Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Xoves, 27 de marzo de 2014 Páx. 12926

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúelles ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que se deberán facer necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das ditas competencias.

Por outra banda, a teor do previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xuño de 2002, no cal se fixou a composición do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, nel intégranse un representante dos concellos de Cervo e Xove que alternarán cada dous anos.

Tendo en conta que mediante a Orde do 23 de febreiro de 2012 (DOG número 47, do 7 de marzo) se dispuxo o nomeamento de vogal en representación do Concello de Xove, e transcorrido o período de dous anos antes indicado, cómpre efectuar un novo nomeamento.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

Por proposta do alcalde-presidente do Concello de Cervo, o nomeamento como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao de Alfonso Villares Bermúdez.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2014

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar