Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Xoves, 28 de novembro de 2013 Páx. 46130

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

ORDE do 19 de novembro de 2013 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa establecido na Orde do 24 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento do sector mineiro galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (código de procedemento IN315A).

O día 7 de xuño de 2013 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 24 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento do sector mineiro galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (código de procedemento IN315A).

No artigo 18 das bases reguladoras da Orde do 24 de maio de 2013 establécese que para cobrar a subvención concedida o beneficiario deberá presentar a documentación xustificativa, para o que ten de prazo máximo ata o 1 de decembro de 2013 (inclusive). O elevado número de solicitudes presentadas motivou un dilatado proceso de avaliación dos proxectos e resolución dos respectivos expedientes. Co fin de garantir a maior eficacia posible das referidas subvencións e dado que non se causa prexuízo a terceiros, considérase necesario ampliar o prazo de xustificación.

De acordo co anterior, vista a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento,

DISPOÑO:

Artigo único

Amplíase ata o 20 de decembro de 2013 (inclusive) o prazo para a execución e xustificación dos investimentos que foron obxecto de subvención ao abeiro da citada Orde do 24 de maio de 2013 de fomento do sector mineiro galego.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2013

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía e Industria