Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 3 de decembro de 2012 Páx. 45295

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 228/2012, do 2 de decembro, polo que se dispón que cesen os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia.

Cumpridas as previsións do artigo 15, número 2º, do Estatuto de autonomía de Galicia e en virtude das facultades que me confire como presidente desta o artigo 26, número 1º, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único.

Que cesen nos seus cargos os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia, agradecéndolles os servizos prestados:

– Alfonso Rueda Valenzuela, como conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

– Elena Muñoz Fonteriz, como conselleira de Facenda.

– Agustín Hernández Fernández de Rojas, como conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

– Javier Guerra Fernández, como conselleiro de Economía e Industria.

– Jesús Vázquez Abad, como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Rocío Mosquera Álvarez, como conselleira de Sanidade.

– Beatriz Mato Otero, como conselleira de Traballo e Benestar.

– Rosa María Quintana Carballo, como conselleira do Medio Rural e do Mar.

Santiago de Compostela, dous de decembro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente