Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 18 de xuño de 2001 Páx. 8.119

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 28 de maio de 2001, da Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola que se resolve o concurso público para a concesión de bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da Comunidade Autónoma, convocado no anexo V da Orde do 1 de febreiro de 2001 (Diario Oficial de Galicia do 6 de febreiro de 2001), pola que se aproban as bases que rexerán as convocatorias de bolsas correspondentes ás accións do programa de promoción xeral da investigación do Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico e se procede á súa convocatoria.

Advertidos erros na Resolución do 28 de maio de 2001, cómpre face-las seguintes correccións: na páxina 7.436 do anexo, nas columnas «centro de destino» e «cidade (país)» do solicitante, Abel Vilela, Fernando Adolfo; onde di: «Universidade de Fordham, Universidade Carlos III» e «Nova York/

Madrid (USA/España)», debe dicir: «Universidade

de Fordham» e «Nova York (USA)» respectiva-

mente.