Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Mércores, 9 de outubro de 2013 Páx. 40135

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de setembro pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Orde desta consellería do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Centros autorizados

Nº 

Código do centro

Centro

Concello

Provincia

Idioma

Curso

Ensinanza

Materia

Observacións

1

15001847

CEIP de Pedrouzos

Brión

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

2

15004101

CPR Cristo Rey

Coruña (A)

Coruña (A)

Inglés

1º ESO

ESO

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

3

15004435

CPR Padres Franciscanos

Coruña (A)

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

15004435

CPR Padres Franciscanos

Coruña (A)

Coruña (A)

Inglés

1º ESO

ESO

Ed. Plástica e Visual

4

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Coruña (A)

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Coñecemento do Medio

5

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Ferrol

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

6

15008659

CEIP de Pino de Val

Mazaricos

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

7

15013591

CEIP Santa María

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

8

15015548

CPR Divino Maestro

Santiago de Compostela

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

15015548

CPR Divino Maestro

Santiago de Compostela

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

9

15024884

CPR Rías Altas

Culleredo

Coruña (A)

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

15024884

CPR Rías Altas

Culleredo

Coruña (A)

Inglés

1º ESO

ESO

Educación Física

10

27005691

CEIP Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

11

27006255

CPR Divino Maestro

Lugo

Lugo

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

12

27006966

IES San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

Inglés

1º ESO

ESO

Proxecto interdisciplinar

13

27007211

CPR Fundación Educativa Torre de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Coñecemento do Medio

27007211

CPR Fundación Educativa Torre de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

14

27011974

CPR Ntra. Sra. de la Asunción

Sarria

Lugo

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

15

32000356

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

16

32008410

CPR Santo Ángel

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

32008410

CPR Santo Ángel

Ourense

Ourense

Inglés

1º ESO

ESO

Educación Física

17

32008665

CPR Divino Maestro

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

18

32008707

CPR La Purísima

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Coñecemento do Medio

19

32008847

CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

20

32009301

CEIP de Seixalbo

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

21

32016194

CPR Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

32016194

CPR Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

22

32016728

CPR Luís Vives

Ourense

Ourense

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

32016728

CPR Luís Vives

Ourense

Ourense

Inglés

1º ESO

ESO

Educación Física

23

36001033

CEIP de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

24

36001707

CEIP Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

25

36004745

IES A Paralaia

Moaña

Pontevedra

Inglés

1º ESO

ESO

Proxecto interdisciplinar

26 

36007060

CEIP de Chancelas

Poio

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

36007060

CEIP de Chancelas

Poio

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Física

27

36007527

CPR La Inmaculada

Ponteareas

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

28

36008878

CEIP Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

29

36010083

CEIP Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

30

36010903

CPR Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Coñecemento do Medio

31

36011142

CPR María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

32

36011270

CPR Rosalía de Castro

Vigo

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Coñecemento do Medio

33

36012456

CPR Sagrada Familia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

34

36012468

CPR San Francisco

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

35

36012584

CEIP Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Música

36

36014881

CEIP Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

Inglés

1º ed. primaria

Educación primaria

Educación Artística

Só Plástica

37

36016127

IES Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

Inglés

1º ESO

ESO

Proxecto interdisciplinar