Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 46996

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de maio de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Por Orde do 30 de maio de 2012 (DOG do 8 de xuño) publicouse a convocatoria de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Valoradas pola comisión as solicitudes presentadas e elevada a proposta definitiva de concesión destas axudas, segundo prevén os puntos sétimo e oitavo da orde de convocatoria, e en virtude das atribucións que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:

Primeiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, aos conservatorios de música non dependentes desta consellería e de titularidade pública que se relacionan no anexo I a esta orde.

Segundo. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música públicas das cales sexan titulares os concellos que se relacionan no anexo II a esta orde.

Terceiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo III a esta orde. Así mesmo, desestimar as solicitudes presentadas polas escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo IV, polas causas que se indican.

Cuarto. Para facer efectivo o pagamento das axudas, os beneficiarios terán como data límite para a presentación da xustificación completa dos gastos realizados, na Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial, o 29 de decembro de 2012.

Quinto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben os interesados poderán presentar directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Concello

Conservatorio

Importe

Arzúa

Conserv. P. de Música de Arzúa

4.068,76 €

Barco de Valdeorras, O

Conserv. P. de Música do Barco de Valdeorras

6.099,59 €

Betanzos

Conserv. E. de Música de Betanzos

4.942,89 €

Cambados

Conserv. E. de Música de Cambados

4.201,62 €

Cangas

Conserv. P. de Música de Cangas do Morrazo

8.088,48 €

Carballiño, O

Conserv. P. de Música do Carballiño

5.636,71 €

Carballo

Conserv. P. de Música de Carballo

10.115,49 €

Celanova

Conserv. E. de Música de Celanova

3.829,76 €

Culleredo

Conserv. P de Música de Culleredo

10.751,08 €

Estrada, A

Conserv. P. de Música da Estrada

7.678,43 €

Gondomar

Conserv. E. de Música de Gondomar

5.391,29 €

Guarda, A

Conserv. E. de Música da Guarda

5.542,56 €

Lalín

Conserv. P. de Música de Lalín

12.949,10 €

Melide

Conserv. P. de Música de Melide

5.526,31 €

Monforte de Lemos

Conserv. P. de Música Mestre Ibáñez

8.497,36 €

Noia

Conserv. P. de Música Felipe Paz Carbajal

7.448,68 €

Ponteareas

Conserv. P. de Música Reveriano Soutullo

10.437,63 €

Pontes de García Rodríguez, As

Conserv. P. de Música das Pontes de García Rodríguez

7.427,47 €

Redondela

Conserv. P. de Música Víctor Ureña

9.290,58 €

Ribadavia

Conserv. P. de Música de Ribadavia

5.565,81 €

Ribeira

Conserv. P. de Música de Ribeira

8.791,31 €

Tui

Conserv. P. de Música de Tui

5.463,27 €

Verín

Conserv. E. de Música de Verín

4.487,46 €

Vilagarcía de Arousa

Conserv. P. de Música de Vilagarcía de Arousa

8.118,98 €

Vilalba

Conserv. P. de Música de Vilalba

9.887,80 €

Viveiro

Conserv. P. de Música de Viveiro

12.106,32 €

Xinzo de Limia

Conserv. P. de Música de Xinzo de Limia

7.655,26 €

Total

200.000,00 €

ANEXO II

Concello

Escola de música

Importe

Abegondo

Escola M. de Música de Abegondo

1.550,71 €

Agolada

Escola M. de Música de Agolada

1.529,95 €

Allariz

Escola M. de Música de Allariz

2.228,28 €

Arzúa

Escola M. de Música de Arzúa

914,31 €

Baiona

Escola M. de Música de Baiona

2.469,12 €

Baña, A

Escola M. de Música da Baña

1.502,36 €

Barco de Valdeorras, O

Escola M. de Música do Barco de Valdeorras

2.246,41 €

Brión

Escola M. de Música Magariños

3.141,70 €

Burela

Escola M. de Música de Burela

2.353,66 €

Cabana de Bergantiños

Escola M. de Música de Cabana de Bergantiños

1.535,28 €

Caldas de Reis

Escola M. de Música de Caldas de Reis

3.140,50 €

Cambados

Escola M. de Música de Cambados

2.618,00 €

Cangas

Escola M. de Música Mestre Inocentes Camaño

3.806,67 €

Capela, A

Escola M. de Música da Capela

1.092,20 €

Carballiño, O

Escola M. de Música do Carballiño

1.583,84 €

Carnota

Escola M. de Música de Carnota

1.946,59 €

Catoira

Escola M. de Música de Catoira

2.491,20 €

Cee

Escola M. de Música de Cee

3.159,44 €

Coruña, A

Escola M. de Música da Coruña

9.401,58 €

Estrada, A

Escola M. de Música da Estrada

2.371,38 €

Forcarei

Escola M. de Música de Forcarei

1.527,35 €

Fornelos de Montes

Escola M. de Música de Fornelos de Montes

1.196,58 €

Foz

Escola M. de Música de Foz

2.085,11 €

Guitiriz

Escola M. de Música de Guitiriz

2.158,87 €

Maceda

Escola M. de Música de Maceda

1.251,01 €

Meaño

Escola M. de Música de Meaño

2.757,49 €

Meira

Escola M. de Música de Meira

2.032,89 €

Moaña

Escola M. de Música de Moaña

2.433,44 €

Mondariz

Escola M. de Música de Mondariz

3.192,11 €

Mondoñedo

Escola M. de Música O Pallarego

2.145,25 €

Monforte de Lemos

Escola M. de Música de Monforte de Lemos

2.893,38 €

Muros

Escola M. de Música de Muros

2.006,74 €

Neves, As

Escola M. de Música das Neves

1.502,39 €

Oleiros

Escola M. de Música A Fábrica

5.019,98 €

Ordes

Escola M. de Música de Ordes

1.423,15 €

Ortigueira

Escola M. de Música de Ortigueira

2.348,24 €

Pobra de Trives, A

Escola M. de Música da Pobra de Trives

1.146,18 €

Pobra do Brollón, A

Escola M. de Música Samoeiro

1.799,84 €

Ponteareas

Escola M. de Música Vila do Corpus

2.746,18 €

Porriño, O

Escola M. de Música do Porriño

1.994,27 €

Porto do Son

Escola M. de Música de Porto do Son

1.804,30 €

Rábade

Escola M. de Música de Rábade

1.618,13 €

Redondela

Escola M. de Música de Redondela

2.235,36 €

Ribadavia

Escola M. de Música de Ribadavia

1.473,63 €

Ribadeo

Escola M. de Música e Danza de Ribadeo

4.668,25 €

Rois

Escola M. de Música de Rois

1.584,56 €

Sada

Escola M. de Música de Sada

2.172,13 €

San Cibrao das Viñas

Escola M. de Música de San Cibrao das Viñas

1.685,85 €

Sanxenxo

Escola M. de Música Lied-Em

3.242,32 €

Sarria

Escola M. de Música de Sarria

2.241,86 €

Silleda

Escola M. de Música de Silleda

3.617,31 €

Sober

Escola M. de Música de Sober

2.223,96 €

Tui

Escola M. de Música de Tui

4.336,99 €

Valga

Escola M. de Música de Valga

4.045,58 €

Vigo

Escola M. de Música de Vigo

7.138,87 €

Vila de Cruces

Escola M. de Música de Vila de Cruces

2.700,69 €

Vilagarcía de Arousa

Escola M. de Música Bernardo del Río

7.103,34 €

Xove

Escola M. de Música de Xove

1.363,24 €

Total

150.000,00 €

ANEXO III

Concello

Escola de música

Importe

Chantada

Escola de Música e Danza de Chantada

707,67 €

Lalín

Escola de Música da Banda de Lalín

1.614,23 €

Mos

Escola de Música de Mos

2.801,77 €

Noia

Escola de Música Banda de Noia

976,86 €

Ponteareas

Escola de Música Unión de Guláns

759,17 €

Pontevedra

Escola de Música de Salcedo

1.360,99 €

Pontevedra

Escola de Música A Tempo

1.585,64 €

Rosal, O

Escola de Música Agrupación Musical do Rosal

2.145,86 €

Salceda de Caselas

Asoc. Amigos da Música de Salceda de Caselas

1.691,73 €

Teo

Soc. Recreativa San Xoán de Calo

1.557,50 €

Vedra

Escola de Música Santa Cruz de Vedra

826,29 €

Vigo

Banda Escola de Música de Beade

1.812,96 €

Vigo

Escola de Música Atlántida de Matamá

1.224,78 €

Vilanova de Arousa

Escola de Música de Vilanova de Arousa

1.238,58 €

Vigo

Escola de Música de Valadares

1.695,97 €

Total

22.000,00 €

ANEXO IV

Concello

Escola de música

Causa de denegación

Cambre

Escola de Baile e Música Sementeira

Por non estar rexistrada na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Redondela

Escola de Música da Asoc. Cultural e Social de Chapela

Por non estar rexistrada na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Santiago de Compostela

Central Folque-Centro Gal. Música Popular

Por non estar rexistrada na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria