiros, OsMONTEIROS (OS)
Piñeiro, OPIÑEIRO

Branzá (Santa Locaia)
BaiobreBAYOBRE
BarBAR
BranzáBRANZA
BranzaíllaBRANZAILLA
CarralCARRAL
CornadoCORNADO
Coto, OCOTO
FollenzaFOLLENZA
Igrexa, AIGLESIA
LoureirosLOUREIROS
Piñeiro, OPIÑEIRO
RetornoRETORNO
Non figura no nomenclátor:
Catro Ventos, Os

Burres (San Vicenzo)
Buratas, AsBURATAS
Calzada, ACALZADA
Castro, OCASTRO
CortobeCORTOBE
Cruceiro, OCRUCEIRO
Curiscada, ACURISCADA
FondevilaFONDEVILA
FontelasFONTELAS
Igrexa, AIGLESIA
Pazos, OsPAZOS
Penedos, OsPENEDOS
Peroxa, APEROXA
PregontoñoPREGONTOÑO
Quintás, AsQUINTAS
RaídoRAIDO
RourísROURIS
SalmonteSALMONTE
SebioSEBIO
Uceira, AUCEIRA
Non figura no nomenclátor:
Bebedeiro, O

Campo (Santo Estevo)
Cinco Calles, AsCINCO CALLES
DenoiDENOY
FucarelosFUCARELOS
Gandarón, OGANDARON
GoimilGOIMIL
Igrexa, AIGLESIA
LameiroLAMEIRO
OuteiroOUTEIRO
Pazo, OPAZO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Quintás, AsQUINTAS
SamilSAMIL
ToandeTOANDE
Non figura no nomenclátor:
Carballeira, A

Castañeda, A (Santa María)
DoroñaDOROÑA
Fraga Alta, AFRAGA ALTA
Pedrido, OPEDRIDO
Pena, APENA
Portela, APORTELA
Pumar, OPUMAR
Río, ORIO
SedorSEDOR
Non figuran no nomenclátor:
Faraldo, O
Pumariño, O

Dodro (Santa María)
CarballidoCARBALLIDO
Casal, OCASAL
Casanova, ACASANOVA
CurrásCURRAS
Fonte OuteiroFONTE OUTEIRO
Igrexa, AIGLESIA
OísOIS
Pazo, OPAZO
RamilRAMIL
Reboredo, OREBOREDO
Vila de SusoVILA DE SUSO
XixirínXIXIRIN

Dombodán (San Cristovo)
Casal de ArribaCASAL DE ARRIBA
Casal de SoutoCASAL DE SOUTO
DombodánDOMBODAN
GomesendeGOMESENDE
GramilGRAMIL
Hortas, AsHORTAS
NabásNAVAS
OuteiroOUTEIRO
Pedreira, APEDREIRA
PortodemourosPORTODEMOUROS
RemesilREMESIL
Torre, ATORRE (A)
TrasbarTRASBAR
TrasmonteTRASMONTE
Non figuran no nomenclátor:
Agra de Pares, A
Casal de Souto
Pedreiriña, A
Ponte San Xusto
Viso, O
Xesteira, A

Figueiroa (San Paio)
Carrizal, OCARRIZAL
Curro, OCURRO
Fonte Prata, AFONTE PLATA
Outeiro de AbaixoOUTEIRO DE ABAIXO
Outeiro de ArribaOUTEIRO DE ARRIBA
San PaioSAMPAYO
VilarVILAR
Non figura no nomenclátor:
Fontela, A

Lema (San Pedro)
BarrosBARROS
Carballos AltosCARBALLOS ALTOS
Cruz de Pastoriza, ACRUS (A)
Lema de AbaixoLEMA DE ABAIXO
Lema de ArribaLEMA DE ARRIBA
MagolánMAGOLAN
Pastoriza a NovaPASTORIZA A NOVA
Pastoriza a VellaPASTORIZA A VELLA
Ponte LemaPONTE LEMA

Maroxo (Santa María)
Cal, ACAL
Cima de VilaCIMA DE VILA
Escalleiro, OESCALLEIRO
FondevilaFONDEVILA
Maroxo de AbaixoMAROXO DE ABAIXO
Maroxo de ArribaMAROXO DE ARRIBA
Penedo, OPENEDO
San MiguelSAN MIGUEL
Vilar, OVILAR
Xunqueira, AXUNQUEIRAS
Non figuran no nomenclátor:
Castrillón
Fonte da Vila
Fontelas
Igrexa, A
Masusao
Outeiro, O
Pena, A
Pumar, O
San Migueliño

Mella, A (San Pedro)
Casanova, ACASANOVA
GosteresGOSTERES
Igrexa, AIGLESIA
PazosPAZOS
Pedral, OPEDRAL
Portela, APORTELA
RequeixoREQUEIXO
TorneirosTORNEIROS

Oíns (San Cosme)
BeisBEIS
FerradalFERRADAL
FilgueiraFILGUEIRA
Fraga, AFRAGA
FruzoFRUZO
León de AbaixoLEON DE ABAIXO
León de ArribaLEON DE ARRIBA
ManedoMANEDO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Pumar, OPUMAR
SeixasSEIXAS
Vilamoura, AVILAMOURA

Pantiñobre (Santo Estevo)
Corredoiras, AsCORREDOIRAS
Curuxeiras, AsCURUXEIRAS
Devesa, ADEVESA
FondevilaFONDEVILA
Igrexa, AIGLESIA
PantiñobrePANTIÑOBRE
PedridePEDRIDE
PousadaPOUSADA
Pumar, OPUMAR
Rial, ORIAL
Riba, ARIVA (A)
Sisto, OSIXTO
TrasfontaoTRASFONTAO
VilarVILAR
Non figura no nomenclátor:
Ronfes

Rendal (Santa María)
BascuasBASCUAS
Carballo, OCARBALLO
Casal, OCASAL
CastromilCASTROMIL
Fonte AlviteFONTE ALVITE
FucarelosFUCARELOS
Gato, OGATO
GuldrísGULDRIS
OutareloOUTARELO
Pazo, OPAZO
Porfía, APORFIA
Rendal de AbaixoRENDAL DE ABAIXO
RibadisoRIVADISO
TraseirexeTRAS-EIREXE
TrigásTRIGAS
Non figura no nomenclátor:
Reboira, A

San Martiño de Calvos de Sobrecamiño (San Martiño)
CalvosCALVOS
Codeseira, ACODESEIRA
Igrexa, AIGLESIA
Mañás, OsMAÑAS
Muíños da Mera, OsMUIÑOS
OrxalORXAL
Pena, APENA
Sebio, OSEBIO
SesarSESAR
SoutulloSOUTULLO
XibeirósXIBEIROS

Santa María de Arzúa (Santa María)
BosendeBOSENDE
Capelán, OCAPELAN
Cruceiro, OCRUCEIRO
Fonte, AFONTE
FonxeFONXE
FoxadoFOXADO
Fraga, AFRAGA
Igrexa, AIGLESIA
Outeiro, OOUTEIRO
Pazo, OPAZO
Piñeiral, OPIÑEIRAL (O)
Quenlla, AQUENLLA
Rascados, OsRASCADOS
Reboredo, OREBOREDO
RibadisoRIBADISO
San SalvadorSAN SALVADOR
SeixasSEIXAS
Viso, OVISO
Non figuran no nomenclátor:
Agra de Vales, A
Covelo, O
Paxe
Tosta, A

Tronceda (Santa María)
Tronceda a NovaTRONCEDA A NOVA
Tronceda a VellaTRONCEDA A VELLA

Viladavil (Santa María)
AbruñedoABRUÑEDO
Cabana, ACABANA
Cañota, ACAÑOTA
CasaldoeiroCASALDOEIRO
CastrillónCASTRILLON
Castro, OCASTRO
FaxilFAXIL
FriosendeFRIOSENDE
Lindeiros, OsLINDEIROS
Paínza, APAINZA
Pazo, OPAZO
PeceñePECEÑE
Riba, ARIBA
SobradoSOBRADO
Souto, OSOUTO
Souto LouralSOUTO LOURAL
Trapa, ATRAPA
Valiña, AVALIÑA
VilanovaVILANOVA

Vilantime (San Pedro)
AquelcaboAQUEL CABO
BarrosBARROS
Casa do Monte, AMONTE
FilgueiraFILGUEIRA
Igrexa, AIGLESIA
MontelongoMONTELONGO
PedrosaPEDROSA
PelaPELA
Pique, OPIQUE
San MiguelSAN MIGUEL
VilasusoVILASUSO
VolteiroVOLTEIRO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Viñós (San Pedro)
Carballeira, ACARBALLEIRA
Casanova, ACASANOVA
CovasCOBAS
Fabal, OFABAL
Igrexa, AIGLESIA
OurísOURIS
RamilRAMIL
Seixo, OSEIXO
Sesa de AbaixoSESA DE ABAIXO
Sesa de ArribaSESA DE ARRIBA
Souto, OSOUTO
VentorrilloVENTORRILLO
Vila do FondoVILA DO FONDO

BERGONDO

Bergondo (San Salvador)
BergondiñoBERGONDIÑO
BergondoBERGONDO
Campiña, ACAMPIÑA
Caño, OOCAÑO
Carrio CARRIO (CAPITAL)
CortesCORTES
CovasCOVAS
Cruz de SarCRUZ DE SAR
Leiras, AsLEIRAS
MariñánMARIÑAN
MiodeloMIODELO
MonteceloMONTECELO
SaiosoSAYOSO
San SidreSAN CIDRE
VilanovaVILANOVA
Non figuran no nomenclátor:
Codesido
Lameira, A
Sanín

Cortiñán (Santa María)
Aldea, AALDEA
Bosque, OBOSQUE
Campós, OsCAMPOS
Casal, OCASAL
Curros, OsCURROS
Fraga, AFRAGA
Outeiro, OOUTEIRO
Pedreira, APEDREIRA
Non figuran no nomenclátor:
Concheiro, O
Fonte Franza

Guísamo (Santa María)
BaldomirBALDOMIR
BosBOS
Brea, ABREA
Corral da Igrexa, OCORRAL DA IGLESIA
LouredaLOUREDA
Pedras BrancasPEDRAS BRANCAS
RuanovaRUANOVA
San PaioSAMPAIO
Sobre a IgrexaSOBRE DA IGLESIA
Vilar, OVILAR

Lubre (San Xoán)
ArmuñoARMUÑO
Campiña, ACAMPIÑA
Campo de LeisCAMPO DE LEIS
Campo GalánCAMPO GALAN
Casal de AgraCASAL DE AGRA
Corral da Igrexa, OCORRAL DA IGLESIA
DornasDORNAS
Espírito Santo, OESPIRITU SANTO
GuinlleGUINLLE
Obra de PañoOBRA DE PAÑO
RiomaiorRIOMAYOR
Rúa da LamaRUADALAMA
SanínSANIN
Viña, AVIÑA

Moruxo (San Vicente)
FiobreFIOBRE
MoruxoMORUXO
Pasaxe do Pedrido, APASAJE DEL PEDRIDO
Non figura no nomenclátor:
Pedrosa, A

Ouces (San Xoán)
CangasCANGAS
Casal, OCASAL
CornideCORNIDE
Costa de OucesCOSTA DE OUCES
GandaríoGANDARIO
Lagoa, ALAGOA (A)
Mato, OMATO
MesoiroMESOIRO
Outeiro, OOUTEIRO
ReboredoREBOREDO
Río, ORIO
SilvosoSILVOSO
TatínTATIN

Rois (Santa Mariña)
PeteiroPETEIRO
RoisROIS

Santa Marta de Babío (Santa Marta)
Aldea de Arriba, AALDEA DE ARRIBA, A
BabíoBABIO
Casal, OCASAL
Non figuran no nomenclátor:
Curro, O
Monte, O
Soutobravo

Vixoi (San Fiz)
CallouCALLOU
PisónPISON
RaxásRAXAS
San VictorioSAN VICTORIO
TrasdovalTRASDOVAL
VixoiVIXOI

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

CARNOTA

Lariño (San Martiño)
Gándara, AGANDARA
LariñoLARIÑO

Lira (Santa María)
AgrovelloAGROBELLO
Carballal, OCARBALLAL
LiraLIRA
MiñarzoMIÑARZO
Pazo, OPAZO
PortocubeloPORTOCUBELO
SestelosSESTELOS
SofánSOFAN
TeixoeiraTEIXUEIRA
Non figuran no nomenclátor:
Paos
Rates

Pindo, O (San Clemente)
Curra, ACURRA
Pindo, OPINDO (O)
Porto de Quilmas, OPORTO DE QUILMAS
QuilmasQUILMAS

San Mamede de Carnota (San Mamede)
AdrañoADRAÑO
CaldebarcosCALDEBARCOS
CanedoCANEDO
CapelánCAPELAN
CasteloCASTELO
CornidoCORNIDO
Cruces, AsCRUCES
CubeloCUBELO
FetósFETOS
FreánFREAN
Gándara de Caldebarcos, AGANDARA DE CALDEBARCOS
Igrexa, A ou Rateira, AIGREXA (A)
LouredoLOUREDO
Outeiro, OOUTEIRO
PanchésPANCHES
ParadaPARADA
PeralbarPERALBAR
PiñeirosPIÑEIROS
RiazónRIAZON
Rieiro, ORIEIRO
San CibránSANCIBRAN
VadeboisVADEBOIS
Vilar de ParadaVILAR
VilaresVILARES
Viso, OVISO (O)
XestosoXESTOSO
Non figuran no nomenclátor:
Carracedo, O
Estañeiras, As
Perecha, A
Rego da Leña, O

Santa Comba de Carnota (Santa Comba)
CarnotaCARNOTA
FreánFREAN
Insua, AINSUA
LagareirosLAGAREIROS
MaceirasMACEIRAS
MallouMALLOU
NóutigosNOUTIGOS
PedrafigueiraPEDRAFIGUEIRA
PedramarradaPEDRAMARRADA
Non figuran no nomenclátor:
Agra das Breas, A
Vilar de Carnota

CEDEIRA

Cedeira (Santa María do Mar)
Acea, AACEA
Areosa, AAREOSA
Arba, AARVA
Cardosa, ACARDOSA, LA
Cedeira CEDEIRA
EspasanteESPASANTE
FigaredoFIGAREDO
LamelasLAMELAS
NovalNOBAL
VilacacínVILACACIN
Non figuran no nomenclátor:
Cotelo, O
Saíñas, As
Xunqueira, A

Cervo (Santalla)
Arrasa, AARRASA
Calvario, OCALVARIO
Cancelo, OCANCELO
CarreiroCARREIRO
CerveteloCERVETELO
Corredoira, ACORREDOIRA
CorveiroCORVEIRO
Covo, OCOVO
ChímparraCHIMPARRA
Eirado, OEIRADO
EspiñaredoESPIÑAREDO
GolmarGOLMAR
Graña, AGRAÑA
LedínLUDIN
MagoiraMAGOIRA
NebrilNEBRIL
RabadánRABADAN
RemesalREMESAL
Salgueiros, OsSALGUEIROS
TrasmonteTRASMONTE
ViladesusoVILADESUSO
VilarVILAR
VilasVILAS
Non figuran no nomenclátor:
Lamestras, As
Punta Candeeira
Sobolocovo

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Esteiro (San Fiz)
ArdeónARDEON
Barral, OBARRAL
CampeloCAMPELO
Campo da CruzCAMPO DA CRUZ
CordobelasCORDOBELAS
Costa, ACOSTA
Edreiros, OsEDREIROS
FontefríaFONTE-FRIA
Laboreña, ALABOREÑA
Laxe, ALAXE
Loureiros, OsLOUREIROS
Madalena, AMAGDALENA
PedralbaPEDRALBA
Pedreira, APEDREIRA
Penas, AsPENAS
Peneiro, OPENEIRO
Porto do CaboPORTO DO CABO
Poza, APOZA
RedemuíñosRIO DO MUIÑO
SaaSAA
San MiguelSAN MIGUEL
SantallamarSANTALLAMAR
Sisalde CativoSISALDE CATIVO
Sisalde MaiorSISALDE MAIOR
VilarcaiVILARCAI
VilelaVILELA
Non figuran no nomenclátor:
Corveiral
Freires, Os
Noval
Pedras, As
Santo Isidro

Montoxo (San Xulián)
AgrochaoAGROCHAO
Agueiros, OsAGUEIROS
BalvísBALBIS
Bieiteiras, AsVIEITEIRAS
Calzada, ACALZADA
Campo do Hospital, OCAMPO DO HOSPITAL
CarracedoCARRACEDO
CimadevilaCIMADAVILA
Cheda de Abaixo, ACHEDA DE ABAIXO
Cheda de Arriba, ACHEDA DE ARRIBA
ErvellásERBELLAS
Ferrería, AFERRERIA
Figueiras, AsFIGUEIRAS
Fraguela, AFRAGUELA
Lagos, OsLAGOS
LiñaresLIÑARES
Montoxo VelloMONTOXO VELLO
MundínMUNDIN
MuruxásMURUXAS
Penela, APENELA
Penica, APENICA
PortovelloPORTOVELLO
PurreiPURREI
Rego, OREGO
RegueiroREGUEIRO
SedeásSEDEAS
Torno, OTORNO
VilarnovoVILARNOVO
Non figuran no nomenclátor:
Carballa, A
Empalme de Arón, O
Esperón, O
Fonsa, A
Granxa, A
Igrexario, O
Lombo, O
Manguela, A
Pena, A
Ratas, As
Referta, A

Piñeiro (San Cosme)
AgrochaílAGROCHAIL
AgrochaoAGROCHAO
Beco, OBECO
BereixoBEREIXO
BirizoVIRIZO
Casanova, ACASANOVA
Castro, OCASTRO
Coto, OCOTO
DiamantelDIAMANTEL
Estoxa, AESTOXA
Marabilla, AMARAVILLA
MosendeMOSENDE
Olmo, OOLMO
Peneiro, OPENEIRO
Trabe, ATRABE
VentosaVENTOSA
Vista AlegreVISTA ALEGRE
Non figuran no nomenclátor:
Area, A
Camposa
Casagrande, A
Chousa, A
Freixido
Lagoas, As
Norbasco, O
Pedra do Camiño
Pereiro, O
Sartego, O

Régoa (Santa María)
Adro, OATRIO
BalteiroBALTEIRO
Barral, OBARRAL
Barrosas, AsBARROSAS
Bouza, ABOUZA
Canaval, OCANABAL
Casanova, ACASANOVA
Casavella, ACASAVELLA
EiravedraEIRAVEDRA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

ErvellásERBELLAS
Formigueiro, OFORMIGUEIRO
MaldeMALDE
Nogueira, ANOGUEIRA
Painceira, APAINCEIRA
Pardiñeira, APARDIÑEIRA
Pontigas, AsPONTIGAS
ReboredoREBOREDO
Taraño, OTARAÑO
Rúa, ARUA
TideTIDE
Toxo, OTOXO
Veriño de AbaixoVERIÑO DE ABAIXO
Veriño de ArribaVERIÑO DE ARRIBA
Non figuran no nomenclátor:
Coto, O
Telleiro, O

San Román de Montoxo (San Román)
AneirosANEIROS
ArónARON
CampolongoCAMPOLONGO
Campón, OCAMPON
Candales, OsCANDALES
Carballo, OCARBALLO
CartasCARTAS
Casal de MaríaCASAL DE MARIA
Corredoira, ACORREDOIRA
Costa, ACOSTA
FragosoFRAGOSO
GuilladeGUILLADE
LudeiroLUDEIRO
MontemeaoMONTEMEAO
OuteiroOUTEIRO
Pasada, APASADA
PenadaguiaPENADAGUIA
Presa, APRESA
Riba, ARIBA
SarandósSARANDOS
Trabe, ATRABE
Vena, AVENA
Venta, AVENTA
Veciñeira, AVICIÑEIRA
Vila do RíoVILA DO RIO
Non figuran no nomenclátor:
Baturro, O
Cotiño, O
Curro, O
Fonse
Gondón
Lameiro, O
Pinar, O
Revolta, A

Teixido (Santo André)
BiduídoVIDUIDO
LamelasLAMELAS
MeizosoMEIZOSO
TeixideloTEIXIDELO
Non figura no nomenclátor:
Candocia, A

CERDIDO

Barqueira, A (Santo Antonio)
Abelleira de AbaixoABELLEIRA DE ABAJO
Abelleira de ArribaABELLEIRA DE ARRIBA
Abruñeiros, OsABRUÑEIROS
AldarALDAR
BarbasBARBAS
Barbelas, AsBARBELAS
Barqueira Vella, ABARQUERA VIEJA
Cabanas, AsCABANAS
Cancelas, AsCANCELAS
Casaldaia de ArribaCASALDAYA DE ARRIBA
Casanova, ACASANOVA
Casavella, ACASAVELLA
Castros, OsCASTROS
Cruz Encarnada, ACRUZ ENCARNADA
Cuqueira, ACUQUEIRA
CuruteloCURUTELO
EscoteESCOTE
Espiño, OESPIÑO
Feal, OFEAL
Felgosas, AsFELGOSAS
GuelleGUELLE
Lamigueiro NovoLAMIGUEIRO NUEVO
Lamigueiro VelloLAMIGUEIRO VIEJO
LobeiraLUBEIRA
MoutillónMOUTILLON
Navallos, OsNAVALLOS
Painceira, APAINCEIRA
Paleira, APALEIRA
Pereiros, OsPEREIROS
Piñón, OPIÑON
Porto, OPORTO
Pozadauga, APOZADAGUA
Rañoa, ARAÑOA
RioforcadoRIOFORCADO
RiovelloRIOVELLO
SeoaneSEOANE
Sete de AbaixoSETE DE ABAJO
Sete de ArribaSETE DE ARRIBA
SusloureirosSOOSLOUREIROS
Torre, ATORRE
Travesas, AsTRAVESAS
Ulfe de ChaoULFE DE CHAO
Ulfe de MaladosULFE DE MALADOS
Non figuran no nomenclátor:
Avispeira, A
Casilla, A

Casás, Os (San Xoán)
AgresteAGRESTE
Bordo, OBORDO
BoucidoBOUCIDO
CalmourelCALMOUREL
Calvela, ACALVELA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Campo da IgrexaCAMPO DA IGLESIA
Campos, OsCAMPOS
Carballás, OsCARBALLAS
Casanova, ACASANOVA
Covelo, OCOVELO
Fraga, AFRAGAS
Mestas, AsMESTAS
Outeiro, OOUTEIRO
Pedrachantada, APEDRACHANTADA
Rego da Madeira, OREGO DA MADEIRA
Riba de Abaixo, ARIBA DE ABAJO
Riba de Arriba, ARIBA DE ARRIBA
Seixidal, OSEIJIDAL

Cerdido (San Martiño)
CarballalCARBALLAL
Casaldaia de AbaixoCASALDAYA DE ABAJO
CasaldegonzeCASALDEGONCE
CasavideCASAVIDE
CastrillónCASTRILLON
Castro, OCASTRO
ChaoCHAO
Cubos, OsCUBOS
DomendeDOMENDE
Felgueira, AFELGUEIRA
FercoiFERCOY
Freis, OFREIS
Gangoa, AGANGOA
Noval, ONOVAL
Pena, APENA
PenadobicoPENADOVICO
PensoPENSO
Piñeiro, OPIÑEIRO
PontellasPONTELLAS
RebordaosREBORDAOS
RegueirolongoREGUEIROLONGO
Rincha, ARINCHA
Río, ORIO
Rocha, AROCHA
Seixas, AsSEIJAS
SocastroSOOCASTRO
Valados, OsBALADOS
Vila da Igrexa, AVILLA DE LA IGLESIA (CAPITAL)
ViladónigaVILLADONIGA
Vilar, OVILAR
VilarelleVILARELLE
VilelaVILELA
XiaoJIAO
Non figuran no nomenclátor:
Barrosa, A
Becerroi
Campeira, A
Carballeiro, O
Chaíña, A
Cruz dos Novás
Díaz
Pazos
Pena de Abaixo, A
Rediz
Regueiro, O

COIRÓS

Armea (San Vicente)
ArmeaARMEA

Coirós (San Xulián)
Bullo, OBULLO
Casela, ACASELA
Coirós de AbaixoCOIROS DE ABAJO
Coirós de ArribaCOIROS DE ARRIBA (CAPITAL)
Chás, OsCHAS
Espenuca, AESPENUCA
MeixonfríoMEIJON FRIO

Colantres (San Salvador)
ColantresCOLLANTRES
MendeMENDE
QueirísQUEIRIS

Santa María de Ois (Santa María)
Anta, AANTA
Berbecha, ABERBECHA
Castrillón, OCASTRILLON
Costa, ACOSTA
FloresFLOREZ
Fontelo, OFONTELO
Loureiros, OsLOUREIROS
Parada, APARADA
Pataqueiro, OPATAQUEIRO
Penas, AsPENAS
RecebésRECEBES
XoraXORA

Santa Mariña de Lesa (Santa Mariña)
FigueirasFIGUEIRAS
Lapela, ALAPELA
LesaLESA
MerilleMERILLE
Souto, OSOUTO

Santiago de Ois (Santiago)
CaresmaCARESMA
Casal, OCASAL
Combarro, OCOMBARRO

CULLEREDO

Almeiras (San Xián)
AlvedroALVEDRO
CarcabelosCARCABELOS
Choeira, ACHOEIRA
Marisqueira, AMARISQUEIRA
OmbreHOMBRE
Silva, ASILVA
Telva, ATELVA
VigovidínVIGOVIDIN

Burgo, O (Santiago)
Acea de AmaACEA DA MA
Burgo, OBURGO, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Castelo (Santiago)
Castelo de AbaixoCASTELO DE ABAIXO
Castelo de ArribaCASTELO DE ABAIXO
DonepedreDONEPEDRE
FolgueiraFOLGUEIRA
VilaverdeVILAVERDE
XaloXALO
XiánXIAN

Celas (Santa María)
CelasCELAS
Ermida, AHERMIDA DE TERNANDE
Peiro de ArribaPEIRO DE ARRIBA
RumboRUMBO
TernandeHERMIDA DE TERNANDE
Vinxeira GrandeVINXEIRA GRANDE
Vinxeira PequenaVINXEIRA PEQUENA
Non figuran no nomenclátor:
Gándara, A
Morteiral, O

Culleredo (Santo Estevo)
CulleredoCULLEREDO
FontemaiorFONTEMAIOR
ErmidaHERMIDA
LiñaresLIÑARES
TarríoTARRIO
ToroñoTOROÑO

Ledoño (San Pedro)
LedoñoLEDOÑO
Non figuran no nomenclátor:
Carabela, A
Currás
Fontaíñas
Monte do Couso, O
Santa Marta

Orro (San Salvador)
OrroORRO
Souto, OSOUTO
Non figuran no nomenclátor:
Codesal, O
Coto Grande, O
Fan
Fixós
Loureiras, As
Pazos Figueiras
Percelo

Rutis (Santa María)
Acea de AmaACEA DA MA
CastroCASTRO
ConduzoCONDUZO
CordedaCORDEDA
Corveira, ACORVEIRA
FontecullerFONTECULLER
Laxe, ALAXE
Portádego, OPORTAZGO
VilaboaVILABOA

Sésamo (San Martiño)
Casal, OCASAL
CillobreCILLOBRE
CornedoCORNEDO
NabeirasNAVEIRAS
Outeiro de AbaixoOUTEIRO DE ABAIXO
Outeiro de ArribaOUTEIRO DE ARRIBA
SilvarSILVAR

Sueiro (Santo Estevo)
BarrioBARRIO
FornosFORNOS
GoienteGOIENTE
ValiñasVALIÑAS
Vilar, OVILAR

Veiga (San Silvestre)
BoedoBOEDO
BreguaBREGUA
CabanaCABANA
Esfarrapa, AESFARRAPA
LamelasLAMELAS
Peiro de AbaixoPEIRO DE ABAIXO

FISTERRA

Duio (San Vicenzo)
Castro de Duio, OCASTRO
DenleDENLE
Ermedesuxo de AbaixoHERMEDESUJO DE ABAJO
Ermedesuxo de ArribaHERMEDESUJO DE ARRIBA
San Salvador de DuioSAN SALVADOR
Vilar de DuioVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Bispo, O
Pardiñas
Piteira, A

Fisterra (Santa María)
Cabo, OCABO
FisterraFISTERRA
Insua, AINSUA (LA)
Non figura no nomenclátor:
San Roque

San Martiño de Duio (San Martiño)
Escaselas, AsESCASELAS
MallasMALLAS
San Martiño de AbaixoSAN MARTIN DE ABAJO
San Martiño de ArribaSAN MARTIN DE ARRIBA
Vigo VIGO
Non figuran no nomenclátor:
Anchoa, A
Calcova

Sardiñeiro (San Xoán)
BuxánBUJAN
CastrexeCASTREJE
CastromiñánCASTROMIÑAN
PadrísPADRIS
RialRIAL
Sardiñeiro de AbaixoSARDIÑEIRO DE ABAJO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Sardiñeiro de ArribaSARDIÑEIRO DE ARRIBA
Sisto, OSIXTO
SuarribaSUARRIBA

MUROS

Abelleira (Santo Estevo)
Abelleira de ArribaABELLEIRA
BornalleBORNALLE
Cruceiro, OCRUCEIRO
Lestón de AbaixoLESTON ABAIXO
Pazo, OPAZO
PrieguePRIEGUE
Rateira, ARATEIRA
Vilar, OVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Agra Boa, A
Agra do Fondo, A
Agro da Area, O
Caño, O
Carballeira, A
Cova de Xerpe, A
Mondelo
Mureira, A
Ponte da Braña, A
Pontenova, A
Robaleira, A
Surribos
Ventín
Viña, A

Esteiro (Santa Mariña)
CreoCREO
Maio, OMAIO
Pendente, APENDENTE
ReboredoREBOREDO
RiomaiorRIOMAIOR
Ribeira de Creo, ARIVEIRA DE CREO
Ribeira do Maio, ARIVEIRA DE MAIO
Silvosa, ASILVOSA
Solleiros SOLLEIROS
Tras da CostaTRASDACOSTA
TriónTRION
Uía, OUHIA
Non figuran no nomenclátor:
Areal, O
Fontenla
Formilla, A
Fornelos
Insuela, A
Laxe, A
Lestelle
Marselle
Portiño, O
Ribeira do Uía, A
Somorto
Xantoque

Louro (Santiago)
LouroLOURO
San FranciscoSAN FRANCISCO
TaxesTAXES
VentínVENTIN
Non figuran no nomenclátor:
Ancoradoiro, O
Espadanal, O
Fogareiro, O
Monte Louro
Rial, O
Seisidre
Sistamares
Vieta
Vouga, A

Muros (San Pedro)
Alivía, AALIVIA
Campo de CortesCAMPO DAS CORTES
MirafloresMIRAFLORES
Muíño do Vento, OMOIÑO DO VENTO
MurosMUROS
Virxe do Camiño, AVIRXE DO CAMIÑO
Non figuran no nomenclátor:
Espírito Santo, O
San Roque

Serres (San Xoán)
Acea, AACEA
AvesadaABESADA
BadernadoBADERNADO
Boa VistaBUENAVISTA
BurleoBURLEO
Castelo, OCASTELO
PortugaletePORTUGALETE
Retorta, ARETORTA
SerresSERRES
Serres de ArribaARRIBA
ValdexeríaVALDEXERIA
Non figuran no nomenclátor:
Anido
Pozo do Cachón, O
Rocha, A

Sestaio (San Miguel)
FondoFONDO
Non figuran no nomenclátor:
Arriba
Eiroa, A
Sestaio

Tal (Santiago)
Tal de AbaixoTAL DE ABAIXO
Tal de ArribaTAL DE ARRIBA
Non figuran no nomenclátor:
Area Longa
Cabanas
Cambadas, As
Chabola, A
Parede Nova
Parediña, A

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Reimundes
Santa Cataliña

Torea (San Xián)
Amira, AAMIRA
CornesCORNES
FigueiroaFIGUEIROA
Lestón de ArribaLESTON ARRIBA
PandoPANDO
Riomao RIOMAO
San XiánSAN XIAN
ToreaTOREA
VistavósVISTAVOS

A POBRA DO CARAMIÑAL

Caramiñal, O (Santa María a Antiga)
Baiuca, ABAYUCA
Banda ó RíoBANDA O RIO
Camiño Ancho, OCAMINO ANCHO
Curraliño, OCORRALIÑO, O
Figueira, AAFIGUEIRA
Gándara, AGANDARA
GonderandeGONDERANDE
Pedreira, APEDREIRA
Pobra do Caramiñal, APUEBLA DEL CARAMIÑAL
Pontenaveira, APONTENAVEIRA
QuintánsQUINTANS
Río Morto, ORIO MORTO
Sobral, OSOBRAL
Tomada, ATOMADA

Lesón (Santa Cruz)
Agros da Vila, OsAGROS ATALAIA
Aldea Vella, AALDEAVELLA
BaltarBALTAR
Banda, ABANDA
Casa Queimada, ACASAQUEIMADA
Colo de Arca, OCOLO DE ARCA
Cortizo, OCORTIZO
Cruceiro, OCRUCERO
EntrerríosENTRERRIOS
FreánFREAN
Gándara, AGANDARA
Granxa, AGRANJA
LesónLESON
PaioPAYO
Pedriñas, AsPEDRIÑAS
Ponte Barbanza, APUENTE BARBANZA
PortocarroPORTOCARRO
QuintánsQUINTANS
Rego, OREGO
Río de CestosRIO DE CESTOS
Romeiras, AsROMEIRAS
RoupiónROUPION
RosamondeROSAMONDE
Rueiro, ORUEIRO
San LázaroSAN LAZARO
Santa Cruz ou San AmaroSANTA CRUZ
SendeSENDE
Souto, OSOUTO, O
TarríoTARRIO
Tomada, ATOMADA
Vilares, OsVILARES
Virxe do Monte, AVIRGEN DEL MONTE
Non figura no nomenclátor:
Atalaia, A

Posmarcos (Santo Isidro)
Angustia, AANGUSTIA
ArmentalARMENTAL
Barreira, ABARREIRA
Batán, OBATAN
CampomuíñosCAMPOMOLINOS
Casás, OsCASAS
Conchido, OCONCHIDO
Conga, ACONGA
Crocha de Levante, ACROCHA DE LEVANTE
Crocha de Poñente, ACROCHA DE PONIENTE
Cruceiro Novo, OCRUCERO NUEVO
EntrerríosENTRERRIOS
Foxo, OFOJO
Freixo, OFREIXO
Hórreo, OHORREO
Inferniño, OINFERNIÑO
Lomba, ALOMBA
OuxoOUXO
PortocarroPORTOCARRO
PortofreixoPORTOFREIJO
Ponte Barbanza, APUENTE BARBANZA
Pontes, AsPUENTES
Pumadiño, OPUMADIÑO
Recosta, ARECOSTA
Rego de HortaREGO DE HORTA
Río Lérez, ORIO LEREZ
Ribeiriña, ARIVEIRIÑA
San PaioSAMPAYO
Santo IsidroSAN ISIDRO
Sanguilexo, OSANGUILEJO
Taras, AsTARAS
VilariñoVILARIÑO
VilasVILAS
Non figuran no nomenclátor:
Cadreche
Campo, O
Canliña, A
Mercé, A
Pinal do Rei, O
Saborido

Santiago do Deán ou Castelo, O (Santiago)
Campo da Feira, O
Couto, O
Covecha, A
Lagar, O
Pobra do Caramiñal, A
San Lázaro

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Xobre, O ou Maño, O (Santa María)
Arcebispo, OARZOBISPO
Areos, OsAREOS
BandasecaBANDASECA
CabíoCABIO
CaíñosCAIÑOS
Campiño, OCAMPIÑO
Casanova, ACASANOVA
Castro, OCASTRO
CerciasCERCIAS
Costa, ACOSTA
Devesa, ADEVESA
Garita, AGARITA
Laxe, ALAGE
Lombiña, ALOMBIÑA
Mirandela, AMIRANDELA
Outeiro, OOUTEIRO
Pedriñas, AsPEDRIÑAS
Ponte, APUENTE
Silva, ASILVA
Vilariño de AbaixoVILARIÑO DE ABAIXO
Vilariño de ArribaVILARIÑO DE ARRIBA
Xobre, OJOBRE
Xunqueiras, AsJUNQUERAS

VILARMAIOR

Doroña (Santa María)
Abeledo, OABELEDO
ArnelasARNELAS
BreancaBREANCA
Casal, OCASAL
Casanova, ACASANOVA
Castelo, OCASTELO
Castrillón, OCASTRILLON
Castro, OCASTRO
CioiCIOY
DoroñeiraDOROÑEIRA
FontebieitaFONTEVIEITA
Fraga, AFRAGA
Greleira, AGRELEIRA
LibureoLIBUREO
Loureiro, OLOUREIRO
PalaiPALAY
Pazo, OPAZO
PousadaPOUSADA
PuzásPUZAS
RieiroRIEIRO
Rocha, AROCHA
SucamiñoSOCAMIÑO
ValbónBALBON
Viaxe, AVIAXE
Non figuran no nomenclátor:
Cas do Lugués, A
Casilla, A
Xesteira, A

Goimil (San Cristovo)
Cabo da Aldea, OCABO DA ALDEA
Casal, OCASAL
GulfínGULFIN
Nogueirido, ONOGUEIRIDO
Pena Grande, APENAGRANDE
Penedo, OPENEDO

Grandal (San Pedro)
Agra, AAGRA
AllónALLON
Andoriña, AANDURIÑA
BaltarBALTAR
BouzoaBOUZOA
BreaBREA
Cabezal, OCABEZAL
Carballás, OsCARBALLAS
Castiñeira Nova, ACASTIÑEIRA NOVA
Castiñeira Vella, ACASTIÑEIRA VELLA
Castro, OCASTRO
Cepeira, ACEPEIRA
Covo, OCOBO
Eirexa, AIGLESIA
Gaiba, AGAIBA
Maceira, AMACEIRA
Porto, OPORTO
Ribeira, ARIBEIRA
SamilSAAMIL
VilaboaVILABOA
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Aciveiro, O
Chaos, Os
Fraga, A
Teixoeiras, As

Torres (San Xorxe)
Barreira, ABARREIRA
BelsarBELSAR
Curuxas, AsCORUXAS
Eirexa, AEIREXA
Fraga, AFRAGA
GabínGABIN
GoiánGOYAN
Laxe, ALAXE
MillarengoMILLARENGO
PachotePACHOTE
PazosPAZOS
PicotePICOTE
Sestelo, OSESTELO
SobradoSOBRADO
Vilariño, OVILARIÑO
Non figura no nomenclátor:
Curro, O

Vilamateo (Santiago)
Aveal, OABEAL
Campo, OCAMPO
Cernadas de AbaixoCERNADAS DABAIXO
Cernadas de ArribaCERNADAS DARRIBA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

EspeldoñaESPELDOÑA
Lama, ALAMA
LiñaresLIÑARES
Lobeiras, AsLOBEIRAS
Lugarexo, OLUGAREXO
Non figuran no nomenclátor:
Agras
Marco do Río, O

Vilarmaior (San Pedro)
Areosa, AAREOSA
Armada, AARMADA (CAPITAL)
Barrio, OBARRIO
Castro, OCASTRO
Chousa Grande, ACHOUSA GRANDE
CoruxoCORUXO
Goiba, AGOIBA
GundínGUNDIN
LabazáLABAZA
Lugar do Crego, OCREGO
MideMIDE
Monte, OMONTE
Pena da Eirexa, APENA DA IREXA
Reboira, AREBOIRA
Rúa, ARUA
SoutocalvoSOUTOCALVO
Tres, ODIA TRES
VilamundeVILLAMUNDI
VilapapeVILAPAPE
Non figuran no nomenclátor:
Albariña, A
Lamela, A
Nogueirido
Regueiro, O
Tolda, A

VIMIANZO

Baíñas (Santo Antoíño)
BaíñasBAIÑAS
Cabazas, AsCABAZAS
ManlleMANLLE
Orbellido, OORBELLIDO
Outeiro, OOUTEIRO
Padreiro de AbaixoPADREIRO DE ABAJO
Padreiro de ArribaPADREIRO DE ARRIBA
RabósRABOS
Santa CombaSANTA COMBA
Sisto, OSIXTO
Val, OVAL
VilanovaVILANOVA
Non figuran no nomenclátor:
Bouza, A
Furaca, A
Gándara, A

Bamiro (San Amedio)
BamiroBAMIRO
Campo da Feira, OCAMPO DE FEIRA
Campo, OCAMPO
Ceán, OTRASDOCEAN
CheisCHEIS
OrónsORONS
Piroga, APIROJA (A)
Non figura no nomenclátor:
Devesa, A

Berdoias (San Pedro)
BerdoiasBERDOYAS
BoalloBOALLO
Bouza, ABOUZA
Casanova, ACASANOVA
GrixoaGRIJOA
Pedra do FradePEDRA DO FRADE
Petón, OPETON
Rego dos PodresREGO DOS PODRES
RomarROMAR
Santa CristiñaSANTA CRISTINA
Non figura no nomenclátor:
Castrobuxán

Calo (San Xoán)
CalabandaCALABANDA
CaloCALO
MagroMAGRO
PasarelaPASARELA
Penedo, OPENEDO
Non figuran no nomenclátor:
Foxo, O
Gándara de Lamas, A

Cambeda (San Xoán)
CambedaCAMBEDA
CastiñeiraCASTIÑEIRA
CaxadasCAXADAS
CubesCUBES
OgasOGAS
PaizásPAIZAS
PiñeirosPIÑEIROS
RasamondeRASAMONDE
SanfínsSANFINS

Carantoña (San Martiño)
BrañoBRAÑO
CarantoñaCARANTOÑA
FigaredoFIGAREDO
LexasLEXAS
RecesindesRECESINDES
Tras do CeánTRAS DO CEAN
Non figuran no nomenclátor:
Casa do Prado, A
Gralleiras

Carnés (San Cristovo)
CampolongoCAMPOLONGO
CarnésCARNES
Casiña, ACASIÑA
Devesa, ADEVESA
MontecelosMONTECELOS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

MoreiraMOREIRA
MouzoMOUZO
Non figura no nomenclátor:
Penoubiña, A

Castrelo (San Martiño)
CerbánCERBAN
LavandeiraLAVANDEIRA
RoaloROALO
Vilar, OVILAR
VilasecoVILASECO
Non figuran no nomenclátor:
Bico do Cuco, O
Casas da Ponte, As
Cruceiro, O
Fonte, A

Cereixo (Santiago)
CuresCURES
Esquipa, AESQUIPA
Porto de CereixoPUERTO DE CEREIJO
TufiónsTUFIONES
VilarVILAR

Salto (Santa María)
Careixo, OCAREIJO
CastroCASTRO
CastromilCASTROMIL
ReboredoREBOREDO
ReparadaREPARADA
SaltoSALTO
SeñoránsSEÑORANS
ToreloTORELO
Lagoa, ALAGOA
Non figuran no nomenclátor:
Costa, A
Mosquetín, O
Santa Irena

Serramo (San Sebastián)
Carballa, ACARBALLA
Casas NovasCASAS NOVAS
Comareiro, OCOMAREIRO
NovelleNOVELLE
SerramoSERRAMO
SubeiroSUBEIRO
Non figuran no nomenclátor:
Braña, A
Pinal, O
Quitiande
Rebelle
Xallas

Tines (Santa Baia)
PazosPAZOS
TinesTINES
Non figura no nomenclátor:
Romarís

Treos (San Miguel)
Areosa, AAREOSA
Arxomil, OARJOMIL
CarnioCARNEO
ColúnsCOLUNS
QuintánsQUINTANS
SandrexoSANDREJO
TreosTREOS
TreviñoTREVIÑO
XoraJORA
Non figuran no nomenclátor:
Pedra Cuberta
Refoxo, O

Vimianzo (San Vicenzo)
BribesBRIBES
CasaisCASAIS
Estrada de FisterraCARRETERA FINISTERRE
Gándara, AGANDARA
Pasantes, AsPASANTES
Ponterroda, APONTE-RODA
SansobreSANSOBRE
SomonteSOMONTE
Toxa, ATOJA (LA)
UrroaIRROA
Valiña, AVALIÑA
VilarVILAR
VimianzoVIMIANZO
Non figuran no nomenclátor:
Tedín
Trasouteiro
Torre, A