Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 41768

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2012 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras de restauración e posta en valor do Camiño Francés ao seu paso por San Paio, Santiago de Compostela.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1.1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Enderezo da internet do perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.es

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 109, do 8 de xuño de 2011.

1.2. Obxecto do contrato:

Tipo: obras, non suxeito a regulación harmonizada.

Descrición: restauración e posta en valor do Camiño Francés ao seu paso por San Paio, Santiago de Compostela (A Coruña).

1.3. Tramitación e procedemento:

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

1.4. Orzamento base de licitación: 123.000,00 euros, IVE excluído.

1.5. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11 de outubro de 2012.

b) Data de formalización do contrato: 16 de outubro de 2012.

c) Contratista: Diseño y Construcción, S.A.

d) Importe de adxudicación: 101.905,50 euros, IVE excluído.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2012

P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria