Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 04 de febreiro de 2002 Páx. 1.287

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 28 de decembro de 2001 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres naquelas profesións ligadas a sectores e actividades considerados prioritarios en Galicia e se procede á súa convocatoria.

Advertidos erros, na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 7, do xoves 10 de xaneiro de 2002, cómpre face-las oportunas correccións:

Na páxina 353, artigo 15º, alínea b), parágrafo segundo, liña vintenove, onde di: «... para a realización das actividades e dos programas de atención especializada subvencionados ó abeiro desta resolución.», debe dicir: «... para a realización dos plans de actuación e de programas de formación profesional do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller subvencionados ó abeiro desta resolución».

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA