Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38340

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20) regula as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos.

Unha vez finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do próximo curso 2012/13, segundo o disposto no artigo 12.2.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Se non consideraren oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2012

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Relación de centros con novas seccións bilingües para o curso 2012/13

Código

Centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

15000016

CEIP San Marcos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15000016

CEIP San Marcos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15000016

CEIP San Marcos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15000016

CEIP San Marcos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15027125

IES de Viós

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

4º ESO

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15000569

CEIP San Xosé Obreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15000569

CEIP San Xosé Obreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15001616

CEIP de Escarabote

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15001616

CEIP de Escarabote

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15023338

IES Praia Barraña

Inglés

Tecnoloxías

 

3º ESO

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15001847

CEIP de Pedrouzos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15001847

CEIP de Pedrouzos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

4º ESO

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Matemáticas

 

3º ESO

15026704

IES David Buján

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

4º ESO

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15002591

IES Monte Neme

Francés

Matemáticas

 

3º ESO

15002591

IES Monte Neme

inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

15021354

CEIP de Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15021354

CEIP de Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15002761

CEIP de Carnota

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15002761

CEIP de Carnota

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º Ed. primaria

15020970

CEIP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 1º e 2º (mixto)

2º Ed. primaria

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15020568

CEIP Labaca

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15020568

CEIP Labaca

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Inglés

Matemáticas

 

1º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ética

 

4º ESO

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ética

 

4º ESO

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

4º Ed. primaria

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Física

 

4º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Informática

 

4º ESO

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Informática

 

4º ESO

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Informática

 

4º ESO

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Inglés

Informática

 

4º ESO

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

15005233

IES Agra do Orzán

Francés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

15005233

IES Agra do Orzán

Francés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

3º ESO

15005300

IES Rafael Puga Ramón

Inglés

Atención Educativa

 

2º ESO

15005300

IES Rafael Puga Ramón

Inglés

Física e Química

 

4º ESO

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Inglés

Física e Química

 

3º ESO

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Inglés

Física e Química

 

3º ESO

15005269

IES Urbano Lugrís

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

2º Sistemas electrotécnicos e automatizados

15004198

CPR Hijas de Jesús

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004198

CPR Hijas de Jesús

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004198

CPR Hijas de Jesús

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15004198

CPR Hijas de Jesús

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

15023399

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15026960

CEIP de Ponzos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15026960

CEIP de Ponzos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Inglés

Sistemas de Xestión Empresarial

 

2º de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Educación Artística

Só Música

4º Ed. primaria

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

2º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

3º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

4º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

5º Ed. primaria

15006547

CPR San Rosendo

Inglés

Educación Física

 

6º Ed. primaria

15008039

CPI Cernadas de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15008039

CPI Cernadas de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15008301

IES Urbano Lugrís

Francés

Cultura Clásica

 

4º ESO

15008301

IES Urbano Lugrís

Francés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

15008301

IES Urbano Lugrís

Francés

Ética

 

4º ESO

15025657

IES de Mugardos

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15010137

CPR Ayala

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15026391

IES Xulián Magariños

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15013591

CEIP Santa María

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3 Ed. primaria

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Música

 

2º ESO

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Música

 

3º ESO

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Tecnoloxía

 

4º ESO

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15027401

CEIP Ana María Diéguez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15025281

CEIP de Olveira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15025281

CEIP de Olveira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15024771

CEP de Carreira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 3º e 4º (mixto)

4º Ed. primaria

15024771

CEP de Carreira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 5º e 6º (mixto)

6º Ed. primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º Ed. primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15014957

CPI de San Sadurniño

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

4º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

4º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

4º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

5º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

5º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

5º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

6º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

6º Ed. primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación Artística

 

6º Ed. primaria

15015615

CPR San Francisco Javier

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º Ed. primaria

15015469

CPR San Jorge

Inglés

Educación Artística

 

4º Ed. primaria

15015469

CPR San Jorge

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º Ed. primaria

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Francés

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

 

1º Bacharelato

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Francés

Historia do Mundo Contemporáneo

 

1º Bacharelato

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Inglés

Física e Química

 

4º ESO

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Física e Química

 

3º ESO

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

15015421

CPR Juventud

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15015421

CPR Juventud

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

15016784

CEIP Virxe do Portal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 5º e 6º (mixto)

6º Ed. primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15017107

CEIP da Ramallosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

3º ESO

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Inglés

Física e Química

 

3º ESO

15018148

CPI de Atios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

15018148

CPI de Atios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27016649

IES Alfoz-Valadouro

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

3º ESO

27000198

CEIP de Antas de Ulla

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 1º e 2º (mixto)

2º Ed. primaria

27014586

CEIP de Baamonde

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 3º e 4º (mixto)

4º Ed. primaria

27001609

CEIP Ramón Falcón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27015301

CEIP de Cervo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

27002997

CPI Virxe do Monte

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

27005913

CPI Ramón Piñeiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27006000

CEIP Juan Rey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27006000

CEIP Juan Rey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27016467

CEIP Menéndez y Pelayo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27016467

CEIP Menéndez y Pelayo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27016467

CEIP Menéndez y Pelayo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27016467

CEIP Menéndez y Pelayo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27006218

CPR Cervantes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

1º Ed. primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Cultura Clásica

 

3º ESO

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Inglés

Taller de Iniciativas Emprendedoras

 

4º ESO

27006735

CEIP de Meira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27007235

CPR Ferroviario

Inglés

Ética

 

4º ESO

27007211

CPR Fundación Educativa Torre de Lemos

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

27007223

CPR Padres Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27007223

CPR Padres Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27007223

CPR Padres Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27007223

CPR Padres Escolapios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27015311

IES A Pinguela

Inglés

Ética

 

4º ESO

27015311

IES A Pinguela

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

27015311

IES A Pinguela

Francés

Iniciación á Tecnoloxía Informática

 

4º ESO

27009347

CEIP San Miguel

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 5º e 6º (mixto)

6º Ed. primaria

27010064

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27011287

CEIP de Riotorto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 5º e 6º (mixto)

6º Ed. primaria

27011998

CPR La Merced

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27011998

CPR La Merced

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27011974

CPR Nuestra Señora Asunción

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27011974

CPR Nuestra Señora Asunción

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

3º ESO

27012450

CPI Dr. López Suárez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

27012450

CPI Dr. López Suárez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

27012450

CPI Dr. López Suárez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

27012450

CPI Dr. López Suárez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

27012887

CEIP do Vicedo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica 3º e 4º (mixto)

4º Ed. primaria

27016406

CEIP de Covas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32003771

CEIP Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32004118

CPI Antonio Faílde

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

32004118

CPI Antonio Faílde

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

Plástica, 1º e 2º (mixto)

2º Ed. primaria

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

Plástica, 3º e 4º (mixto)

4º Ed. primaria

32015669

CEIP Mestre Vide

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32015669

CEIP Mestre Vide

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32015050

CIFP A Farixa

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

2º Guía, información e asistencia turísticas

32015050

CIFP A Farixa

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

2º Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32008707

CPR La Purísima

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

32016728

CPR Luis Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

32016728

CPR Luis Vives

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

32016728

CPR Luis Vives

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32016728

CPR Luis Vives

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Física

 

2º ESO

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32015207

IES O Couto

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

32015207

IES O Couto

Francés

Tecnoloxías

 

2º ESO

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

Inglés

Educación Artística

1º, 2º e 3º só Plástica

3º Ed. primaria

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

Inglés

Educación Artística

4º, 5º e 6º só Plástica

4º Ed. primaria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

32015921

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

Inglés

Educación Artística

Plástica, 1º, 2º e 3º (mixto)

3º Ed. primaria

32015797

CEIP Amaro Refojo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32015797

CEIP Amaro Refojo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36019657

IES Primeiro de Marzo

Inglés

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

 

1º Bacharelato

36000181

CEIP Amor Ruibal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36000181

CEIP Amor Ruibal

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36000922

IES María Soliño

Francés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36001252

CPI de Progreso

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

3º ESO

36024197

IES de Cotobade

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º ESO

36002773

CEIP do Foxo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36013618

CEIP de Figueiroa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36013618

CEIP de Figueiroa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36013618

CEIP de Figueiroa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36013618

CEIP de Figueiroa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36002335

IES Manuel García Barros

Inglés

Matemáticas I

 

1º Bacharelato

36014878

CEIP de Conmeniño

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36015135

CEIP A Sangriña

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015135

CEIP A Sangriña

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015135

CEIP A Sangriña

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

6º Ed. primaria

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Inglés

Educación Física

 

4º Ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36003996

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36003996

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36013758

IES Laxeiro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

3º ESO

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

3º Ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

3º Ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

4º Ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Música

4º Ed. primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

2º ESO

36016607

CEIP de Quintela

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36016607

CEIP de Quintela

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36016607

CEIP de Quintela

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36016607

CEIP de Quintela

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36018999

IES As Barxas

Inglés

Música

 

2º ESO

36018999

IES As Barxas

Inglés

Música

 

3º ESO

36005774

CEIP Humberto Juanes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36005774

CEIP Humberto Juanes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36005865

CPI de Panxón

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

36007060

CEIP de Chancelas

Inglés

Educación Física

 

5º Ed. primaria

36015895

CEIP de Espedregada

Inglés

Matemáticas

 

1º Ed. primaria

36015895

CEIP de Espedregada

Inglés

Matemáticas

 

2º Ed. primaria

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Inglés

Educación Artística

Só Plástica, 5º e 6º (mixto)

6º Ed. primaria

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36019608

CEIP de Marcón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36019608

CEIP de Marcón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36013761

IES A Xunqueira I

Francés

Bioloxía e Xeoloxía

 

4º ESO

36018033

CPR Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36018033

CPR Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36016656

IES Pedro Floriani

Inglés

Educación Ético-Cívica

 

4º ESO

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

6º Ed. primaria

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Música

 

2º ESO

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Matemáticas

 

2º ESO

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Historia da Música e da Danza

 

2º Bacharelato

36009901

IES San Paio

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36015068

CEIP Balaídos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36010241

CEIP Illas Cíes

Inglés

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 

6º Ed. primaria

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36010423

CEIP Valle-Inclán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica, 1º e 2º (mixto)

2º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Informática

 

4º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Informática

 

4º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Informática

 

4º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Informática

 

4º ESO

36010903

CPR Apóstol Santiago

Inglés

Tecnoloxía Industrial I

 

1º Bacharelato

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Desenvolvemento de Interfaces

 

2º Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

36010216

CPR Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

3º Ed. primaria

36010216

CPR Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

3º Ed. primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36011142

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3 Ed. primaria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

4º Ed. primaria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

1º ESO

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

1º ESO

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

1º ESO

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación Física

 

6º Ed. primaria

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación Física

 

6º Ed. primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

6º Ed. primaria

36011865

CPR Quiñones de León

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

2º Ed. primaria

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

36011270

CPR Rosalía de Castro

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

5º Ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36011312

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

 

3º Ed. primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

2º Ed. primaria

36011579

IES A Guía

Inglés

Física e Química

 

4º ESO

36011798

IES Alexandre Bóveda

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

36011798

IES Alexandre Bóveda

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

3º ESO

36018173

IES de Teis

Francés

Matemáticas

 

3º ESO

36019670

IES do Castro

Inglés

Música

 

2º ESO

36019670

IES do Castro

Inglés

Música

 

2º ESO

36019062

IES Rosais 2

Inglés

Tecnoloxía da Información e Comunicación

 

1º Bacharelato

36019062

IES Rosais 2

Inglés

Tecnoloxía da Información e Comunicación

 

1º Bacharelato

36019062

IES Rosais 2

Inglés

Educación Física

 

3º ESO

36020374

IES Valadares

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

36020374

IES Valadares

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

36020374

IES Valadares

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º ESO

36020374

IES Valadares

Inglés

Tecnoloxías

 

2º ESO

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. primaria

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

2º Ed. primaria

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

6º Ed. primaria

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Educación Física

 

4º ESO

36012742

CEIP de Vilaxoán

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36012471

IES Castro Alobre

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

4º ESO

36013023

CEIP de San Roque

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

4º Ed. primaria

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

3º Ed. primaria

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

5º Ed. primaria