Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 19994

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 3 de maio de 2013 pola que se acorda a cesión en propiedade dun surtidor de gasóleo, propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia, á Confraría de Pescadores de Lira.

Advertidos erros na orde publicada no Diario Oficial de Galicia número 96, do 22 de maio de 2013, cómpre realizar as seguintes correccións:

Na páxina 17792 a letra e) do artigo 2, onde di: «A entidade cesionaria realizará todos os trámites necesarios para o cambio de titularidade do ben cedido no rexistro marítimo da capitanía marítima correspondente, e serán pola súa conta todos os gastos que estes trámites orixinen», debe eliminarse do articulado da orde.

Na páxina 17792 no artigo 4, onde di: «Corresponde á consellería competente en materia de patrimonio verificar a aplicación da embarcación citada no artigo 1 ao fin para o cal é cedida. Para isto poderá adoptar cantas medidas sexan necesarias», debe decir: «Corresponde á consellería competente en materia de patrimonio verificar a aplicación do surtidor citado no artigo 1 ao fin para o que é cedido. Para isto poderá adoptar cantas medidas sexan necesarias».