Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 20 de xuño de 2000 Páx. 9.631

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2000 pola que se sinalan as datas e se citan os interesados para o levantamento das actas de pagamento e ocupación dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa seguido para a execución do parque empresarial de Tui.

1. O presente expediente de expropiación forzosa seguido polo procedemento de taxación conxunta

aprobouse por resolución do director xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda con data do 14 de marzo de 2000.

2. De conformidade co artigo 146 da Lei 1/1997, do solo de Galicia, o acordo de aprobación definitiva do expediente de taxación conxunta implicará a declaración de urxencia da ocupación dos bens e dereitos afectados, e o pagamento ou depósito do importe da valoración establecida producirá os efectos previstos nos números 6, 7 e 8 do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, sen prexuízo de que continúe a tramitación do procedemento para a definitiva fixación do prezo xusto.

3. De conformidade co artigo 205 do Regulamento de xestión urbanística aprobado polo Real decreto 3288/1978, do 25 de agosto, o pagamento do prezo xusto soamente se lles fará efectivo, consignándose no caso contrario, a aqueles interesados que acheguen certificación rexistral ó seu favor, na que conste que se estendeu a nota do artigo 32 do Regulamento hipotecario, ou, no seu defecto, os títulos xustificativos do seu dereito, completados con certificacións negativas do Rexistro da Propiedade referida ó mesmo predio descrito nos títulos; e, conforme o artigo 206 do mentado Regulamento de xestión urbanística, se o expropiado non quixera acepta-lo prezo xusto ou non achegase títulos suficientes xustificativos do dominio ou existise contenda respecto á titularidade do ben ou dereito expropiado ou en xeral, se concorrese algún dos supostos do artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa, a Administración consignará o seu importe na Caixa Xeral de Depósitos. Non se admitirá

representación máis que por medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso; e deberán identificarse co documento nacional de identidade ou, no seu defecto, polo coñecemento directo que testifiquen o alcalde ou o secretario do concello.

4. De conformidade co artigo 55.1º do regulamento da Lei de expropiación forzosa estenderase acta de ocupación da cousa ou dereito expropiados a continuación do pagamento ou consignación. Para proceder ó levantamento das actas de ocupación, deberán asisti-los titulares persoalmente, ou ben representados por persoa debidamente autorizada para actuaren no seu nome con poder suficiente, do que achegarán copia, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade, o último recibo do imposto sobre bens inmobles, podendo asistir acompañado pola súa conta, se o coida oportuno, dos seus peritos ou un notario.

5. En consecuencia, convócase e cítase os titulares de bens e dereitos afectados polo presente expediente para proceder ó levantamento das actas de pagamento e ocupación que terán lugar no salón de actos do Concello de Tui.

Pagamento: o pagamento terá lugar os días e horas que se sinalan no cadro que se xunta.

Ocupación: as actas de ocupación levantaranse na mesma data e a continuación das correspondentes actas de pagamento.

6. Notifíqueselle-la resolución a tódolos titulares dos bens e dereitos que figuran no expediente, e publíquese este acordo no DOG, no BOP e no taboleiro de edictos do concello. A publicación desta resolución serviralles de notificación ós propietarios descoñecidos, dos que se ignore o lugar de notificación, ou ben tentada a notificación, non se puidera realizar. Todo isto de acordo co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999.

Calendario de convocatoria

DíaMesHorasPredios

3Xullo10 a 141 a 40 ambas inclusive

3Xullo17 a 1941 a 60 ambas inclusive

4Xullo10 a 1461 a 100 ambas inclusive

4Xullo17 a 19101 a 120 ambas inclusive

5Xullo10 a 14120 a 213 ambas inclusive

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2000.

José Antonio Redondo López

Director xeral do Instituto Galego

da Vivenda e Solo

Parque empresarial de Tui

Nº parcelaReferencia catastralSup. Exp. mPropietarioTotal

Cat. Pol.Cat. Parc.

000175456425Martínez Bouzada, María706.755

000275457827Montes Fernández, Argentina Digna2.409.393

000375456508Martínez Bouzada, María849.492

0004754571.220Montes Fernández, Argentina Digna2.034.900

000575458c342Souto Martínez, Celia660.513

000675458480Gómez Martínez, Carmen798.210

000775462632Josefina Fernández Álvarez en representación de Hdos. de Pedro

Fernández Rendo

1.096.851

000875461469Mariño Sierpe, Manuel869.432

000975460504Nogueira Rodríguez, Florencio959.648

001075459600Rodríguez Diz, José997.710

001175662490González Troncoso, Miguel Ángel814.590

001275429386Acuña Rodríguez, Dolores641.844

001375428397Diz González, Manuel693.357

0014754311.360Mariño Sierpe, Manuel2.509.322

0015754301.560Pérez González, José Ramón2.827.818

001675464302Bouzada Fernández, Gumersinda502.278

001775478306Díaz González, Ignacio Jesús508.704

0018754271.382González Álvarez, María Elvira2.304.078

0019754261.478Diz González, Evaristo2.457.882

0020754651.531González Martínez, Manuel2.692.489

002175469672García González, Pilar1.177.738

002275466430González Martínez, Manuel871.259

002375463590Álvarez Noval, Carmen Úrsula1.062.322

002475666795Pazo Freiría, Leopoldo1.321.215

002575667498Romero Fernández, Carmen828.072

0025A7566792Piñeiro Comesaña, José898.319

002675668298Pérez Diz, Adelina495.642

0026A7566880Ordóñez Durán, Carolina133.140

0026B7566850Diz González, Evaristo84.630

002775664530Solleiro Benavides, Gabriel970.888

002875663395Rodríguez Martínez, José656.985

002975661527Rodríguez Iglesias, María876.393

003075660593Vila Pereira, Ramona1.176.105

003175659664Álvarez Martínez, Saladina1.200.570

003275657491Pérez Pérez, María959.952

003375656871Méndez González, Bienvenido1.550.987

003475655576Grégores Pérez, José986.270

003575467258Descoñecido429.072

003675468306Pazos Martínez, María508.914

003775475350Descoñecido582.120

003875474371Nogueira Rodríguez, Florencio669.092

003975476340Martínez Martínez, M. Natividad567.210

004075473173Giráldez Gándara, Gonzalo288.267

Nº parcelaReferencia catastralSup. Exp. mPropietarioTotal

Cat. Pol.Cat. Parc.

004175476280Martínez Martínez, M. Natividad468.090

004275654414Grégores Pérez, José739.531

004375469762Fernández Martínez, Ángela1.343.370

004475469675Alfalla Martínez, Manuel1.263.119

004575470582Rodríguez Diz, José967.848

004675471706Gil Alonso, Manuel1.173.984

004875477741González Martínez, Manuel1.232.259

004975480883Bravo Álvarez, Julián1.578.092

0049A75480883Bravo Álvarez, Manuel1.578.092

0050756531.090González Pérez, José Carlos2.058.662

005175652724Rodríguez Iglesias, María1.204.056

005275652496González Martínez, Manuel824.754

005375649531González Lago, Sara1.004.136

005475647814Montes Fernández, Serafín1.686.153

0054A75648119Martínez Monte, Manuel198.051

005575646199Descoñecido331.401

005675646189González Troncoso, Miguel Ángel314.811

005775645223Descoñecido371.217

005875679400Díaz González, Ignacio Jesús665.280

0059756411.075Nogueira Rodríguez, Florencio1.961.437

006075650451González Fernández, Alicia Inocencia843.255

006175651474González Fernández, Alicia Inocencia913.175

006275640443González Vila, M. Ángel736.407

006375639338González Mourón, Joaquín562.212

006475638358Carrera Solleiro, J. Celestino595.392

0065754811.601Fernández Piedras, Cándida3.094.298

0065A75481845Martínez Pérez, Albino1.653.430

006675484559Álvarez Diz, José1.085.196

006775483573Pérez Alonso, Elena Avelina1.000.309

006875485573Da Rocha Pérez, Avelino988.785

006975488499Fernández Martínez, Baltasar829.941

0070754893.245Sousa Rodríguez, José5.814.317

007175643290Alonso Domínguez, Benjamín551.933

007275642206Nogueira Rodríguez, Florencio445.662

007375633644Rodríguez Montes, Manuel1.222.137

007475631337Alban Tarque, Juan Antonio566.643

007575632239González Martínez, Serafín397.761

007675630500Amparo González Alonso en representación de Hdos. de Carmen

Alonso Romero

919.338

007775629340Álvarez Alonso, Mª del Carmen565.740

007875628459Lorenzo Amoedo, Carmen770.931

007975627610Pérez Pérez, María1.185.823

008075626585Elena Pereira Martínez en representación de Hdos. de José

Martínez Pérez

973.455

008175625413Martínez Pérez, José764.673

0081A7562332Nogueira Pérez, Consuelo53.718

008275619780Romero Míguez, M. Teresa1.484.144

008375620690Diz González, Evaristo1.148.700

008475621896Núñez Vázquez, Nicasio1.490.034

008675624796Diéguez Rodríguez, M. Remedios1.323.294

008775624350Ignacio Jesús Diz González en representación de Hdos. de José

Díaz Fernández

583.590

0088756171.131Fernández Álvarez, Josefina2.033.766

008975616691Areal Diz, José1.149.309

009075634653Descoñecido1.085.847

009175635788Descoñecido1.310.442

009275608322Rodríguez Castiñeira, María538.398

009375607390Alfaya Martínez, María688.338

009475605703González Cambra, Esteban1.800.425

009575610682Mercedes Flórez González en representación de Hdos. de María

González González

1.213.784

Nº parcelaReferencia catastralSup. Exp. mPropietarioTotal

Cat. Pol.Cat. Parc.

0096756111.446Gómez Lago, Preciosa2.402.694

0097756122.001Ángela Canosa Benavides en representación de Hdos. de Belarmina

Gómez

3.478.955

0098756141.239Álvarez Noval, Carmen Úrsula2.207.247

0099754901.148Alfaya Martínez, María2.202.895

010075491807Domínguez González, Genoveva1.341.333

0101754922.109Martínez Míguez, Severiano3.697.292

010275493957González Besada, Virginia1.807.428

010375494637Urceira González, José1.098.143

010475495A1.074Martínez Míguez, Severiano2.024.862

010575495b909Martínez Míguez, Severiano1.666.644

010675495c1.187Martínez Míguez, Severiano2.169.374

010775496775Martínez Míguez, Severiano1.396.568

010875497540José González Fernández en representación de Hdos. de José

González Presa

898.800

0109754981.282Diz González, Manuel2.503.431

011075500334Contreras Fernández, María555.786

011175501530Rodríguez Diz, José881.370

011275502464Pérez, Alfonso771.666

011375503a614Veleiro Romero, Ángela1.021.146

011475503b395Descoñecido656.985

011575504540Mª Luisa González Alonso en representación de Hdos. de Luis

González González

1.177.911

011675505596Alfalla García, Jaime1.337.301

0117755064.995Veleiro Romero, Ángela8.302.245

011875507a1.504Freiría Ribeiro, Concepción2.755.484

011975507b250González Porto, Ángel416.220

0119A75507b250Fernández González, Purificación468.132

0120753977.108Crisostomo Rodríguez, Manuel11.820.102

0120A75407b126Rodríguez González, Manuel210.084

012175396440Iglesias González, José806.626

012275395340Pereira Gómez, Carlos565.950

012375394306Carrillo Lago, Francisco509.754

012475393350Rodríguez Álvarez, F. Manuel en representación de Javier Rodríguez

Álvarez e no seu propio nome

655.772

012575392350Pérez Lago, Sofía660.513

012675391640Bautista Gómez, Jaime1.148.154

012775390399González Troncoso, Miguel Ángel663.621

012875389209Descoñecido347.991

012975388302González Troncoso, Mª Genoveva502.488

013075387227Albán González, Bernanda377.853

013175387135Albán González, Bernanda224.805

013275386247González Troncoso, Mª Genoveva411.453

013375386236Descoñecido392.784

013475385803Méndez Míguez, Telmo1.335.117

0135753831.267Martínez Romero, María2.106.993

0135A75381194Souto Diz, Ramón323.106

0136753781.154Pérez Rodríguez, Flora1.919.106

013775673240Domínguez González, Genoveva399.210

013875376117Souto Diz, Ramón195.573

013975375316Sampayo Pumar, Máximo526.554

014075374299Riveiro Diz, Carmen497.931

014175373230Porto González, Ángel383.460

014275371478Álvarez Alonso, María795.522

014375370575Urceira González, Ana1.103.519

014475369650García González, José1.081.290

0145753841.640V. Milagrosa González Serer en representación de Hdos. de

Recaredo González González

2.734.830

014675510840Mª Ángeles Gómez González en representación de Hdos. de Emilio

Gómez Álvarez

1.395.030

014775510713González Míguez, Dolores en representación de José González

Míguez e no seu propio nome

1.185.807

Nº parcelaReferencia catastralSup. Exp. mPropietarioTotal

Cat. Pol.Cat. Parc.

014875510719Areal González, José1.195.761

014975510221Areal González, Manuel368.319

015075510372Areal González, Manuel618.618

015175510307Descoñecido510.573

015275510860Descoñecido1.430.100

0153755083.233Rodríguez Lorenzo, Ramón en representación de M. Martina

Rodríguez Lorenzo e no seu propio nome

5.984.890

0154755091.000González, Mª Pilar1.665.090

0155755091.360J. Manuel Araujo Fernández en representación de Hdos. de Camilo

Fernández Rendo

2.387.112

0156755111.016García González, José1.765.475

015775511480Álvarez Durán, Ángeles865.200

0158755121.200Rodal García, Rita2.398.972

015975513790García González, Pilar1.501.196

016075571277Descoñecido460.593

0160A75571538Enrique Alonso Rodríguez en representación de Hdos. de Joaquina

Rodríguez Luis

1.061.340

016175573335González Cruces, Leonor557.025

0162755721.200Méndez González, Carlos1.996.050

016375575407Fernández Martínez, José710.036

0164755761.027Amandi Diz, Manuel1.709.463

016575577443J. Manuel Araujo Fernández en representación de Hdos. de Camilo

Fernández Rendo

806.951

016675578550González Vázquez, Teodoro914.340

016775579510Guinde Pérez, Mª del Carmen1.005.764

016875672469Raimundo Álvarez Riveiro en representación de Hdos. de José

Álvarez Riveiro

895.409

016975580728Martínez Martínez, M. Natividad1.215.732

017075581842Gándara Peña, Camilo1.400.238

017175584163Martínez Pereira, José394.013

017275853.089Cendón Estévez, Francisco Javier5.802.846

0173753.089Cendón Estévez, Marcelino5.802.846

01747560317.689Mercedes Álvarez Caramés en representación de Hdos. de Angustias

Caramés

30.443.028

0175755823.475Barahona Alfaya, Manuela6.379.186

0176755823.567Diz Álvarez, Josefa6.333.710

0176A75582415Rodríguez Carrera, Daniel692.685

017775582994Mercedes Álvarez Caramés en representación de Hdos. de Angustias

Caramés

2.022.290

0178755855.372Mercedes Álvarez Caramés en representación de Hdos. de Angustias

Caramés

9.679.346

0179755863.132Alfalla García, Jaime5.868.492

0180755879.005Guinde Benavides, Ricardo15.318.014

0180A75587180González Cea, Adolfo298.620

0180B75450Martínez Pérez, Herminia806.400

018175618420Álvarez Noval, Carmen Úrsula785.636

0182756001.475Álvarez González, Fernando2.730.593

0183755991.446Astrar Prendes, Rosa2.412.144

0184755981.790Amparo González Alonso en representación de Hdos. de Carmen

Alonso Romero

3.488.825

018575597778Rodríguez Diz, José1.293.852

0186755961.205Fernández Alonso, Saladina2.254.413

0187755951.016Gregores Pérez, Mª Carmen1.883.994

0188755941.054Alonso Amandi, Esteban2.059.559

018975593569Pazo Freiría, Leopoldo946.071

019075592879Rodríguez González, Gilberto1.682.489

019175591798González Areal, Evaristo1.327.242

019275590830Areal González, José1.380.540

019375589802Fernández Martínez, José1.688.815

0194755881.392Martínez Diz, Encarnación2.588.864

0195756018.422Fernández Martínez, José16.798.357

019675636734González Estevez, Celsa1.236.900

019775637858Méndez González, Bienvenido1.538.854

Nº parcelaReferencia catastralSup. Exp. mPropietarioTotal

Cat. Pol.Cat. Parc.

019875606560González Estevez, Celia1.129.732

019975644886Romero Ordoñez, Esther1.698.029

020075604300Concello de Tui497.700

0201756022.152Concello de Tui3.578.568

020275479408Giráldez Gándara, Perfecta740.938

020375486531Alfaya Martínez, María902.638

020475487547Alfaya Martínez, María930.080

020575582908Rodríguez Iglesias, María1.509.942

020675425a1.980Martínez Montes, María Luisa3.468.056

020775421a140Areal Martínez, Rafael233.730

020875419105Sousa Martínez, José175.665

020975418169Alfalla Martínez, Manuel300.431

021075416a222González Martínez, Manuel447.531

021175415a112Rodríguez Diz, José188.538

0211A75415a205Sousa Martínez, Aurora341.145

0211B75415a145Rodríguez Diz, José241.185

021275478270Da Rocha Pérez, Camilo489.405

021375482520Rodríguez Diz, José864.150