Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2013 Páx. 25601

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013 pola que se fai pública a formalización do contrato de servizos para a redacción do proxecto básico e de execución da obra de rehabilitación da edificación anexa do Gran Hotel de Mondariz-Balneario para a instalación do Museo da Auga.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1.Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Axencia Turismo de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Xerencia da Axencia Turismo de Galicia.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es

d) Data de publicación no perfil do contratante: 10 de xuño de 2013.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: contrato de servizos para a redacción do proxecto básico e de execución da obra de rehabilitación da edificación anexa do Gran Hotel de Mondariz-Balneario para a instalación do Museo da Auga.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Orzamento base de licitación: 60.000,00 euros, IVE excluído.

5. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 6 de xuño de 2013.

b) Data de formalización do contrato: 13 de xuño de 2013.

c) Adxudicatario: José Enrique Pérez-Ardá Criado.

d) Importe de adxudicación: 57.850,00 euros, IVE excluído.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2013

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia