Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 3 de decembro de 2012 Páx. 45299

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 230/2012, do 2 de decembro, polo que se nomea a Alfonso Rueda Valenzuela vicepresidente da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 16.3º do Estatuto de autonomía de Galicia e cos artigos 26, número 1º, 27 e 33 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1.

Nomear a Alfonso Rueda Valenzuela vicepresidente da Xunta de Galicia.

Artigo 2.

O vicepresidente substituirá o presidente da Xunta nos supostos previstos na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e exercerá as funcións de coordinación que por aquel lle sexan asignadas.

Santiago de Compostela, dous de decembro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente