Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Venres, 7 de xuño de 2013 Páx. 21252

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de setembro de 2012 pola que se aproba a convocatoria, de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

Finalidade da axuda: as subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria terán como finalidade financiar os plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, que ofrezan unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda os requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores.

Norma reguladora: Orde do 13 de setembro de 2012 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento (Diario Oficial de Galicia nº 176, do 14 de setembro de 2012).

Aplicacións e créditos orzamentarios: 12.05.323b.481.0 (5.500.000,00 €).

12.05.323b.471.0 (1.000.000,00 €).

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2013

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

Anexo

– Intersectoriais

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

Confederación de Empresarios de Lugo

530.470,00 €

Confederación Intersindical Galega

765.423,00 €

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

853.454,25 €

Confederación de Empresarios da Coruña

769.355,00 €

Confederación Empresarial de Ourense

515.472,50 €

UGT Galicia

881.105,20 €

Confederación de Empresarios de Pontevedra

684.104.50 €

– Autónomos

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Galicia

43.615,00 €

Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia (ATA Galicia)

32.633,00 €

APE Galicia

26.634,00 €

Federación de Profesionais e Autónomos de Galicia

7.128,00 €

Federación de Autónomos de Galicia

13.723,80 €

Asociación Autónomos e Profesionais de Galicia

(Caype-Galicia)

13.800,00 €

Organización de Profesionais e Autónomos de Galicia

38.663,50 €

Asociación de Empresarios Discapacitados Autónomos de Galicia (Aeda)

15.229,50 €

Unión de Asociacións de Traballadores Autónomos e Emprendedores de Galicia

2.475,00 €

– Cooperativas

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (Ucetag)

11.363,00 €

Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado (Ugacota)

40.166,50 €

Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia

8.497,50 €

Asoc. Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro

8.727,75 €

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

Ucogatra, unión de cooperativas

9.720,00 €

Unión de cooperativas. Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca)

83.742,00 €

– Específicos

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

32.220,00 €

Centro de Estudios Profesionais de Galicia, S.A.U.

90.000,00 €

Academia Breogán, S.L.

36.000,00 €

División Galega de Xestión Comercial, S.L.

40.875,00 €

Versa Asesores, S.L.

10.710,00 €

Luis Francisco Roget Pérez

18.000,00 €

Estudios Mega, S.L.

94.050,00 €

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L.

94.050,00 €

Educatic Gap Pue, S.L.

79.057,50 €

José Carlos Núñez Fidalgo (ForEmprego)

56.430,00 €

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

38.790,00 €

CIS Formación Especializada Seguridade-Saúde, S.L.

53.100,00 €

Asociación a favor das Persoas con Discapacidade Intelectual (Aspanaes)

51.030,00 €

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

23.580,00 €

Galprofor

18.810,00 €

Academia Manzaneda, S.L.

94.050,00 €

Fundación Formación e Emprego de Galicia

54.000,00 €

Formalar-ee.mm- lar, S.L.

36.000,00 €

Escuela de Formación, Conducción, Transporte y Logística de

Galicia, S.L.

47.250,00 €

Siad 24 Galicia, S.L.

50.850,00 €

Nove Avecus, S.L.

36.000,00 €

Cristina Vázquez López

45.000,00 €

Infornor, S.C.

18.000,00 €

Academia Abrente, S.L.

18.000,00 €