Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 41770

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2012 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras de reparación das cubertas da catedral de San Martiño de Ourense, primeira fase, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1.1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Enderezo da internet do perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.es

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 120, do 25 de xuño de 2012.

1.2. Obxecto do contrato:

Tipo: obras, non suxeito a regulación harmonizada.

Descrición: reparación das cubertas da catedral de San Martiño de Ourense, 1ª fase, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

1.3. Tramitación e procedemento:

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

1.4. Orzamento base de licitación: 127.061,19 €, IVE excluído. O dito importe está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 5, tema prioritario 58.

1.5. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11 de outubro de 2012.

b) Data de formalización do contrato: 16 de outubro de 2012.

c) Contratista: Construcciones Mascareñas e Hijos, S.A.

d) Importe de adxudicación: 105.762,71 €, IVE excluído.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2012

P.D. (Orde 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria